Rekonštrukcia vojenského cintorína vo Výrave (fotoreportáž)

Autor: Martin Drobňák 🕔︎︎ 👁︎ 17.877

Už v jeseni 2008 začal obecný úrad vo Výrave vyvíjať aktivity, ktorých výsledkom má byť postupná rekonštrukcia všetkých troch vojenských cintorínov. V novembri 2008 Obecný úrad vo Výrave zorganizoval dobrovoľnícku brigádu na rekonštrukciu jedného z troch vojenských cintorínov v katastri obce - v lokalite Pod Kudrovcom. Brigády sa zúčastnilo 12 občanov obce, rôznych vekových kategórii, ktorí sa podieľali na úprave plochy vojenského cintorína. Rekonštrukcia bola prevedená v spolupráci a pod dohľadom členov Klubu vojenskej histórie Beskydy Humenné a v spolupráci s Ing. Miroslavom Poradom. Nasledovalo osadenie drevených krížov na ploche cintorína.

 

Reklama

V sobotu 16.mája 2009 zorganizovali Klub vojenskej histórie Beskydy a Obecný úrad vo Výrave ďalšiu dobrovoľnícku výpravu s cieľom základne zrekonštruovať druhý vojenský cintorín v obci Výrava, nachádzajúci sa v lokalite neďaleko kóty 600. Vojenský cintorín označovaný v archívnych zložkách ako Vyrava – kota 600 sa nachádza pomerne ďaleko od samotnej obce v značne nedostupnom teréne.

Podľa archívnych materiálov sa na tomto vojenskom cintoríne malo nachádzať 6 spoločných hrobov s dvom až troma pochovanými padlými vojakmi a 14 masových šácht. Celkový počet pochovaných vojakov na tomto vojenskom cintoríne nie je možné presne určiť, ale podľa údajov žandárskych staníc by sa mal pohybovať okolo čísla 636 padlých vojakov. Podľa toho istého zdroja plocha vojenského cintorína je odhadovaná na 470 metrov štvorcových. Cintorín bol dlhé roky neudržiavaný a tak aj určenie jeho polohy bolo značne problematické. Celá plocha cintorína bola zarastená náletovými drevinami (tak ako to vidno na fotografii z leta 2007).

Prvým problémom s ktorým sa dobrovoľníci pri rekonštrukcii potýkali, bola samotná lokalizácia vojenského cintorína. Dlhé roky stáli vojenské cintoríny na okraji záujmu spoločnosti a tak dnes pamätníci často krát len veľmi ťažko vedia určiť polohu vojenských cintorínov. Najmä takých, ktoré sa nachádzajú vo veľkej vzdialenosti od obce v lese. Po dlhšom hľadaní sa nakoniec podarilo cintorín lokalizovať a tak sa mohlo začať s jeho opravou.

Reklama

Spoločnými silami 14 dobrovoľníkov najsamprv vyčistilo plochu cintorína od náletových drevín a následne sa mohlo pristúpiť k úprave väčších drevín, ktoré sa nachádzali na ploche vojenského cintorína. Tým, že sa dreviny nachádzajúce sa na ploche a v blízkosti vojenského cintorína upravili, celá plocha vojenského cintorína sa presvetlila.

Nasledovalo vyhrabanie lístia z plochy cintorína. Ako sa postupne vynárali hrobové polia spod nánosu lístia čakalo na nás prekvapenie. Rozloženie hrobových polí na ploche vojenského cintorína vôbec nezodpovedalo historickému náčrtu. Naopak, po zakreslení súčastnej polohy hrobových polí sme mohli skonštatovať, že rozloženie hrobových polí zodpovedá historickému náčrtu iného vyravského vojenského cintorína a to cintorína označovaného ako Vyrava – kóta Pod Kobylou. Potvrdilo sa nám, že dlhé roky nezáujmu o vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny urobili svoje. Tak cintorín, ktorí všetci pokladali za lokalitu na kóte 600, je vlastne cintorínom označovaným ako Vyrava - Pod Kobylou. Na cintoríne je spolu v 11 masových hroboch, 6 spoločných a 5 jednotlivých hroboch pochovaných od 300 do 418 obetí. Bude otázkou ďalšieho historického výskumu s určitosťou lokalizovať všetky tri vojenské cintoríny v obci Vyrava.

Okolo obeda prišiel čas, aby sa všetci dobrovoľníci najedli. Občerstvenie zabezpečil Obecný úrad vo Výrave. Pečená klobása padla veľmi vhod. Tak posilnený dobrým obedom, mohli všetci brigádnici pokračovať v práci.

Bolo potrebné upraviť hrobové polia, ktoré po rokoch prirodzene klesli a začínajú splývať s okolím. Samotná úprava spočívala v obkopaní hrobových polí a následnom navŕšení zeminy na hrobových poliach. Hrobové polia tak znova dostali taký tvar, aký mali v čase vybudovania tohto vojenského cintorína.

Rekonštrukcia bolo ukončená inštaláciou brezových krížov a veľkého centrálneho kríža. Na výrobu provizórnych drevených krížov bola použitá breza. Dôvodom výberu tejto dreviny je na jednej strane jej ľahká dostupnosť a na strane druhej sledujeme tým istú tradíciu úpravy vojenských cintorínov v čase ich budovania, počas prvej svetovej vojny. Po osadení takýchto brezových krížov nadobúda vojenský cintorín taký vzhľad, aký mal v čase vybudovania. Túto podobu si udrží do času kým sa nenájdu peniaze na komplexnú rekonštrukciu.

Po osadení malých brezových krížov nasledovalo osadenie väčšieho centrálneho kríža. Na tomto vojenskom cintoríne sa zachoval jednoduchý pomníček vyskladaný z kameňa. Ten poslúžil ako základ pre upevnenie veľkého centrálneho brezového kríža.

Reklama

Po niekoľkých hodinách práce sa dobrovoľníkom z Klubu vojenskej histórie Beskydy a obce Vyrava podarilo zachrániť pred zánikom takmer zabudnutý vojenský cintorín z prvej svetovej vojny.

Vďaka spoločnému úsiliu dobrovoľníkov podarilo obnoviť ďalší vojenský cintorín z prvej svetovej vojny. Pre padlých vojakov ktorý ležia na tomto vojenskom cintoríne tak bolo znova vytvorené dôstojné miesto posledného odpočinku, ktoré si zaslúžia.

Verím, že spoločným úsilím Obecného úradu vo Výrave, Klubu vojenskej histórie Beskydy, ale aj ďalších aktívnych jednotlivcov či organizácii, sa podarí kompletne zrekonštruovať všetky tri vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Výrava, ktoré sa tak stanú nielen dôstojným miestom odpočinku pre padlých vojakov, ale aj faktorom, ktorý výrazne turisticky zatraktívni obec Výrava.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více