Rekonštrukcia vojenského cintorína vo Výrave (fotoreportáž)

Autor : 🕔17.05.2009 📕9.189

Podobné články

Další články autora

Už v jeseni 2008 začal obecný úrad vo Výrave vyvíjať aktivity, ktorých výsledkom má byť postupná rekonštrukcia všetkých troch vojenských cintorínov. V novembri 2008 Obecný úrad vo Výrave zorganizoval dobrovoľnícku brigádu na rekonštrukciu jedného z troch vojenských cintorínov v katastri obce - v lokalite Pod Kudrovcom. Brigády sa zúčastnilo 12 občanov obce, rôznych vekových kategórii, ktorí sa podieľali na úprave plochy vojenského cintorína. Rekonštrukcia bola prevedená v spolupráci a pod dohľadom členov Klubu vojenskej histórie Beskydy Humenné a v spolupráci s Ing. Miroslavom Poradom. Nasledovalo osadenie drevených krížov na ploche cintorína.

 

V sobotu 16.mája 2009 zorganizovali Klub vojenskej histórie Beskydy a Obecný úrad vo Výrave ďalšiu dobrovoľnícku výpravu s cieľom základne zrekonštruovať druhý vojenský cintorín v obci Výrava, nachádzajúci sa v lokalite neďaleko kóty 600. Vojenský cintorín označovaný v archívnych zložkách ako Vyrava – kota 600 sa nachádza pomerne ďaleko od samotnej obce v značne nedostupnom teréne.

Podľa archívnych materiálov sa na tomto vojenskom cintoríne malo nachádzať 6 spoločných hrobov s dvom až troma pochovanými padlými vojakmi a 14 masových šácht. Celkový počet pochovaných vojakov na tomto vojenskom cintoríne nie je možné presne určiť, ale podľa údajov žandárskych staníc by sa mal pohybovať okolo čísla 636 padlých vojakov. Podľa toho istého zdroja plocha vojenského cintorína je odhadovaná na 470 metrov štvorcových. Cintorín bol dlhé roky neudržiavaný a tak aj určenie jeho polohy bolo značne problematické. Celá plocha cintorína bola zarastená náletovými drevinami (tak ako to vidno na fotografii z leta 2007).

Prvým problémom s ktorým sa dobrovoľníci pri rekonštrukcii potýkali, bola samotná lokalizácia vojenského cintorína. Dlhé roky stáli vojenské cintoríny na okraji záujmu spoločnosti a tak dnes pamätníci často krát len veľmi ťažko vedia určiť polohu vojenských cintorínov. Najmä takých, ktoré sa nachádzajú vo veľkej vzdialenosti od obce v lese. Po dlhšom hľadaní sa nakoniec podarilo cintorín lokalizovať a tak sa mohlo začať s jeho opravou.

Spoločnými silami 14 dobrovoľníkov najsamprv vyčistilo plochu cintorína od náletových drevín a následne sa mohlo pristúpiť k úprave väčších drevín, ktoré sa nachádzali na ploche vojenského cintorína. Tým, že sa dreviny nachádzajúce sa na ploche a v blízkosti vojenského cintorína upravili, celá plocha vojenského cintorína sa presvetlila.

Nasledovalo vyhrabanie lístia z plochy cintorína. Ako sa postupne vynárali hrobové polia spod nánosu lístia čakalo na nás prekvapenie. Rozloženie hrobových polí na ploche vojenského cintorína vôbec nezodpovedalo historickému náčrtu. Naopak, po zakreslení súčastnej polohy hrobových polí sme mohli skonštatovať, že rozloženie hrobových polí zodpovedá historickému náčrtu iného vyravského vojenského cintorína a to cintorína označovaného ako Vyrava – kóta Pod Kobylou. Potvrdilo sa nám, že dlhé roky nezáujmu o vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny urobili svoje. Tak cintorín, ktorí všetci pokladali za lokalitu na kóte 600, je vlastne cintorínom označovaným ako Vyrava - Pod Kobylou. Na cintoríne je spolu v 11 masových hroboch, 6 spoločných a 5 jednotlivých hroboch pochovaných od 300 do 418 obetí. Bude otázkou ďalšieho historického výskumu s určitosťou lokalizovať všetky tri vojenské cintoríny v obci Vyrava.

Okolo obeda prišiel čas, aby sa všetci dobrovoľníci najedli. Občerstvenie zabezpečil Obecný úrad vo Výrave. Pečená klobása padla veľmi vhod. Tak posilnený dobrým obedom, mohli všetci brigádnici pokračovať v práci.

Bolo potrebné upraviť hrobové polia, ktoré po rokoch prirodzene klesli a začínajú splývať s okolím. Samotná úprava spočívala v obkopaní hrobových polí a následnom navŕšení zeminy na hrobových poliach. Hrobové polia tak znova dostali taký tvar, aký mali v čase vybudovania tohto vojenského cintorína.

Rekonštrukcia bolo ukončená inštaláciou brezových krížov a veľkého centrálneho kríža. Na výrobu provizórnych drevených krížov bola použitá breza. Dôvodom výberu tejto dreviny je na jednej strane jej ľahká dostupnosť a na strane druhej sledujeme tým istú tradíciu úpravy vojenských cintorínov v čase ich budovania, počas prvej svetovej vojny. Po osadení takýchto brezových krížov nadobúda vojenský cintorín taký vzhľad, aký mal v čase vybudovania. Túto podobu si udrží do času kým sa nenájdu peniaze na komplexnú rekonštrukciu.

Po osadení malých brezových krížov nasledovalo osadenie väčšieho centrálneho kríža. Na tomto vojenskom cintoríne sa zachoval jednoduchý pomníček vyskladaný z kameňa. Ten poslúžil ako základ pre upevnenie veľkého centrálneho brezového kríža.

Po niekoľkých hodinách práce sa dobrovoľníkom z Klubu vojenskej histórie Beskydy a obce Vyrava podarilo zachrániť pred zánikom takmer zabudnutý vojenský cintorín z prvej svetovej vojny.

Vďaka spoločnému úsiliu dobrovoľníkov podarilo obnoviť ďalší vojenský cintorín z prvej svetovej vojny. Pre padlých vojakov ktorý ležia na tomto vojenskom cintoríne tak bolo znova vytvorené dôstojné miesto posledného odpočinku, ktoré si zaslúžia.

Verím, že spoločným úsilím Obecného úradu vo Výrave, Klubu vojenskej histórie Beskydy, ale aj ďalších aktívnych jednotlivcov či organizácii, sa podarí kompletne zrekonštruovať všetky tri vojenské cintoríny z prvej svetovej vojny v obci Výrava, ktoré sa tak stanú nielen dôstojným miestom odpočinku pre padlých vojakov, ale aj faktorom, ktorý výrazne turisticky zatraktívni obec Výrava.

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔17.05.2009 📕9.189

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy

  Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 4 days ago

 • RaS

  Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak

  radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 1 week ago

 • jikjik

  Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 week ago

 • volado1

  Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • jikjik

  25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 1 week ago

 • jikjik

  Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • R

  Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 4 weeks ago

 • seky

  Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák

  Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago