Main Menu
User Menu
Reklama

Vojenská zástava námorníctva Ruska (Андреевский флаг)

Autor : 🕔26.03.2009 📕25.566
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Symbolika kríža sv.Ondreja (v ruštine ANDREJa) má korene v dobe antickej a novodobej biblickej. Sv. apoštol Ondrej (Андрей) bol brat sv.apoštola Petra, ktorý bol patrónom ruského cára Petra I. Veľkého.

Ďalšie súvislosti musíme hľadať v Evanjeliu Nového Zákona - skutky apoštolov:

Reklama

Ondrej bol prvý z učeníkov ktorého pozval Ježiš Kristus, preto hlavne v pravoslávnom a katolíckom náboženstve východného (byzantského) rítu je nazývaný - Prvozvaný (Первозваный ). Ondrej potom zavolal svojho brata Petra.

Obaja bratia boli rybármi na Galilejskom jazere preto sa napr. sv.Peter stal patrónom rybárov. Obaja bratia sa potom rozišli a v zmysle slov: „Choďte do celého sveta a hlásajte Evanjelium“ Peter pôsobil prevažne v oblastiach obývaných Židmi, Ondrej prešiel Malou Áziou až do miest obývaných Starými Slovanmi do dnešného Kyjeva kde postavil chrám. Neskôr sa dostal až do Novgorodu a blízko neho založil druhý chrám na praslovanskom území na brehu rieky Volchov, dnes sa tu nachádza dedina Gruzino (Грузино) v ktorej stojí známy Andrejevský chrám (Андреевский храм). Neskôr keď Ondrej zostúpil cez Trákiu do gréckych území ovládaných Rimanmi, bol pre „buričstvo a neúctu k pozemskému bohu - cisárovi“ odsúdený na smrť (ako mali Rimania zvykom)ukrižovaním v gréckom meste Patras (okolo r.60 za Nerónovej vlády). Z úcty k Ježišovi a Jeho krížu si zvolil kríž tvaru X.

Apoštol Ondrej sa od tých dôb začal považovať za patróna Východných Slovanov.

Známa je ruská úcta k všetkému tajomnému a posvätnému a obdobne aj Peter I. prechovával veľkú úctu k sv. Ondrejovi, preto aj prvé vyznamenanie Rád sv. Ondreja - Андреевский орден (založený r.1696) dostal meno po tomto svätcovi. Hlavným motívom tohto rádu je obraz mučeníka Ondreja na kríži X. Toto vyznamenanie spolu s modrou stuhou sa stalo najviac ceneným a rešpektovaným až do pádu monarchie v r.1917.

Andrejovskú symboliku využil Peter I. aj na lodi ktorú dal postaviť jeho otec, cár Alexej Michajlovič. Jedná sa o prvý ruský trojsťažník „Orol“ pre ktorý bola zhotovená osobitná zástava: na obdĺžnikovom plátne, delenom na 3 pásy- biely, modrý a červený, je umiestnený mohutný dvojhlavý orol červenej farby. Z tejto zástavy ďalším vývojom vzniká ruská národná vlajka ktorá sa stala aj štátnou vlajkou Ruskej federácie.

Po tom, ako sa Peter I. stal cárom, venoval veľkú pozornosť rozvoju návrhov vlajky. V roku 1692 vypracoval 2 škice ktoré ďalej rozvíjal. Prvá z troch paralelných pásov s popisom farieb - biela, modrá, červená. Druhá škica pozostávala s tých istých farieb naktorých bol nanesený motív Andrejského kríža. V rokoch 1693 - 1695 sa zástava podľa druhej škice dostala do mnohých medzinárodných atlasov s označením ako „zástava Moskovia“. V rokoch 1692 až 1712 sa Peter I. venoval ešte ďalším ôsmym kresbám až sa dopracoval k finálnej verzii - k Andrejevskej zástave ako ju poznáme dnes: biela zástava na ktorej je po uhlopriečkach nanesený modrý Ondrejov kríž, pretože od tohto apoštola prijalo Rusko svätý krst.

V tejto podobe sa Andrejevská zástava používala na ruských vojnových lodiach až do novembra 1917, kedy bol porušený rozkaz Petra I. prísneho znenia: „Všetky ruské lode nesmú pred nikým sňať zástavu!

Reklama

Nová zástava vzniknutého ZSSR bola prijatá v r. 1922, ale to je iný príbeh...

Ondrejská zástava (Андреевский флаг) sa však vrátila opäť na ruské lode: dňa 17. januára/ledna 1992 vláda Ruska prijala dekrét o navrátení štatútu Andrejevskej vlajky ako námornej vojenskej zástavy Ruska.

Zdroje:
http://navy.ru/symbols/flag.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://shiphistory.ru/andreyr.htm
http://www.shipandship.chat.ru/flag/index.htm
http://www.knazi.sk/svati/osvaty.php?svid=39
http://www.vexillographia.ru/russia/EmpirFlt.htm#jack


Jedna zo škíc od Petra I. Zástava Ruska vychádza z jedného návrhu Petra I.
v ktorom určil popis a kolorit vlajky


Andrejevvská zástava Zástava ktorú vytvoril otec Petra I. pre prvý
(Андреевский флаг) ruský trojsťažník „Orol


Admirálska loď - I.flota Loď viceadmirála - II.flota Loď kontraadmirála - III.flota

Vlajková loď flotily, ostatné floty boli označené s medzinárodne zaužívaným značením lodí abysa jednoducho dali rozlíšiť jednotlivé línie (rady) lodí a uľahčiť manévry vlastnej flotily a zároveň sledovať manévry protivníka (značenie zaviedol Peter I. na základe zahraničných štúdií)


Označenie ruských vojenských lodí z r.1732
(admirálska loď - vedúca loď flotily)

Reklama

Další články autora

Autor : 🕔26.03.2009 📕25.566