Literární soutěž - příspěvek č.16

Autor: Radek Havelka / Admin 🕔︎︎ 👁︎ 12.677

Autor: Vilém Vácha

Vídeňské zahájení

Šachy s oblibou hrajem
a cappuccino píti budem.
Sotva doušek cappuccina lahodného piji, tu euforii vůně podlehnu.
Tu na kapucina bl.Marka z Aviana, který tuto kávu po obléhaní Vídně roku 1683 vymyslel, si vzpomenu.
Na tohoto Božího služebníka nezapomenu.
Na kříž Boží znamení vítězství se rozpomenu.
Hned vídeňské zahájení se tu hraje,
a tak jak v době, kdy pohanský Turek Evropu ohrožuje.
Pěšec na e4 míří.
Protivníkův pěšec jak fanaticky janičár na e5 míří.
Tu jezdec na c3 letí jak Sporckova jízda z Čech u Svatého Gotthardu roku 1664 porážku muslimům dala.
Tak podobné vídeňské zahájeni v hru dynamickou se dala.
Černý jezdectvo své f6 přepravuje,
když bílí f4 gambituje, 
černý na f4 jak zlý asijský nájezdník v plen pouštějící,
ale do pasti se tak dostávající,
jak muslimský Turek roku 1683 u Vídně porážku tak mající.
Tak bílé figurky, jak vojáci Boží pravdy tenkrát plní Boží lásky vlastnící
a takto cítící:
Tak jak Bůh živí jediný dobro své darující.
Bůh vždy dobře radící,
on ochranitel náš.
Tak jeho vůli konající,
tenkrát císař, král český etc. Leopold I. rozmnožitel náš.
Leopold I. se svými ženami 16 dětí zplodil a jeho podaní jeho napodobující. 
Tak jak předci naši v rozmnožení náš česky národ zvětšující.
V plodnosti věčnost mající.
Čechie v krásu kvetoucí.
Krajinu českou tehdy barokně velebící,
když likvidací zločinnosti je cesta v ráj přímo běžící,
tak díky Boží vůli mající.
Tak jak Ježíš Kristus z chrámu Boha jediného v Jeruzalému nepřátele jeho vyhánějící.
Bílí do útoku se pouštějící,
prostorou převahu tak svou spouštějící.
Tak jak mír Karlovický roku 1699 Uhry islám opouští.
Tak se šach černého krále věští.
Tak jak pád muslimských Turku roku 1718 v Banátu porážka se spouští.
Krásné slovo koncem této partie ve 20.tahu zní, mat, toť arabsky smrt, která černého krále neopouští.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více