Main Menu
User Menu
Reklama

Výstava Československé legie v Rusku 1914–1920

Autor : 🕔12.10.2008 📕25.947
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Výstava Československé legie v Rusku 1914–1920 v dokumentech českých a ruských vojenských archivů byla slavnostně zahájena v pátek 10. října 2008 na Pražském hradě v Tereziánském křídle Starého královského paláce. Koncipována je klasicky, chronologickým postupem. Pro lepší pochopení šestiletého působení našich legionářů je rozdělena do tří bloků. První část je vymezena srpnem 1914 až lednem 1918 a představuje činnost České družiny a našich vyšších jednotek v rámci ruské armády. Druhý blok je vymezen lednem 1918 až lednem 1919, přičemž jeho obsahem je další působení našich jednotek v Rusku jako součásti sil Dohody a následně boje proti bolševikům na Volze. Obě tyto části jsou instalovány v prvním patře Tereziánského křídla. V přízemí navazuje poslední blok, který představuje tzv. sibiřskou anabázi v letech 1919 až 1920. 

Výstavní panel
Výstavní panel

Reklama

Návštěvníkům se tak představí malá část rozsáhlých sbírek fotografií a dokumentů, uložených ve Vojenském ústředním archivu v Praze a Ruském státním vojenském archivu v Moskvě. Materiál z vojenských archivů je účelně doplněn ukázkami výzbroje a výstroje, pocházející jak z Vojenského historického ústavu, tak i ze soukromých sbírek. Fotografie přibližují československé legionáře v Rusku nejen jako válečníky na frontách 1. světové války, ale i jako obyčejné lidi mimo válečnou vřavu v daleké ruské realitě. K vidění jsou také vyznamenání a řády, různá platidla, poštovní známky a pohlednice. 

Legie_smrtihlav
Legie_smrtihlav

Výstavu připravila Správa Pražského hradu ve spolupráci s Odborem archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra, Vojenským ústředním archivem a Vojenským historickým ústavem při příležitosti 90. výročí vzniku Československé republiky, ukončení 1. světové války a zahájení bojů československých legií v ruské občanské válce.

Soutěž o osm volných vstupenek probíhá od 27. října do 12:00 dne 10. listopadu 2008. Své odpovědi posílejte na soutez@valka.cz. Jména výherců budou oznámena dne 11. listopadu 2008 formou článku na www.valka.cz. Prosíme, nezapomeňte uvést své jméno, příjmení a e-mail. Do soutěže budou zařazeny pouze správné odpovědi. Správnou odpovědí se rozumí správné zodpovězení všech tří níže uvedených otázek.

Otázky:

Reklama

1. Uveďte přesné datum konání bitvy u Zborova.

2. Jmenujte tři země, ve kterých působily československé legie.

3. Jmenujte dva československé generály, kteří působili v rámci československých legií v Rusku.

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔12.10.2008 📕25.947