Main Menu
User Menu
Reklama

Bitva u mysu Sao Vicente 14. 2. 1797

Autor : 🕔13.06.2007 📕38.692
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Když roku 1797 vstoupilo Španělsko po boku Francie do války proti Anglii, ožily opět francouzské plány na obsazení Anglie pomocí silného výsadku. Francie byla skutečná velmoc ohledně pozemní armády, aby však své převahy v pozemním boji mohla využít, bylo nejprve nutno překonat přirozenou překážku od věků chránící Anglii – průliv La Manche.

Tomu však zase bránilo silné anglické loďstvo, které pro jakoukoli invazní flotilu představovalo smrtelnou hrozbu. Samotná Francie nebyla schopná postavit loďstvo, jenž by bylo schopno ochránit flotilu dopravních plavidel. Po vstupu Španělska do války se náhle stala reálnou možnost vytvoření silné válečné eskadry, která by byla schopna vybojovat alespoň dočasnou převahu na moři.

Reklama

Španělé proto měli odeslat svoji eskadru ze Středozemního moře do brestského přístavu, kde mělo dojít ke spojení a zformování francouzsko-španělského loďstva. Z téhož důvodu dostal admirál John Jervis, velitel anglické středomořské eskadry, rozkaz opustit Středozemní moře a odplout do Atlantiku. Zde pak 14. 2. 1797 jeho eskadra narazila na španělskou flotilu poblíž mysu sv. Vincenta (Sao Vicente) na jihu Portugalska.

Španělské loďstvo mělo výraznou převahu. Čítalo celkem 24 lodí rozdělených do dvou svazů. První skupině sedmi lodí velel admirál Bonaventura Moreno, v určitém odstupu jej sledovala hlavní skupina pod velením admirála Luíse de Córdoba. Proti Španělům plujícím po větru v poměrně volném tvaru se blížil Jervis s 15 řadovými loďmi seřazenými do linie. Třetí od konce plul se svým Captainem komodor Nelson a velel zadnímu voji. Jervis se odhodlal k odvážnému manévru – aby alespoň snížil nepřátelskou početní převahu, vplul se svojí kolonou mezi obě španělské formace. Jeho cílem bylo obě skupiny oddělit a zničit je postupně. Chtěl nejprve napadnout Córdobu, protože Morenova skupina by se nejprve musela obrátit a její plavbu na sever by zpomaloval vítr. Jervis doufal, že se s hlavními španělskými silami vypořádá dřív než Morenův oddíl dorazí.


Bitva u St. Vincent
zdroj obrázku: store.posterunlimited.com

Po řadě složitých manévrů nakonec anglická linie minula v protisměru plující Córdobovu formaci na pravoboku. V tomto okamžiku vydal Jervis rozkaz obrátit formaci širokým pravým obloukem o 180° a napadnout Španěly zezadu. Anglické lodi začaly provádět manévr, když v tom okamžiku Nelson pochopil, že celému záměru hrozí nezdar a anglická eskadra by se mohla ocitnout v nebezpečí. Córdoba totiž mohl provést tentýž manévr, který by jej přivedl blíž k Morenovi a společně by mohli anglické lodi sevřít ze dvou stran.

Zatímco tedy čelní anglické lodi obracely a pluly v kýlové brázdě španělských korábů, Nelson v rozporu s Jervisovými rozkazy ostře vybočil z linie a přeťal čelním španělským lodím kurz. Tím zcela rozbil jejich sestavu a zadržel ji, aby Jervis mohl španělské lodi dohonit a zaútočit na ně zezadu.

Jeho manévr byl nesmírně riskantní a odvážný. Ačkoli Jervis viděl, že Captain ignoruje původní plán a platný bojový pořádek, okamžitě pochopil správnost Nelsonovy akce. Ihned signalizoval kapitánu Collingwoodovi, jenž plul s lodí Excellent v linii za Nelsonem, aby jej podpořil. Collingwoodův manévr zopakovala i poslední loď ve formaci. Tři anglické lodi bez rozpaků zaútočily na čelo španělské sestavy. Captain sám zcela neohroženě začal ostřelovat španělskou vlajkovou loď Santísima Trinidad, se 130 děly největší loď té doby. Odpovědí mu byla smršť dělových koulí, která Captainu způsobila těžká poškození a zničila přední stěžeň, což mu zabránilo v dalším pronásledování španělské vlajkové lodi.

Nelson proto napadl jinou španělskou loď, osmdesátidělovou San Nicolas, podařilo se mu ji zahákovat a provést abordáž. Navzdory krupobití střel z mušket a pistolí Nelson osobně vedl své muže do zteče a po zuřivém boji Angličané ovládli nepřátelskou palubu. Agilní Nelson v tomto okamžiku spatřil těsně kolem boku San Nicolase proplouvat další nepřátelské plavidlo, tentokráte šlo o španělskou loď San José se 112 děly. Přímo z paluby San Nicolase španělskou loď zahákoval a i San José se mu podařilo obsadit. Od té doby se tomuto manévru říká „Nelsonův most“.

Reklama


Nelson vede své muže do zteče v bitvě u St. Vincent
zdroj obrázku: www.remembernelson.com

Celkem Angličané ukořistili čtyři lodi. Zbytek otřesené španělské flotily se dal na útěk. Britské ztráty činily 73 padlých, asi 100 lehce a 227 těžce zraněných. Španělé ztratili 250 mrtvých, 550 raněných a 3000 zajatých.

Nelsonův zásah zajistil Angličanům velké vítězství. Někteří závistiví důstojníci však samozřejmě neopomněli admirálu Jervisovi připomenout, že Nelson porušil jeho nařízení. Jednomu z nich Jervis odpověděl: „Velice dobře jsem všechno viděl, Caldere, avšak buďte ujištěn, že i vám odpustím, podaří-li se vám někdy něco podobného.

Rozprášená španělská flotila odplula do přístavu v Cádizu. Spojení španělského a francouzského loďstva bylo touto porážkou znemožněno a tak musela Francie upustit od plánů na vylodění v Anglii. Pro Angličany šlo tedy o úspěch značného strategického významu.

Porovnání sil
Anglie
Loď Počet děl Velící důstojník Poznámka
Culloden 74 Cpt. Thomas Troubridge Poškozena v boji, ztráty 10 mrtvých, 47 raněných
Blenheim 90 Cpt. Thomas L. Frederick Poškozena v boji, ztráty 12 mrtvých, 49 raněných
Prince George ? Adm. William Parker, Cpt. John Irwin Ztráty 8 mrtvých, 7 raněných
Goliath 74 Cpt. Charles H. Knowles 8 raněných
Orion 74 Cpt. James Saumarez 9 raněných
Colossus 74 Cpt. George Murray 5 raněných
Irresistible 74 Cpt. George Martin 5 mrtvých, 14 raněných
Victory 100 Adm. Sir John Jervis, Cpt. Robert Calder, Cpt. George Grey 1 mrtvý, 5 raněných
Egmont 74 Cpt. John Sutton  
Barfleur 98 Adm. William Waldegrave, Cpt. James R. Dacres 7 raněných
Britannia 100 Adm. Charles Thompson, Cpt. Thomas Foley 1 raněný
Namur 90 Cpt. James Hawkins Whitshed 2 mrtví, 5 raněných
Captain 74 Cmdr. Horatio Nelson, Cpt. Ralph Willett Miller Těžce poškozen, 24 mrtvých, 56 raněných
Diadem 64 Cpt. George H. Towry 2 ranění
Excellent ? Cpt. Cuthbert Collingwood 11 mrtvých, 12 raněných
Španělsko
Loď Počet děl Velící důstojník Poznámka
Santísima Trinidad 130 Adm. L. de Córdoba Těžce poškozena, ztráty více než 200 mužů
Purísima Concepción 112 Adm. Morales de los Ríos  
Conde de Regla 112 ?  
Mexicano 112 Adm. P. De Cárdenas  
Principe de Asturias 112 Adm. B. Moreno, Cpt. A. De Escaño  
Salvador del Mundo 112 Captain D. A. Yepes Zajata, 42 mrtvých, 124 raněných
San José 112 Adm. F. J. Winthuysen Zajata, 46 mrtvých 96 raněných
San Nicolás 74 Cpt. T. Geraldino Zajata, 144 mrtvých, 59 raněných
Atlante 74 Cpt. G. Vallejo  
Conquistador 74 Cpt. J. Butler  
Firme 74 Cpt. B. Ayala  
Glorioso 74 ?  
Oriente 74 Cpt. J. Suárez  
Infante Pelayo 74 Cpt. C. Valdés  
San Antonio 74 Cpt. S. Medina  
San Domingo 74 Cpt. M. De Torres  
San Fermín 74 Cpt. J. De Torres  
San Francisco de Paula 74 Cpt. J. De Guimbarda  
San Genaro 74 Cpt. A. de Villavicencio  
San Ildefonso 74 Cpt. R. Maestre  
San Juan Nepomuceno 74 Cpt. A. Boneo  
San Pablo 74 Cpt. B. de Cisneros  
San Isidro 74 Cpt. T. Argumosa Zajata, 29 mrtvých, 63 raněných
Soberano 74 Cpt. J. V. Yáñez  
Prameny a použitá literatura:
Vladimír Truchanovskij: Osud admirála Nelsona, MF 1992
Edmund Kosiarz: Námorné bitky, Nakladateľstvo Pravda, 1984
Internet:
http://www.hms.org.uk/nelsonsnavystvinc.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Cape_St._Vincent_(1797)
Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔13.06.2007 📕38.692