Main Menu
User Menu
Reklama

Recence: Češi v 1. světové válce 1. díl

Autor : 🕔13.03.2007 📕20.533
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Češi v 1. světové válce 1. díl

Mým národům
Libor Nedorost

Vyšlo: v roce 2006
Brož., 240 stran,  ISBN 80-7277-321-6
Cena: 290,- Kč

Anotace uvedená vydavatelstvím Libri:

Reklama

První světová válka očima českého vojáka. První díl dvoudílného projektu, který se pokouší poskytnout zájemcům o vojenskou historii základní fakta a údaje o složení, organizaci, výzbroji a výstroji ozbrojených sil Rakouska-Uherska v předvečer 1. světové války, ale i o prožitcích české společnosti na počátku tohoto konfliktu. Autor se zaměřil i na charakteristiku rakousko-uherské armády v předvečer Velké války a končí líčením prožitku srpnové mobilizace, tak jak byla vnímána českou veřejností. Text je doplněn množstvím dobových ilustrací, článků, výňatků z vojenských předpisů a fotografií.

Libri tentokráte do své ediční historické řady zařadilo knihu, která se věnuje ne tak často vydávanému tématu a to válečným osudům Rakouska-Uherska za První světové války v tomto případě s důrazem na osudy účastníků české národnosti. Role Rakousko-Uherska ve víru válečných událostí se netěší takové pozornosti zahraničních autorů a proto potěší práce českého autora na toto téma.

První díl „Mým národům“ se věnuje událostem předcházejícím První světové válce. Začátek je trochu retrospektivní formou věnován atentátu v Sarajenu a tehdejšímu dobovému pozadí v mnohonárodnostní habsburské říši. Stejně tak je osvětlena situace mezinárodní, zejména vývoj na Balkáně.

Poté se do zorného pole dostávájí samotné ozbrojené síly Rakousko-Uherska, počínaje Společnou arnádou, zeměbranou a domobranou kde je uveden vývoj od poloviny 19.století do počátku Velké války. Následují jednotlivé zbraně počínaje válečným loďstvem, pěchotou, jezdectvem, dělostřelctvem a podpornými útvary přičemž je uvedena organizace jednotlivých složek se zdůrazněnými jednotami jejichž posádky se nacházeli na území dnešní České republiky. Rozebírá výzbroj a výstroj ve vlnách modernizace. Zvláštní kapitola je věnována změnám ve výstroji vojska v letech 1908/09. Jak sám autor píše nebylo jeho cílem sepsat encyklopedii Velké války a rakousko-uherské armády, přesto se mu myslím podařilo ve čtivé a stručné formě popsat základní charakteristiky rakousko-uherských ozbrojených sil. Historik nejspíše ze základního výčtu charakteristik nadšen nebude, ale pro laického čtenáře neznalého hlubších rovin problematiky je tato popularizovaná forma přínosná.

Po vysvětlení armádních hodností si cením podle mě velmi přínosného vysvětlení komplikového názvosloví námořních hodností – zejména mužstva a poddůstojníků. Část věnovaná lodím, přístavům, výstroji a organizaci námořnictva ukončuje základní charakteristiky rakousko-uherských ozbrojených sil a čtenář seznámený se základními reáliemi se v ději událostí vrací za úvodní atentát ze začátku knihy a líčí jak prožitek srpnové mobilazce roku 1914 vnímali mobilizovaní čeští vojáci, jejich rodiny a stejně tak jak se s nástupem velkého množství záložníků vyrovnala armáda a železnice. Stručný náhled na propagandu, kontrašpionáž a zejména na sledování nálady mobilizovaných záložníků české národnosti ze strany rakouských úřadů je i přes svou stručnost výstižný. Popis výchozího rozmístění vojsk a úvodní plány operací uzavíraní vlastní text knihy, který však formou přílohy hutně doplňuje „Výkazník c. a k. vojska, c.a k. válečného loďstva, c. k. zemské obrany a královské uherské zemské obrany“, což je sice velmi výstižné OOB, ale já osobně jsem tam postrádal uvedení data, ke kterému dané struktura platí a jen z kontextu se domýšlím že jde o poslední mírové rozmístění armádních sil. Hutná forma přílohy možná trochu ubírá na přehlednosti, ale zato se snaží na podat maximum informací. Osobně jsem nejvíce postrádal propojení podřízenosti mezi jednotlivými pluky a brigádami, popř. divizem, sice respektuji záměr autora netvořit encyklopedii, ale myslím že by to prospělo zejména v návaznosti na druhou část pro lepší orientaci mezi jednotlivými útvary a zejména u těch pluků a vyšších jendotek v nichž čeští příslušníci tvořili významné procento mužstva.

 

Závěrem bych knihu doporučil zejména čtenářům jejichž znalost reálií Rakousko-Uherské armády patří mezi ty slabší, ale i znalého čtenáře se může stát zdrojem nových informací. Mě osobně se zejména zaujaly události vztahující se k regionu autora z doby popisovaného období. Celkově se myslím první část čtivou formou připravila čtenáře na část druhou věnující se osudům Čechů v rakousko-uherském vojsku ve vlastní Velké válce, která bude recenzována samostatně.

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔13.03.2007 📕20.533