Osobní stráž velkovévodství Hessenského

Autor: Karl Schlange / Schlange 🕔︎︎ 👁︎ 16.834

Pluk osobní stráže velkovévodství Hessenského

Počátky této slavné jednotky sahají zpět až k roku 1621, kdy se základním kamenem jednotky stalo zformování knížení osobní roty Dreßler. Pod názvem pěší pluk osobní stráže se stal historicky nejstarším pravidelným německým útvarem.

V průběhu své existence nesl následující názvy: po rozšíření původní roty na osobní pluk Leib-Regiment, v průběhu napoleonských válek se název změnil na pluk osobní stráže Leibgarde-Regiment, za První světové války se název doplnil na pěší pluk osobní stráže č. 115 (Leibgarde-Infanterie-Regiment (1. Großherzoglich Hessisches) Nr. 115) než byla jeho nepřetržitá existence roku 1918 ukončena. 1936 na tradici pluku navázal 115. střelecký pluk bojující za WWII ve svazku 15. tankové divize, při reorganizaci byl jeho název změněn z Schützen-Regiment 115 na Panzergrenadier-Regiment Nr.115.

Reklama

V průběhu napoleonských válek se velkovévodství Hessenské jako součást Rýnského spolku (1806) zůčastnilo bojů na francouzské straně. Pluk osobní stráže se stejně jako ostatní hessensko-darmstädské jednotky zůčastnil při polních taženích proti Prusku, Rakousku a Rusku všech rozhodujících bitev. Po tažení do Ruska a po bitvě u Lipska musel být pluk po utrpěných ztrátách obnoven či takřka znovu založen. Po bitvě u Lipska velkovévodství změnilo strany a zbylé roky napoleonských válek bojovalo na straně protifrancouzských spojenců.

Bojová účast pluku v letech 1793- 1815

1793 – horní porýní

1794 – dolní porýní

1795 – horní porýní

1806 – bitva u Jeny

Reklama

1807 – Prusko, Polsko

1809 – německé státy, Rakousko

1812 – Rusko

1813 – Sasko

1814 – Francie

1815 – horní porýní

Bojová účast pluku v letech 1914-1918

1914

bitva u Neufchateau, Moessin, Anloy, bitvy na řece Maase a na Marně, Sermaize, Maurupt-et-le-Montoy, boje u Reims, boje u Roye, Fruny, Fresnoy, Goyenmurt, Gorullers

1915

Reklama

Neuve Chapelle, boje u Roue

1916

Bitva u Verdunu, Louresvals, Beamont, Pfefferrücken, Chauffour, Coillette, Alboin, Wold, Dououmont, boje na řece Aisně, bitvě na řece Sommě, boje mezi řekami Maas a Mosel

1917

Boje na řece Sommě, v Siegfriedově linii, bitva ve Flandrách

1918

Velká ofenziva ve Francii, průlom mezi Houzéoucourt a Vermaud, boje v oblasti Sommy u Bourhavesnes, Marrimeswald, Maurepas, boje ve Flandrách, obránná bitva mezi řekami Sommou, Oise a Scarpe, boje v Siefriedově linii a Herrmannově linii, ústupové boje směrem na Antverpy.

Bojová účast pluku v letech 1939-1945

1939/40 západní tažení:

Peronne, Belloy, Fresnes, Mazancourt, Misery, Rozières, Baron, Marne, Seine, Loire, Cher

1941/42 africké tažení:

Ras Medauar, Sollum, Cappuzzo, Sidi Rezegh, El Duda, Bir el Gobi, Wadi Faregh, Agheila, Agedabia, Gazala, Knightsbridge, Bir el Harmat, Bir Hacheim, Tobruk, Fuka, Hammamet, El Alamein

1943/44 africký ústup, Itálie, západní fronta:

Nofilia, Buerat, Mareth, Gabes, Tunis, Syrakusy, Augusta, Catania, Etna, Messina, Salerno, Volturno, Sangro Barigliano, Monte Cassino, Nettuno, Parroy, Venlo, Aachen, Ardennen, Bastogne

1945 obrana Německa:

Reichswald a Niederrhein, Weser, Bremervörde

Zdroj:
internet

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více