Main Menu
User Menu
Reklama

Stalinův projev na přehlídce 7.11. 1941 v Moskvě

Autor : 🕔25.08.2003 📕33.926
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Soudruzi rudoarmějci a rudí námořníci, velitelé a političtí pracovníci, dělníci a dělnice, kolchozníci a kolchoznice, duševní pracovníci, bratři a sestry v týlu našeho nepřítele, kteří jste dočasně pod jařmem německých lupičů, naši slavní partyzáni a partyzánky, kteří ničíte týl německých vetřelců!

Jménem sovětské vlády a naší bolševické strany vás zdravím a blahopřeji vám k XXIV. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

Reklama

Soudruzi! V těžké situaci slavíme dnes XXIV. výročí Říjnové revoluce. Věrolomné přepadení německými lupiči a válka nám vnucená vytvořily nebezpečí pro naši zemi. Ztratili jsme dočasně řadu oblastí, nepřítel stanul u bran Leningradu a Moskvy. Nepřítel spoléhal na to, že už po prvním úderu bude naše armáda rozprášena a naše země sražena na kolena. Ale nepřítel se krutě přepočítal. Přes dočasné neúspěchy odrážejí naše armáda a naše loďstvo hrdinně útoky nepřítele na celé frontě, způsobují mu těžké ztráty a naše země - celá naše země - se zorganisovala v jednotný bojový tábor, aby spolu s naší armádou a naším loďstvem rozdrtila německé vetřelce.

Bývaly dny, kdy naše země byla v ještě těžší situaci. Vzpomeňte na rok 1918, kdy jsme slavili první výročí Říjnové revoluce. Tři čtvrtiny naší země byly tehdy v rukou cizích interventů. Ukrajinu, Kavkaz, střední Asii, Ural, Sibiř a Dálný východ jsme dočasně ztratili. Neměli jsme spojence, neměli jsme Rudou armádu - teprve jsme ji začali budovat - nedostávalo se obilí, nedostávalo se výzbroje, nedostávalo se výstroje. Čtrnáct států tehdy dotíralo na naši zemi. Ale my jsme nemalomyslněli, neklesali na duchu. V ohni boje jsme tehdy organisovali Rudou armádu a učinili z naší země vojenský tábor. Duch velikého Lenina nás tehdy inspiroval k boji proti interventům. A jak to dopadlo? Porazili jsme interventy, vydobyli zpět všechna ztracená území a dobyli vítězství.

Dnes je postavení naší země mnohem lepší než před třiadvaceti lety. Naše země je nyní mnohem bohatší jak na průmysl, tak na potraviny a suroviny než před třiadvaceti lety. Máme nyní spojence, kteří s námi tvoří jednotnou frontu proti německým vetřelcům. Máme nyní sympatie a podporu všech evropských národů, které se dostaly pod jařmo hitlerovské tyranie. Máme nyní skvělou armádu a skvělé loďstvo, které svými životy brání svobodu a nezávislost naší vlasti. Netrpíme závažným nedostatkem ani potravin, ani výzbroje, ani výstroje. Celá naše země, všechny národy naší země podporují naši armádu, naše loďstvo a pomáhají jim porazit dobyvačné hordy německých fašistů. Naše lidské zálohy jsou nevyčerpatelné. Duch velikého Lenina a jeho vítězný prapor nás dnes inspirují k vlastenecké válce stejně jako před třiadvaceti lety.

Cožpak lze pochybovat, že můžeme a musíme zvítězit nad německými vetřelci?

Nepřítel není tak silný, jak ho líčí někteří přestrašení iteligentíčkové. Čert není tak strašný, jak ho malují. Kdo může popřít, že naše Rudá armáda nejednou obrátila na panický útěk vychvalovaná německá vojska? Budeme-li soudit nikoli podle chvastounských prohlášení německých propagandistů, nýbrž podle skutečné situace Německa, nebude tak těžké pochopit, že němečtí fašističtí vetřelci stojí před katastrofou. V Německu nyní vládne hlad a zbídačení, Německo za čtyři měsíce války ztratilo čtyři a půl milionu vojáků, Německo krvácí, jeho lidské zálohy vysychají, duch pobouření se zmocňuje nejen evropských národů, které se dostaly pod jařmo německých uchvatitelů, nýbrž i samého německého národa, který nevidí konce války. Němečtí vetřelci napínají poslední síly. Není pochyby, že Německo nemůže takové napětí dlouho vydržet. Ještě několik měsíců, ještě půl roku, možná tak rok - a hitlerovské Německo se musí zhroutit pod tíhou svých zločinů.

Soudruzi rudoarmějci a rudí námořníci, velitelé a političtí pracovníci, partyzáni a partyzánky! Na vás se dívá celý svět jako na sílu schopnou zničit lupičské hordy německých vetřelců. Na vás se dívají zotročené evropské národy, které se dostaly pod jařmo německých vetřelců, jako na své osvoboditele. Připadlo vám veliké osvobozenecké poslání. Buďte hodní tohoto poslání! Válka, kterou vedete, je válka osvobozenecká, válka spravedlivá. Nechť vás v této válce posiluje mužný vzor našich velikých předků - Alexandra Něvského, Dimitrije Donského, Kuzmy Miniria, Dimitrije Požarského, Alexandra Suvorová, Michaila Kutuzova! Nechť vás vede vítězný prapor velikého Lenina!

Za úplné rozdrcení německých vetřelců!

Reklama

Smrt německým okupantům!

Ať žije naše slavná vlast, její svoboda a její nezávislost!

Pod Leninovým praporem - kupředu k vítězství!

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔25.08.2003 📕33.926