Ruské kontejnerové pumy

Autor: Tomáš Berka / Snake 🕔︎︎ 👁︎ 28.492

Odhazovatelné kontejnerové pumy

Obvyklým použitím kontejnerových pum (kontejner obsahuje různé množství menší submunice) je ničení zejména vzletových drah a pozemních komunikací či živé síly nebo zaminování oblasti. Obvyklé množství v kontejneru nesené submunice, která je vypuštěna nad cílovou oblastí, kterou následně pokud možno ideálně pokryje, se pohybuje v desítkách kusů (zpravidla 20-50 kusů). Hmotnost jednotlivých pumiček (submunice) je zpravidla kolem 1-3 kg.

Již ve 30. letech 20. století se v bývalém SSSR objevily kvalitně řešené odhazované kontejnerové (submuniční, podle americké terminologie cluster bombs) pumy. Od té doby se samozřejmě rodina dnes již ruských kontejnerových pum rozšířila, jejími hlavními zástupci jsou pumy z rodiny značené zkratkou RBK (Razovaja Bombovata Kasseta - Kazetová puma na jedno použití). Číslo po zkratce RBK jako obvykle v ruském letectvu značí ráži pumy, další písmena či čísla označují variantu pumy - typ nesené submunice a variantu pumy, které se mírně liší například tvarem. Čísla v názvu submunice zpravidla označují ráži pumičky v kilogramech. Tedy název RBK-500 ŠOAB-0,5 je kontejnerová puma RBK-500 o ráži 500 kg nesoucí jako náplň pumičky ŠOAB-0,5, které mají ráži 0.5 kg.

Reklama

Ruské kontejnerové pumy nejsou nijak řízené - po odhození padají po klasické balistické křivce a v předem nastavené výšce se kontejner otevře a tím uvolní submunici, která následně ničí zejména letištní plochy, případně živou sílu protivníka. Submunice se uvolňuje odstředivou silou. Nevýhodou jednoduchého systému odhazování kontejneru a uvolnění munice je menší přesnost zásahu, ovšem na druhé straně je možno tyto pumy, které nekladou na nosič žádné specifické nároky, používat na všech letounech, které mohou nosit pumy typu FAB. Což představuje prakticky celou flotilu bojových strojů letectva.

Pro zajímavost stroje Su-27 (a odvozené verze) mohou nést 6-10 kusů pum RBK-500, stroje Su-24 stejně jako Su-25 až 8 kusů, starší MiG-27 a MiG-21 4 kusy, Tu-22M3 pak až 17 kusů (nebo až 33 menších RBK-250). V tabulce číslo 1 jsou uvedeny popisy variant kontejnerových pum. Tabulka 2 poté obsahuje technické údaje pum RBK a PROSAB a konečně tabulka 3 obsahuje parametry pumy RBK-500 a některých jejích verzí.

Označení Popis
RBK-100 PLAB-10K Protiponorková kontejnerová puma nesoucí jako submunici hlubinné pumy. Je určena zejména pro námořní letouny Suchoj Su-32FN (Su-34).
RAB-120 Kontejnerová puma nesoucí třístivou submunici.
RBK-250 AO-2,5RTM Kontejnerová puma nesoucí třístivou submunici AO-2,5RTM v počtu 60 kusů.
RBK-250-275 AO-1Š Kontejnerová puma nesoucí třístivou protipěchotní submunici AO-1Š v počtu 150 kusů. Obvykle pokryje plochu 4800 metrů čtverečních.
RBK-250 PTAB-2,5 Kontejnerová puma nesoucí kumulativní protipancéřovou submunici PTAB-2,5 v počtu 30 kusů.
RBK-250 ZAB-2,5 (M) Kontejnerová puma nesoucí zápalnou submunici ZAB-2,5 v počtu 30 kusů.
RBK-250 AD-1 Kontejnerová puma nesoucí chemickou submunici. Submunice pravděpodobně obsahuje látky jako je yperit nebo lewisit, hmotnost submunice kolem 1 kg/ks.
PROSAB-250 Kontejnerová puma nesoucí třístivou submunici.
RBK-500 SPBE-D Kontejnerová puma nesoucí protitankovou submunici SPBE-D v počtu 15 kusů.
RBK-500 ŠOAB-0,5 Kontejnerová puma nesoucí protipěchotní submunici ŠOAB-0,5 v počtu 565 kusů. Obvykle pokryje plochu 120 000 metrů čtverečních o rozměrech 300x400 metrů.
RBK-500 PTAB-1M Kontejnerová puma nesoucí kumulativní protitankovou submunici PTAB-1M v počtu 268 kusů. Hmotnost celého kontejneru pak dosahuje 427 kg.
RBK-500 ZAB-2,5 (SM) Kontejnerová puma nesoucí zápalnou submunici ZAB-2,5.
RBK-500 AO-2,5RTM Kontejnerová puma nesoucí třístivou submunici AO-2,5RTM v počtu 108 kusů. Obvykle pokryje plochu 6400 metrů čtverečních.
RBK-500 RAP-2,5 Kontejnerová puma nesoucí tříštivou submunici RAP-2,5.
RBK-500 RAP-3,5 Kontejnerová puma nesoucí tříštivou submunici RAP-3,5.
RBK-500 RAP-16 Kontejnerová puma nesoucí tříštivou submunici RAP-16.
RBK-500 BetAB Kontejnerová puma nesoucí protiletištní (protibetonovou) submunici BetAB.
RBK-500 ?? (označení varianty není známo) Kontejnerová puma nesoucí biologickou nebo chemickou submunici. Její existence oznámena roku 1988.

Tab. 1  Ruské odhazovatelné kontejnerové pumy

Parametr (jednotka) RBK-250-275 AO-1Š PROSAB-250
Délka (m) 2.119 1.950
Průměr (m) 0.325 0.410
Hmotnost (kg) 273  
Submunice 150 x AO-1Š (hmotnost 1,2 kg)  
Výška vypuštění (m) více než 200  
Pokrytí (metry čtvereční) 4800  

Tab. 2  Parametry ruských odhazovatelných kontejnerových pum RBK-250-275 AO-1Š a PROSAB-250

Parametr (jednotka) RBK-500 AO RBK-500 ŠOAB-0,5 RBK-500 AO-2,5RTM
Délka (m) 2.580 1.500 2.500
Průměr (m) 0.464 0.450 0.500
Hmotnost (kg) 380 334 380
Submunice hmotnost 290 kg 565xŠOAB-0,5 (hmotnost 0.5 kg) 108xAO-2,5TRM
Výška vypuštění (m) více než 200 více než 200 více než 200
Plošné pokrytí (metry čtvereční)   120 000 (300x400) 6400
Výška vypuštění (m) více než 200    

Tab. 3  Parametry ruských odhazovatelných kontejnerových pum RBK-500

Neodhazovatelné kontejnerové pumy

Další důležitou zbraní ruských letounů jsou neodhazovatelné kontejnerové pumy. Ty se od odhazovaných liší tím, že jsou pevně připevněny k letounu, otevřením je vypuštěna submunice, ovšem kontejner odhozen není a letoun se s ním vrací na základnu. Hlavní výhodou je možnost vícenásobného použití kontejneru (menší náklady), kromě toho tyto kontejnery v některých případech obsahují i složitější (směrované) způsoby odhozu submunice, kterými se zlepšuje přesnost shozu, případně pokrytí cílové oblasti.

Příkladem mohou být kontejnery KMGU (nebo též KMG-U), které odhazují submunici doleva, doprava případně přímo dolů. Submunice je nesena ve čtyřech oddělených prostorech, ze kterých je vytlačena nafukovacími vaky plněnými stlačeným vzduchem. Tyto kontejnery jsou neseny na závěsníku DB-3, vrtulníky Mi-24 (či Mi-35M) mohou nést až 4 kontejnery, Ka-50/52 taktéž 4 kusy, ve výzbrojí mají KMGU i moderní Mi-28. Ze strojů s pevnými nosnými plochami je používají zejména letouny Suchoj, Su-17, Su-22 a Su-24 mohou nést 7 kusů, Su-27 (a jeho varianty) pak 6-7 kusů. Z letounů MiG pak MiG-21 nese až 2 kontejnery, MiG-23, MiG-27 a MiG-29 po čtyřech.

Reklama

Náplň kontejneru KMGU může být poměrně variabilní - buď kumulativní submunice PTAB proti obrněným cílům (248xPTAB-1M o hmotnosti 1 kg nebo 96xPTAB-2,5RT o hmotnosti 2.5 kg) nebo 8xOSD-OD, což je termobarická submunice. Z něho odvozená verze KMGU-2 nese 96 tříštivých pumiček AO-2,5. V tabulce číslo 4 jsou uvedeny varianty neodhazovatelných submuničních kontejnerových pum a v tabulce 5 parametry kontejenrů KMGU a KMGU-2.

Je zřejmé, že kontejnerové pumy samy o sobě žádné nebezpečí nepředstavují - jejich síla spočívá v náplni, tedy submunici. Submunice (někdy označovaná též pumička - zdrobnělina slova puma) je obdobou standartní pumy, liší se zejména velikostí, která se zpravidla pohybuje od asi 0.5 kg po 3 kg. Menší submunice je vyjímkou, stejně jako větší - ta potom bývá zpravidla opatřena samostaným naváděcím systémem. Naváděcí systémy těžších (a samozřejmě dražších) typů submunice mohou být i poměrně komplikované. Ve výzbroji západních armád se vyskytuje protitanková sebmunice s kombinoovaným radarově-optickým naváděcím systémem.

Nicméně nejčastější je použití jednoduchých malých pumiček o hmotnosti 1-3 kilogramy, které pokud možno souvisle pokryjí cílovou oblast. Jejich výhodou je poničení velké plochy  - zejména povrchu letiště nebo silnice. Často je též submunice použitá proti živé síle, přičemž je obvykle zasaženo mnoho nepřátelských vojáků - díky pokrytí rozsáhlé plochy satřepinami z množství pumiček. Třetí nejobvyklejší použití je zaminování oblasti. V tabulce 6 respektive 7 je popis jednotlivých typů submunice respektive parametry některých typů submunice.

Označení Popis
DPT-150 Neodhazovatelný kontejner, který nese buď 54 kumulativních PTAB-1,5 nebo 44 tříštivých RAP-2,5 nebo 34 tříštivých RAP-3,5
AK-2 Neodhazovatelný kontejner, který nese 240 kusů pumiček o hmotnosti 1 kg s chemickou náplní. Náplň je zejména yperit nebo lewisit.
RRAB Neodhazovatelný kontejner, který nese zápalnou submunici.
KMGU (KMG-U) Neodhazovatelný kontejner, který nese různou submunici (i miny). Mezi ní patří protipancéřové PTAB-1M (248 kusů) či PTAB-2,5RT (96 kusů), dále termobarické ODS-OD (8 kusů).
KMGU-2 Neodhazovatelný kontejner, který nese tříštivou submunici AO-2,5RT v počtu 96 kusů. Je to varianta kontejneru KMGU.

Tab. 4  Ruské neodhazovatelné kontejnerové pumy

Parametr (jednotka) KMGU KMGU-2
Délka (m) 3.700 3.700
Šířka (m) 0.460 0.460
Výška (m) 0.545 0.545
Hmotnost prázdná (kg) 170 170
Hmotnost plná (se submunicí) (kg) 470 525
Výška použití (m) 6 (30 pro PTAB-2,5RT) - 1000 30 - 1000
Rychlost pro použití (km/h) méně než 1 500 (1 100 pro PTAB-2,5RT) méně než 1 500

Tab. 5  Parametry ruských neodhazovatelných kontejnerových pum KMGU a KMGU-2

Označení Popis
AO-1SČ Tříštivá submunice (AO - aviatsionnaja oskoločnnaja). Účinná na vzdálenost 7 metrů.
AO-2,5RTM Protipěchotní submunice, obdoba amerických Rockeye, účinek podobný minometnému 81mm granátu. Je předfragmentovaná, účinná na vzdálenost přes 8 metrů. Munice je na obou stranách zakulacená, se šesti půlkruhovými stabilizačními plochami ve střední části. Plošky uvádějí submunici do rotace a tím ji stabilizují. Zapalovač je mechanický, aktivuje se nárazem na zem. Je určena pro kontejnerové pumy RBK.
AO-2,5RT Protipěchotní submunice, obdoba amerických Rockeye, účinek podobný minometnému 81mm granátu. Je předfragmentovaná, účinná na vzdálenost přes 8 metrů. Munice je na obou stranách zakulacená, se šesti půlkruhovými stabilizačními plochami ve střední části. Plošky uvádějí submunici do rotace a tím ji stabilizují. Zapalovač je mechanický, aktivuje se nárazem na zem. Je určena pro kontejner KMGU.
PTAB-2,5 Protitanková submunice (protivotankovsja aviatsionnaja bomba) se čtyřmi stabilizačními křídélky (s křidélky ve tvaru T). Ty municí stabilizují rotací. Verze pro kontejner KMGU má pět křidélek, délku 0.4 metru, hmotnost 2.5 kg a předfragmentovaný obal.
PTAB-1M Kumulativní submunice (protivotankovsja aviatsionnaja bomba) schopná probít pancíř o síle 240mm. Má skládací stabilizačními křídélka a sebedestrukční mechanismus nastavovaný na 20-40 sekund.
ŠOAB-0,5 Tříštivá submunice.
SPBE-D Přesná protitanková submunice, zavedena do výzbroje v 90. letech. Hmotnost dosahuje 14,5 kg, rozměry 0.284 x 0.255 x 0.186 metru. Je obdobou západních SADARM, BONUS či SMArt, ale byla dříve zavedena (jako první submunice své kategorie). Po opuštění kontejneru je stabilizována třemi padáky a aerodynamické plošky ji uvedou do krouživého pohybu (nutace) s rychlostí 6-8 otáček za sekundu. Zorné pole IR senzoru (10-30 stupňů od kolmice) tím pádem díky klesání (15-17 m/s) je tím pádem na povrchu opisuje spirálu. Senzor je dvouspektrální a pokud zachytí cíl (zejména teplý motor tanku), inicializuje se nálož, která ze dna submunice (z vhodného kovu, třeba mědi) vytvoří projektil o hmotnosti 1 kg. Ten rychlostí asi 2 000 m/s proráží nejslabší horní pancíř tanku (až síly do 70mm při odchylce od kolmice 30 stupňů). SPBE-D je nesena RBK-500 v počtu 15 kusů (amrické obdobné pumy nesou 40 kusů submunice). Při standartním vypuštění RBK-500 z 400-5 000 metrů při rychlosti 500 - 1 200 km/h zničí asi 6 tanků. Ve 300mm raketometu Smerč je používána modifikovaná SPBE-D označovaná A-349 Motiv-3M.
ZAB-2,5 Zápalná submunice o hmotnosti 2.7 kg s 1.72 kg zápalné směsi.
BetAB Protiletištní a protibetonová (proti zodolněným bunkrům) submunice.
ODS-OD Termobarická submunice s kapalnou, objemově detonující náplní.
Označení neznámé Chemická submunice. Je tvořena šipkami, které jsou plněny plynnou chemickou látkou. Šipky proráží ochranný protichemický oděv, chemická látka následně působí na vojáka zbaveného ochrany. Pravděpodobně nebyla zařazena do výzbroje.

Tab. 6  Varianty ruské submunice do kontejnerových pum

Parametr (jednotka) AO-1SČ AO-2,5RTM PTAB-2,5 PTAB-1M ZAB-2,5
Délka (m) 0.156 0.150 0.362 0.260 0.135
Průměr (m) 0.049 0.090 0.068 0.042 0.091
Hmotnost (kg) 1.2 2.5 2.8 0.94 2.7
Hmotnost nálože/účinné složky (kg)     0.45   1.72

Tab. 7  Parametry ruské submunice do kontejnerových pum

Prameny:
http://www.aeronautics.ru/img001/airsurface.htm
http://www.mig-21.de
http://www.airwar.ru

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více