FAB

Autor : 🕔20.08.2003 📕21.520

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Základní protizemní zbraní letounů ve všech letectvech jsou trhavé pumy, někdy též označované jako pumy pro všeobecné použití (anglicky all-purpose). V bývalém sovětském a nyní ruském letectvu, stejně jako v ostatních letectvech používajících techniku vyráběnou v bývalém SSSR, jsou tyto pumy označovány jako FAB (fugasnaja aviacionnaja bomba - trhavá letecká puma). FAB je označení celé rodiny, jejíž členky (či členové) se od sebe poměrně výrazně liší, ať již ráží (velikostí) či aerodynamickými charakteristikami i dalšími vlastnostmi. Je jim společné základní určení a obvyklé použití proti nezpevněným, zejména statickým cílům. Mezi ně patří například továrny a jiné budovy, mosty, lodi v přístavech a další neopevněné cíle. Trhavé pumy FAB totiž ničí cíl zejména explozí vyvolanou tlakovou vlnou.

Pum FAB vznikly desítky verzí, jejichž ráže se pohybují v rozmezí 50 - 9 000 kg. Uspořádání různých verzí je unifikované, tělo pumy je válcové, na přední části bývá umístěno balistické okruží. Na zádi jsou poté aerodynamické stabilizační plochy, spojené kruhem. Rozsah rychlostí vypouštění je od 500 do 1 000 km/h a výška vypouštění 500 až 5 000 metrů nad povrchem. Pro pumy FAB-1000 a těžší je pak minimální doporučená vypouštěcí výška posunuta až na 1 000 metrů. Důvodem je samozřejmě výrazně ničivější exploze a tudíž větší nebezpečí ohrožení nosiče explozí vlastní pumy.

Mezi nejrozšířenější podverze jednotlivých pum patří varianty označované M46, jejichž rozpětí stabilizačních ploch je stejné jako průměr těla pumy, dále varianta M54, která má malé rozměry a vysoký aerodynamický odpor (díky tomu má nosič k dispozici delší čas k opuštění cílové oblasti) a varianta M64 má naopak nízký odpor.

V praxi jsou používány pouze pumy FAB-100 a těžší, pumy FAB-50 a FAB-70 pro svou malou účinnost používány nejsou. Nejpoužívanější verze pumy FAB-100 je je FAB-100-M54 (která je totožná s tříštivě-trhavou OFAB-100-120), verze FAB-100-M62 s nižším aerodynamickým odporem je delší, díky tomu jich letouny obvykle mohou nést pouze menší počet ve srovnání se základní variantou. Další často používanou verzí je pak FAB-100ZE se zápalnými účinky.

Pumy jsou též na výkonnějších strojích neseny na skupinových zásobnícich, jako je například šestinásobný pumový závěsník MBD-U6-68-1 (ten nosí například stroje Suchoj Su-22 nebo Suchoj Su-27/30/34/37). Jsou známy i devítinásobné závěsníky, ty používá například Tupolev Tu-22M. Na těchto závěsnících jsou neseny pumy FAB-100 či FAB-250 různých variant.

Parametry lehčích pum FAB jsou uvedeny v tabulce 1.

Do kategorie těžších pum pak náleží pumy FAB-500 s ráží 500 kg. Jedna z variant FAB-500-M62 je charakteristická podlouhlým tvarem trupu a její litá vypouklá přední část není opatřena balistickým okružím. Zadní část, ke které jsou připevněny plochy stabilizátoru s větším průměrem než tělo pumy, je dutá. Plochy stabilizátorů jsou spojeny kruhem. Výška shozu se může pohybovat v rozmezí 570-12 000 metrů a rychlost od 500 do 1 180 km/h.

Podobně značená FAB-500-M62T (T - termostojkaja - teplu odolná) má speciální plášť a je schopna vydržet vysoké teploty, způsobené aerodynamickým ohřevem při vysoké rychlosti letu nosiče pumy. Proto ji používají zejména velmi rychlé stroje, pro které je určena. Mezi ně náleží zejména MiG-25 (ve verzích schopných bombardování) a též nové Suchoje Su-27/30/34/35 Flanker. Zajímavé jsou její mezní parametry. Je možno s ní letět neomezeně dlouho rychlostí do 2550 km/h ve výšce 23000 metrů, 45 minut pak při 2500 km/h ve výšce 18000 metrů, 15 minut rychlostí maximálně 2815 km/h ve výšce 23 000 metrů nebo 5 minut rychlostí do 3000 km/h ve výšce 23000 metrů. Mezní rychlost je stanovena ma 3000 km/h, krátkodobě puma snese až 3400 km/h, ovšem při této rychlosti může vznikající teplo poškodit i samotný stroj nesoucí pumu.

Poněkud odlišná je trhavá puma se zápalným účinkem FZAB-500 (M).

V tabulce 2 jsou uvedeny parametry některých variant pumy FAB-500.

Do kategorie těžkých pum pak patří pumy FAB-1500, s ráží 1500 kg. Mezi ně patřící FAB-1500-2600TS (TS - tolstostennaja). Tato puma byla vyvinuta na základě zkušeností z Afghánistánu. Tam se ukázalo, že běžné těžké trhavé pumy FAB nejsou příliš efektivní. Proto od roku 1986 začaly být používány těžké pumy s opožděným zapalovačem. Po podzemním výbuchu pak docházelo k rozsáhlým skalním sesuvům, které zahrazovaly horské stezky a silnice používané nepřítelem. Právě FAB-1500-2600TS byla při této činnosti velmi efektivní. Má štíhlý trup vyrobený z deseticentimetrové oceli (přitom standartní FAB-1500 má plášť silný pouhých 18 milimetrů). Hmotnost pumy dosahuje 2 500 kg (nebo snad 2 600 kg), rozměry jsou srovnatelné s FAB-1500. Puma nese 469 kg trhaviny a díky opožděnému zapalovači má účinek srovnatelný s bombou nesoucí 675 kg trhaviny.

Abychom se vrátili ke zmiňované malé účinnosti těžkých pum FAB-1500, FAB-3000 a FAB-9000 v Afghánistánu, tak například FAB-3000 usmrcovala pouze do vzdálenosti 39 metrů, zranění pak do vzdálenosti 158 metrů. A extrémně těžké FAB-9000 (používané bombardéry Tupolev Tu-16) pak zabíjely na vzdálenost 57 metrů, zraňovaly asi na 225 metrů. To jsou výkony srovnatelné s lehčími pumami, které nesly Suchoje Su-24 a mohly je svrhávat přesněji z menší výšky. Neefiktivita nasazení těžkých pum byla zcela zjevná. Později se na některých pumách FAB-1500 a FAB-3000 používaly zapalovače AVPZ nastavené na šestidenní zpoždění (svrhávaly je letouny Tu-22M3). Pumou FAB-1500 v zemi vytvořený kráter má průměr 20 metrů.

Velmi těžká puma FAB-5000 (pochází již z druhé světové války) s ráží 5 tun obsahuje 2 500-3 000 kg výbušniny. Celkem vzniklo pouze 20 kusů této pumy, část byla odpálena v rámci testů tlakové vlny. V druhé světové válce byly velké problémy s přemisťováním z železničních vagonů do letounů, způsobené právě hmotností pumy. Jediný sovětský letoun té doby schopný ji nést byl čtyřmotorový Pe-8 (původně TB-7). Ten nesl pumu v pootevřené pumovnici a měl snížené výkony, neboť byl přetížen. V únoru 1944 dvě pumy dopadly na Helsinky a 9. března 1944 byly použity další dvě (snad na Tallin). Výsledky při zkouškách byly impozantní. Na 28 metrů zničila několik centimetrů tlustou zděnou stěnu, poškodí ji na 42 metrů. Silné dřevěné zdi ničila na 42 metrů, stěny z prken na 104 metrů, dveře na 150 metrů, okenní tabule zničila do vzdálenosti 450 metrů a poškodila až na 1 700 metrů.

V tabulce 3 se nachází parametry nejtěžších pum z rodiny FAB.

Parametr (jednotka) FAB-50 FAB-70 FAB-100 FAB-250
Délka (m)     0.964 1.589
Průměr (m) 0.152 0.203 0.267 0.285
Hmotnost (kg) 50 70 115 250
Hmotnost hlavice (kg)     70 230

Tab. 1  Parametry variant FAB-50, FAB-70, FAB-100, FAB-250

Parametr (jednotka) Varianta M54 Varianta M62 Varianta ??
Délka (m) 1.560 2.425 2.142
Průměr (m) 0.440 0.400 0.392
Hmotnost (kg) 474 500 500
Hmotnost hlavice (kg)     450
Hmotnost trhaviny (kg) 201 300  

Tab. 2  Parametry variant FAB-500

Parametr (jednotka) FAB-1500-M54 FAB-3000 (odhad) FAB-5000 (nepotvrzeno) FAB-9000 (odhad)
Délka (m) 3.000 3.100 3.107 5.050
Průměr (m) 0.580 0.750 0.642 1.120
Hmotnost (kg) 1 550 2 900 4 900  
Hmotnost trhaviny (kg) 675 1 387 2 200 4 287

Tab. 3  Parametry FAB-1500-M54, FAB-3000, FAB-5000, FAB-9000

Prameny:
https://www.mig-21.de
https://www.airwar.ru
https://www.aeronautics.ru/img001/airsurface.htm
Autor : 🕔20.08.2003 📕21.520

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Anton Bero pozoruhodná zbierka klamstiev a právd

  Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941 · 1 week ago

 • RaS To formální odstoupení vládce z funkce ve prospěch syna bylo obvyklé bezpečnostní opatření, které mělo zabránit bezvládí v případě smrti jednoho z nich. Každý nepřítel věděl, že když zabije jednoho, ten druhý se pomstí. Tokugawové to dělali stejně.

  Daimjó Udžijasu Hódžó · 1 week ago

 • adrian grunert Prečítal som si na dúšok všetkých 10 pokračovaní.Môžem autorovi vysloviť len poďakovanie a uznanie.

  Nad Tatrou sa blýska - (10) · 2 weeks ago

 • RaS 1) V roce 1241 nešlo o vpád Tatarů ale Mongolů. To je častá chyba. Tataři v té době sloužili uherskému králi. 2) Mogolové po bitvě u Lehnice neprošli ze Slezska do Uher přes Kladsko, ale přes Moravu. Pak se spojili s Bátúem a zúčastnili se bitvy u...

  Tatarský vpád do Uhorska 1241 · 2 weeks ago

 • Letusak Tak Francouzi take meli pomerne presnou predstavu, ale vojska Wehrmachtu se jim zastavit nepodarilo. Cemu bychom si pomohli? Predstava, ze bychom meli nejaky "lepsi kredit" v ocich okupantu je mylna, staci se podivat na Polsko. Bojovalo, ale...

  Benešova Sofiina volba · 4 weeks ago

 • Ivo Bukovsky Ve skutečnosti měli čs generálové poměrně přesnou představu o síle wehrmacht a doporučovali přijmout boj. Beneš se už tím že jednal o odstoupení pohraničí podle godesberských požadavků dopustil vlastizrady - podle tehdejší ústavy. Bohužel...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Letusak A on tehdy nekdo vedel, jake budou nebojove ztraty ceskych obcanu, kdyz zadna valka nebyla (a nebyl vcelku duvod se domnivat, ze Hitler pristoupi k vyhlazeni slovanskych narodu s takovym gustem)? A ona kvalitativni prevaha v technice neznamena...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Ivo Bukovsky Skutečnost že nebojové ztráty na lidech, českosvenských občanů, byly vyšší než předpokládané ztráty bojové, nehledě na sekundární efekt zavlečení sovětského vlivu do střední Evropy a katastrofální vliv na společenské a majetkové poměry se stále...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Radek Novák Pohádky kremelské babičky nebo tlachy ze Západu?Já nejsem žádný bolševik ani příznivec Ruska ale cizí území si přisvojovaly všechny státy.Jen jsem poukazoval na možné okolnosti,pravda,že v detailech se nevyznám.Na finské hranici se opírám o...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago

 • CzechMirco Lháři. Žádný "důsledek doby" přisvojení si cizího území nelegitimizuje a už vůbec ne to, co na svém území dotyčná strana dělala. Moldavané rozhodně Rusy v roce 1940 jako osvoboditele nevítali, protože národnostní a náboženský útlak z dob carského...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago