Mořské včely

Autor: Chris Amber 🕔︎︎ 👁︎ 30.139

Naval Construction Battalions

Vytvoření speciálních ženijních jednotek námořnictva byl nápad pocházející už z poloviny 30. let. Ovšem až za kontraadmirála Bena Moreella získal konkrétnější podobu. Moreell, který byl koncem roku 1941 v čele Navy's Bureau of Yards and Docks, přišel počátkem prosince s myšlenkou speciálních jednotek složených z civilních odborníků ve svých profesích, kterým bude poskytnut základní výcvik a status příslušníka ozbrojených sil. Po Pearl Harboru a vstupu USA do války byla návrhu dána zelená a jednotky byly oficiálně zřízeny 28. 12. 1941. Zájem o službu v těchto jednotkách byl překvapující. Do Construction Battalions se hlásili i starší muži, kterým by už nikdo nemohl říct ani popel, kdyby zůstali v bezpečí na domácí půdě a uplatňovali své schopnosti tady a oni přesto narukovali do armády s vyhlídkou na službu v oblastech nebezpečných bojů s rizikem přímého střetu s nepřítelem.

Reklama


Náborový leták z 2. sv. války

Ve známost vstoupily Naval Construction Battalions jako „Mořské včely“ (Seabees). Tento možná poněkud zvláštní název vznikl proto, že se písmena C a B čtou anglicky „“ a „“, což odpovídá anglickým slovům „sea“ a „bee“ tedy „Moře“ a „Včela“. Jako motto mají „Mořské včely“ latinské „Construimus, Batuimus“, což znamená „Stavíme, bojujeme.

Tyto ženijní jednotky tvoří specialisté z nejrůznějších oborů (spíše starší – věkový průměr byl krátce po jejich vzniku 37 let) se základním vojenským výcvikem, ovšem vynikající nikoliv v boji nýbrž v ženijní práci. Tím, že jsou příslušníci Construction Battalions skutečnými vojáky a nikoliv jen civilisty, byť vynikají spíše v civilních oborech, bylo dosaženo toho, že v případě jejich zajetí se na ně vztahují mezinárodní konvence ohledně válečných zajatců. Každý prapor je sestavován jako samostatná jednotka schopná jakýchkoliv potřebných stavebních prací v polních podmínkách.

Prvním bojovým nasazením „Mořských včel“ byl Guadalcanal, kde se 01. 09. 1942 vylodila první část 6. praporu a začala práce na Hendersonově letišti, kde si svou v pravdě sisifofskou prací na neustálých opravách vzletové dráhy poškozované japonskými nálety a dělostřeleckými přepady vydobyly slávu a uznání, která je od té doby provází. Za 2. sv. války tvořilo Mobile Construction Battalions až 325 000 dobrovolníků, kteří se účastnili ženijních prací na všech kontinentech. V roce 1943 se právě z jejich řad rekrutovaly první dvě desítky příslušníků NDCU (Naval Combat Demolition Units) - z nichž se později zformovaly známé speciální jednotky SEALs. Po válce byl jejich počet zredukován na 3300 a došlo k diferenciaci jednotek na Amphibious Construction Battalions (PHIBCB) a Naval Mobile Construction Battalions (NMCB). V Koreji opět sloužilo na 10 000 „Mořských včel“. Po skončení války se Construction Battalions proslavili jednak jako nezištní pomocníci při přírodních katastrofách – například při katastrofálním zemětřesení v Řecku roku 1953 – a také svou prací v rozvojových zemích, kde pomáhali budovat základní infrastrukturu. Taktéž ve Vietnamu se mimo vlastní bojové úkoly zasloužili i o výstavbu infrastruktury, škol a poskytování základní zdravotní péče.

Základny US NAVY v Portoriku, Japonsku, Řecku, Španělsku, na Guamu a na Sicílii jsou jejich dílem. Největším podobným projektem „Mořských včel“ je základna Diego García v Indickém oceánu dokončená roku 1982.

Reklama

Za války v Zálivu postavili a obstarávali příslušníci těchto jednotek 10 polních táborů pro 42 tisíc vojáků, 14 polních kuchyní pro 75 000 strávníků a 600 000 m2 zpevněných přistávacích ploch pro letadla.

Zdroje:
Hubáček, Miloš: Vítězství v Pacifiku. Praha 1986
www.seabee.navy.mil
en.wikipedia.org
www.navyseals.cz

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více