Tupolev Tu-22B a jeho bojové nasadenie - Líbya

Autor: Ing. Štefan Bukovan / buko1 🕔︎︎ 👁︎ 33.459

V 70-tych rokoch 20 storočia hľadali niektorí užívatelia bombardérov Tu-16 náhradu za tento typ a prejavili záujem o bombardéry Tu-22. Nakoľko výroba tohto typu už v ZSSR neprebiehala a Tu-22M pre export nebol uvoľnený došlo k prestavbe niekoľkých kusov Tu-22R (prieskumných) na bombardovaciu verziu Tu-22B. Celkové množstvo bolo medzi 20 až 30 ks. Pôvodne boli traja odberatelia – Líbya, Egypt a Irak, po odklonení Egypta od politickej línie ZSSR obdržali tieto bombardéry len Líbya a Irak. Okrem bombardovacej verzie Tu-22B sa na export do týchto štátov upravilo aj niekoľko kusov prieskumnej verzie Tu-22R a výcvikovej verzie Tu-22U.

Líbya mala v roku 1979 vo výzbroji celkom 14 (podľa niektorých zdrojov 10) lietadiel Tu-22B a 2 lietadlá Tu-22U. Tieto stroje boli zaradené u 1110. a 1120. bombardovacej letky. Okrem líbyjských technikov a pilotov sa na obsluhe strojov podieľali aj posádky zložené zo sovietskych, východonemeckých a sýrskych pilotov a technikov. Na leteckých základniach al-Jufra a Hun boli v neustálej pohotovosti dve lietadlá Tu-22B.

Reklama

Tu-22B Lybian Arab Rapublik Air Force so staršou variantou výsostných znakov
Tu-22B Lybian Arab Rapublik Air Force so staršou variantou výsostných znakov

Tu-22B Líbyjského letectva boli prvýkrát nasadené do bojových akcií v roku 1979 počas vojenského konfliktu medzi Ugandou a Tanzániou, kde Líbya podporovala ugandský režim diktátora Idi Amina. Na pomoc vládnym vojskám boli vyslané dve lietadlá (súčasť 1110. bombardovacej letky) pod vedením Col. Mathelona, ktoré operovali z leteckej základne Nakasangola severne od hlavného mesta Kampala. V noci z 29. na 30. marca 1979 podnikli lietadlá nálet na tanzánijské mesto Mvanza, pričom spôsobili malé škody. 01.04.1979 vzlietlo jedno z týchto lietadiel na druhú a súčasne poslednú bojovú misiu v tomto konflikte. Lietadlo vyzbrojené 20 bombami FAB-250 malo bombardovať postavenia Tanzánijskej armády pri meste Mwanza, ale posádka všetky ciele minula.

Omnoho aktívnmejšiu úlohu zohrali Líbijské Tu-22B počas svojho nasadenia v Čade od roku 1980, aj keď z dôvodu nedostatku vycvičených osádok boli bojovo nasadené maximálne dvojice lietadiel.

V marci 1980 sa v Čade znovu rozhorela občianska vojna. Líbyjský vodca plukovník Muammar Kaddáfi vojensky podporil vládne sily pod vedením prezidenta Goukoni Oueddeia, proti jednotkám prozápadného ministra obrany Hissene Habrého. Líbia sledovala v Čade svoje záujmy už od jeho vzniku v roku 1960. Od roku 1973 kontrolovala Líbia 100 km široký pás čadského územia pozdĺž spoločnej hranice, bohatý na nerastné suroviny, nazývaný Aozou Strip a zároveň mal Líbyjský vodca v pláne zjednotenie Čadu a Líbie.

Prvý nálet dvojice Líbyjských Tu-22B na pozície Habrého jednotiek pri hlavnom meste krajiny N´Djamena bol vykonaný 09.10.1980. Do uzatvorenia prímeria v januári 1981 to bol jediný nálet, ktorý tieto bombardéry podnikli. No už začiatkom roka 1982 sa bojové operácie znovu obnovili. Habré obnovil a posilnil svoje povstalecké sily a opätovne vystúpil proti prezidentovi Goukoni Oueddeiovi. Od júla do septembra 1983 podnikli Líbyjské Tu-22B opakované nálety na Habreho pozície pri mestách  Fad, Umm-Šaluba a Faya-Largeau.

Reklama

Nasledujúce necelé tri roky panoval v Čade na nátlak medzinárodného spoločenstva krehký mier. Tento bol ukončený vo februári 1986, keď Oueddeiove jednoty prekročili "červenú líniu" a napadli Habrého sily. 16.02. 1986 podniklo francúzske letectvo zo základne Bangui v Stredoafrickej republike veľký nálet na Líbyjskú leteckú základňu vo Vadi-Dum lietadlami Jaguar a Mirage F.1C. Už 17. februára sa do bojov zapájajú aj Líbyjské bombardéry Tu-22B. V teto deň podniká jedno lietadlo nálet na medzinárodné letisko v N´Djamene. Lietadlo štartovalo z leteckej základne Sebka a v prízemnom lete s využitím kopírovania terénu (a medzinárodného letového koridoru) úspešne bombarduje tromi 500 kg bombami medzinárodné letisko v N´Djamene, pričom jedna bomba zasahuje aj hlavnú vzletovú a pristávaciu dráhu.

Do ďalšieho priebehu konfliktu sa zapájali Tu-22B už zo základní v Čade. Od októbra 1986 do marca 1987 podnikali bombardéry Tu-22B nálety z leteckej základne Vadi-Dum na podporu pozemných vojsk. Na tejto základni stratila Líbya aj svoje prvé bombardéry – keď sa Habrého silám podarilo obsadiť základňu, okrem množstva iného vojenského materiálu tu získali aj dva opustené bombardéry Tu-22B. V auguste 1987 dosiahla Habrého armáda Líbyjské hranice. Pri bojoch o leteckú základňu Aouza prišla Líbya o ďalší bombardér Tu-22B – iróniou osudu bol tento bombardér zostrelený raketou odpálenou z kompletu 2K12 „Kub, ktorý Habrého vojaci ukoristili počas bojov od Líbyjcov. 5. septembra 1987 podniklo Čadské letectvo nálet na Líbyjskú leteckú základňu Maaten-es-Sara. Ako odpoveď sa Kaddáfi rozhodol opätovne bombardovať medzinárodné letisko v N´Djamene. V tom čase ale už protivzdušnú obranu letiska zabezpečovala batéria kompletu MIM-23 Hawk francúzskeho 402. pluku PVO, ktorá pri nálete zostrelila jeden bombardér Tu-22B. Následne ostatné bombardéry neškodne odhodili náklad a odleteli preč.

Do prerušenia bojových operácií 11.9.1987 podnikli bombardéry Tu-22B ešte niekoľko úderov na zhromaždiská vojsk pri Vadi-Dum, Fade a Fayal-Largo. Počas konfliktu prišla Líbya o vojenský materiál v hodnote 1,5 miliardy dolárov a tiež značné množstvo vycvičených vojakov.

Počas bojov v Čade sa Líbya zaplietla do ďalšieho ozbrojeného konfliktu, tentokrát so svojím ďalším susedom – Sudánom. Sudán sa v občianskej vojne v Čade postavil na stranu Habrého, ktorému poskytoval všestrannú pomoc. Od septembra 1981 podnikalo Líbyjské letectvo intenzívnu kampaň proti Habrého silám, pričom dochádzalo aj k narušenie Sudánskeho vzdušného priestoru. 16.09.1981 sa sudánskym silám podarilo zostreliť líbyjské lietadlo SF.260. Na základe tejto udalosti sa Kaddáfi rozhodol demonštrovať svoju silu a rozhodol o útoku na sudánske objekty. Za cieľ bolo vybraté druhé najväčšie mesto v krajine - Ondurman. Bojovú misia vykonalo jedno lietadlo Tu-22B, pričom cieľom útoku mala byť pravdepodobne budova miestnej TV stanice. Pri nálete ale nebol zasiahnutý určený cieľ, všetky tri zvrhnuté bomby minuli cieľ a zničili tri domy v blízkosti. Pri útoku zahynulo 5 osôb a ďalších 20 bolo zranených. Tento nevyprovokovaný útok na suverénnu krajinu spôsobil ďalšie ochladnutie vzťahov Líbye s USA, ale aj s ďalšími štátmi. Ako reakciu na útok a z dôvodu obrany sudánskeho vzdušného priestoru vyslal Egypt do Sudánu letku F-4E, zatiaľ čo USA vyslalo do Stredozemného mora dve skupiny lietadlových lodí a na leteckú základňu v Egyptskej Káhire 8 lietadiel F-15C a E-3A Sentry.

Okrem zhoršenia medzinárodnej situácie sa výsledkom bombardovania stali aj pokračujúce nepokoje v Sudáne, ktoré vyústili v apríli 1985 k prolíbyjskému prevratu. Líbyjské Tu-22B sa v nasledujúcich rokoch podieľali na bombardovaní povstalcov na juhu Sudánu.

Po roku 1992, keď sa z dôvodu rozpadu ZSSR a medzinárodného embarga zastavili dodávky zbraní do Líbye sa prevádzka a údržba bombardérov Tu-22B v Líbyi sťažila. Mnoho lietadiel zostalo pre nedostatok náhradných dielcov odstavených na základniach. Tento stav sa zmenil až prednedávnom, po zrušení sankcií, aj keď dodávky výzbroje a náhradných dielcom sú zamerané na iné typy lietadiel. Na prelome storočí zostávalo v líbyjskej výzbroji ešte 6 kusov Tu-22B a 2 kusy Tu-22U. Ich bojové použitie je ale vzhľadom na ich vek a nedostatok náhradných dielcov otázne.

Zdroj informácií:
www.acig.org
www.airwar.ru

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více