Main Menu
User Menu
Reklama

Brunei a Singapur

Autor : 🕔27.04.2006 📕12.664
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Tyto státy dosahují dnes takřka stejných politických, společenských a ekonomických úspěchů, přestože mají diametrálně odlišné vnější znaky.

Brunei je stát, který vznikl ve 14. stoleti. Je jeden z nejstarších v Asii. Skladá se ze dvou enkláv oddělených územím Malajsie, má vesnicky typ osídlení, obyvatelstvo je z velké části tvořeno Malajci muslimského vyznání. Státním zřízením je absolutistická monarchie. Veškeré zákony zde tvoří sultán dekrety. Sultán je jediný představitel zákonodárné, výkonné i soudní moci. Parlament byl zrušen v roce 1962 a to dokonce v době, kdy Brunei byla britským protektorátem (protektorát byl zrušen k 31.12.1983). Sultán sám předsedá vládě, jejíž členy dle své vůle jmenuje. Politický systém zde vychází z tradic islámu.

Reklama

Singapur je stát, který vznikl v roce 1965 oddělením od Malajsie; je jeden z nejmladších v Asii. Je městského osídlení (vysoká hustota obyvatel), jeho obyvatelstvo je tvořeno především Číňany s tradicí budhismu, konfuciánství a taoismu. Singapur je stát na stejnojmenném ostrově a přilehlých ostrůvcích. Je parlamentní republikou s pravidelně se opakujícími svobodnými volbami. Politický systém zde vychází z tradic euroamerické demokracie.

V 50. a 60. letech 20.století prodělaly oba dva státy krizi dovážených ideologií kolonialismu, komunismu a dalších, vysokou zločinnost, ekonomické krize a hroucení britského imperia provázené občanskými nepokoji.

Ve vnitřních znacích, které bývají často skryty, jakémsi KNOW HOW jsou si oba státy podobné. Státní správa je organizována - občan, obec, okres (Brunej 4 a Singapur 5) a stát. Je výkonná obec a okres vykonává rozkazy centra a hlásí do něj informace zezdola.

Je zde jedno z nejúčinnějších a srozumitelných trestních práv světa, jež úspěšně stíhá i pomalování stěn (sprejerství) a malé krádeže, výsledkem je jedna z nejnižších zločinností ve světě pří současném zachování svobody myšlení,vlastnictví, projevu a tisku. Vnitřní bezpečnostní síly byly vybudovány na základě zkušeností britských organizací MI-5, MI-6, SO, SB, SOE, SAS, SBS a dalších, ale na rozdíl od ních jsou řízeny jednotně, což umožňuje jejich mnohonásobně vyšší účinnost. Armáda se zde těši oblibě a skýtá dobré životní podmínky pro všechny vojáky.

Rozšiřuje se školský systém tak, aby vzdělání bylo dostupné co největšímu počtu obyvatel.

Jsou zde stabilizované měny a bankovní systém.

Reklama

Je zde nejliberálnější ekonomický systém, příznivé daně, velká likvidita, majetková jistota, jež vychazí z anglosaské obchodně-právní tradice. Ekonomický systém je založen na tom, že cizí právnická osoba má zde výhody, ale cizí fyzická osoba ne, proto zde není nelegální migrace, která by brzdila ekonomiku. Je to tedy opak toho co dělá Evropa (nevýhody pro cizí právnické osoby, výhody pro cizí fyzické osoby).

Populace je zde pomalu rostoucí, to umožňuje dostatek pracovníků.

Vlivem vyše uvedeného roste koupěschopnost obyvatel a klesá nákladovost výroby (akumulace peněz).

Výsledkem je, že v dnešním globalizujícím světě se nejrychleji úspěšně ekonomicky rozvíjí.

Pro fungování státu nejsou tak důležité vnější znaky, ale vnitřní znaky.

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔27.04.2006 📕12.664