Main Menu
User Menu

Přísaha čs. legionáře v Itálii (1918)

Autor : 🕔23.11.2005 📕14.149
Rozpočet valka.cz 2021 : 85.000,- Kč Příjmy doposud : 83.494,- Kč
♡ Chci přispět

Přísaha se skládala písemně s doložením totožnosti před komisařem ČNR:

„Já, níže podepsaný XXX zavazuji se slavnostně, že sloužiti budu čestně a věrně jako voják československého národního vojska Československému Národu, zastoupenému nyní Československou Národní Radou a slibuji, že čestně a věrně plniti budu všechny povinnosti, jež plynou z tohoto závazku, jmenovitě, že bezpodmínečně budu poslušen všech rozkazů svých vojenských velitelů.“

Zdroj: Journal 2005 (květen), Zpravodaj ČsOL

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔23.11.2005 📕14.149