Main Menu
User Menu
Reklama

Stredný Kolesový Obrnený Transportér OT vz. 64 - I.

Autor : 🕔09.06.2005 📕36.922
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Špeciálne zariadenia

Vozidlo je vybavené špeciálnymi zariadeniami, umožňujúcimi jeho činnosť z chodu aj v prípade prekonávania vodných prekážok, priestoru zamoreného otravnými alebo biologickými zbraňami, počas bojovej činnosti a pod.

Vlnolam

K zabezpečeniu vozidla, pred zaliatím priestoru vodiča a veliteľa vozidla vlnami pri prekonávaní vodných prekážok slúži vlnolam. Je to mechanicky ovládané zariadenie. Ovláda ho vodič, otáčaním kľuky, nasadenej na ozubené koliesko, umiestnené na strope čelného panciera nad volantom. Reťazovým prevodom je poháňaná prevodová skrinka umiestnená na ľavom bočnom pancieri korby pred vodičom. Prevod sklápa poháňanú dlhšiu vzperu vlnolamu. Po sklopení sa vlnolam zaistí zasunutím zámku na ose kratšej, nepoháňanej vzpery.  Pri vracaní vlnolamu do nepracovnej polohy sa pomocou páčky ovládania západky napne lanko, ktoré vytiahne západku zo zámku a následne sa vlnolam sklopí na čelný pancier pred vežičkou vodiča a veliteľa vozidla. 

Navijak

Reklama

Vozidlá verzie A, boli vybavené navijakom umiestneným na čele spodnej časti korby, pod čelným pancierom. Prístup k bubnu navijaku, na ktorom bolo navinuté lano, bol umožnený po odskrutkovaní spodného veka čela korby. Pohon navijaku je z prídavnej prevodovej skrine kĺbovým hriadeľom. Zapína sa pneumaticky, štvrtým kohútom zhora, na paneli vedľa dverí vodiča. Vo verziách A 2 a SKOT 2AP, ktoré nie sú vybavené navijakom tento kohút chýba.

Filtračné a ventilačné zariadenie

Zariadenie slúži na ochranu posádky pri preprave cez úseky zamorené chemickými, otravnými alebo biologickými zbraňami. Skladá sa z dvoch nezávislých jednotiek, poháňaných elektricky. Núdzový pohon je zabezpečený ručne, mechanickou prevodovkou umiestnenou v bojovom priestore vozidla.

Kúrenie vozidla

Vozidlo je pre uľahčenie spúšťania motora v zimných podmienkach a na vyhrievanie priestoru posádky vybavené naftovým kúrením typu 12 BKN 5. Výkon kúrenia je 10 až 12 000 kj/hod, čo predstavuje vykúrenie  400 až 500 m3 za hod. Spotreba nafty je 1,5 l/hod. Kúrenie sa zapína otočením kľúča v spínacej skrinke, umiestnenej na hornom prístrojovom paneli. Kúrenie je možné nastaviť na silný a slabý výkon. Zasunutím kľúča sa spúšťa ventilátor. Chod kúrenia indikuje biele kontrolné svetlo pri spínacej skrinke kúrenia.   

Zariadenie pre odčerpávanie vody

Vozidlo je pre odčerpávanie vody z  prevodového priestoru vybavené odstredivým čerpadlom, umiestneným na podlahe prevodového priestoru pod hlavnou prevodovou skriňou. Poháňané je priamo od rýchlobehu motora a je v činnosti pri spustenom motore, takže akúkoľvek vodu, ktorá sa do prevodového priestoru dostane automaticky odčerpá. Kapacita čerpadla je 400 l/min pri 1785 obrátkach za minútu. Odčerpávaná voda je odvádzaná rúrou nad ľavým tlmičom výfuku motora. Núdzovo je možné odčerpávať vodu ručným čerpadlom s kapacitou 22,5 l/min pri 55 obojstranných záberoch za minútu. Voda, odčerpávaná núdzových čerpadlom, má vývod rúrou nad pravým tlmičom výfuku motora (slabšia rúrka) . 

Centrálne hustenie pneumatík

Pre zabezpečenie pohyblivosti vozidla pri bojovej činnosti a jeho priechodnosti málo únosným terénom je vozidlo vybavené zariadením na centrálne hustenie pneumatík - CHP.

Zdrojom centrálneho hustenia pneumatík je dvojvalcový kompresor o objeme valcov 500 cm3 s odlučovačom vody. Je umiestnený v  prevodovom priestore, vľavo od hlavnej prevodovej skrine. Poháňaný je kĺbovým hriadeľom od rýchlobehu. Maximálny tlak v sústave CHP je 5800 Pascalov, výkon kompresora je 10 m3/hod. Výkon CHP dovoľuje jazdu vozidla s maximálne ôsmimi priestrelmi pneumatiky, pri ktorých stačí dohusťovať pneumatiku a zachováva jazdné vlastnosti.

Reklama

Z  kompresora je tlakový vzduch vedený do zásobníka, umiestneného v prevodovom priestore, vpravo od prídavnej prevodovej skrine. Zo zásobníka je tlakový vzduch vedený cez pomocný plnič CHP z cudzieho zdroja, umiestnený za ľavým kolesom druhej nápravy na stene podbehu, do rozvádzača centrálneho hustenia pneumatík v priestore vodiča a veliteľa vozidla.

Pretlakové zariadenie

Prevodové skrine, medzinápravové a nápravové rozvodovky, bubny a náboje kolies sú zaradené do pneumatického okruhu zabezpečujúceho pretlak pri prekonávaní vodných prekážok, aby sa zamedzilo vniknutiu vody do týchto agregátov.

Zariadenie pre plavbu

Z planetovej prevodovky lodných skrutiek, umiestnenej na zadnej medzi nápravovej rozvodovke, je kĺbovým hriadeľom prenášaný krútiaci moment do rozvodovky lodných skrutiek, umiestnenej pod korbou bojového priestoru za rozvodovkou 4. nápravy. Z rozvodovky sú kĺbovým hriadeľom poháňané štvorlisté pravotočivé lodné skrutky. Pneumatický valec radenia pohonu lodných skrutiek je na okraji čelného veka planetovej prevodovky. Pohon sa zapína pneumaticky, druhým kohútom zdola, na paneli vedľa dverí vodiča.

Výzbroj a výstroj

Výzbroj

OT vz. 64 verzií A 2 a SKOT 2AP sú vybavené streleckou vežičkou s organickou výzbrojou., ktorú tvoria dva tankové guľomety. Hlavný KPVT a spriahnutý PKT.

Strelecká vežička OT 64 A2

Základom vežičky je osemhranná podstava (sokel) , vysoká 250 mm, zvarená z  oceľových valcovaných plechov. V stropnej doske podstavy je guličková dráha. Vežička, s rozsahom odmeru  360o, je od základu guličkovej dráhy vysoká 365 mm. Vnútri vežičky je kolíska, do ktorej je upevnená spoločná lafeta hlavného a spriahnutého tankového guľometu.

K miereniu zbraní je vežička vybavená optickým zameriavačom PP 61A. Na 220° vnútornej konštrukcie obežného kruhu guličkovej dráhy, teda vzadu, vľavo za lafetovanými zbraňami je upevnená konzola so sedačkou strelca. Otáčanie vežičky je ručné, pomocou odmerového kolesa poháňajúceho mechanickú prevodovku.

Strelecká vežička s kolískou a lafetou tankových guľometov. Zbrane a zameriavač sú demontované. Na posledných obrázkoch je vidieť ovládacie prvky vežičky, spôsob a miesto upevnenia sedačky strelca z lafetovaných zbraní

V rukoväti odmerového kolesa je vsadený panel elektrických spúšťadiel lafetovaných zbraní. Ľavým tlačidlom sa spúšťa hlavný guľomet KPVT, pravým spriahnutý PKT. Vežička sa dá mechanicky zaaretovať pomocou aretačnej páky, umiestnenej zhruba na 315° konštrukcie obežného kruhu.

Strelecká vežička SKOT 2AP

Tvar a výška tejto streleckej vežičky sú odlišné od predchádzajúcej verzie. Vežička je v prednej časti vyššia o 120 mm a jej výška od základne je 485 mm. Pri pohľade z boku,  vo výške 365 mm od základne, prechádza predná časť vežičky plynulým oblúkom, ktorého vrchol je 485 mm od jej základne, do pozvoľného klesania, ktoré končí na zadnej hrane vežičky, čím vytvára charakteristický rozpoznávací znak tejto verzie. Vežička touto konštrukciou umožňuje streľbu ako na pozemné, tak aj na vzdušné ciele a pre tento účel je vybavená vylepšeným, širokouhlým zameriavačom. Inak je jej vnútorné usporiadanie totožné s verziou OT 64 A2.

Tankový guľomet KPVT

Reklama

Guľomet KPVT, kalibru 14,5 mm, je hlavnou zbraňou OT vz. 64 A2 aj SKOT 2AP. Pôvodne to mal byť letecký guľomet. Je pripevnený na ľavej strane spoločnej lafety v kolíske streleckej vežičky.

V 10 nábojových schránkach je pre tento guľomet vezených 500 ks. nábojov, v nábojových pásoch s kombináciou: svietiaci, zápalný, s oceľovým jadrom strely. Zbraň sa naťahuje pomocou lankového mechanizmu na ľavej strane jej tela. Spúšťať sa môže elektricky, ľavým tlačidlom spúšťacieho panelu zbraní na rukoväti odmerového kolesa, alebo v krajnom prípade mechanickým spúšťadlom.

Pri modernizácii OT 64 A2 mali byť, podľa niektorých prameňov, guľomety KPVT zčasti nahradené protilietadlovými guľometmi NSV, kalibru 12,7 mm. Ja sám som sa s takýmto variantom nestretol , ani som nevidel žiadnu fotografiu OT 64, ktoré by bolo takto vyzbrojené. Guľomety NSV som videl len na vozidlách bez streleckej vežičky.        

Tankový guľomet PKT

Guľomet vz. 43/66, alebo aj PKT kalibru 7,62 mm,  je spriahnutou zbraňou, na spoločnej lafete, vpravo od KPVT. Pre tento guľomet je vezených 2000 nábojov v ôsmich schránkach po 250 nábojov v nábojovom páse. Nabíjanie zbraní je mechanické, paľba elektrickým alebo mechanickým spúšťadlom. Obsluhu lafetovaných zbraní tvoria strelec, sediaci na stoličke streleckej vežičky a nabíjač.

Osvetľovacie rakety

Okrem organickej výzbroje – lafetovaných zbraní, je vo vozidle uložených 22 kusov osvetľovacích rakiet ráže 40 mm, nazývaných „ROS-ky“.

Výstroj

Vnútorné hovorové zariadenie (VHZ)

Pre vzájomné dorozumievanie posádky OT a vstup jednotlivých účastníkov do rádiovej siete slúži vnútorné hovorové zariadenie typu R 120 v spojení s rádiostanicou R 113 a jej napájacím zdrojom BP 2. Vodič, veliteľ vozidla, strelec, alebo veliteľ bojového priestoru vozidla, má kuklu so slúchadlami a hrdelnými mikrofónmi. Kukla sa pripája do zásuvky náprsného prepínača VHZ štvorpólovou prípojkou na mieste vodiča, veliteľa vozidla a strelca, ktorý má zásuvku na venci streleckej vežičky. Verzie A majú zásuvku v bojovom priestore na ľavej strane nad prevodovým priestorom.

Rádiostanica

VKV rádiostanica R 113 umožňuje prevádzku s rádiostanicami R 114d, R 107 (R107T) , R 111 a R 123 (R 123M) . Prút antény rádiostanice sa môže nadstaviť až štyrmi dielmi, do celkovej dĺžky 4 m. Každý člen posádky, ktorý sa pripája k vnútornému hovorovému zariadeniu R 120 môže komunikovať cez VHZ s ostatnými členmi posádky, alebo cez rádiostanicu s inými účastníkmi rádiovej siete.

Rádiostanica R 113 Napájač BP 2A

TTD k hovorovému zariadeniu a rádiostanici nájdete v druhej časti monografie, venovanej OT 64 R2.

Náradie a ťažné lano

Každé vozidlo je vystrojené náradím a ťažným lanom. Náradie je v rýchlo zámkoch upevnené a rozmiestnené na hornej vonkajšej stene korby.

Na čelnom pancieri, nad ťažným hákom, sú rýchlo zámky pre „dvojmužovú“ pílu, ktorá tam býva nosená.

Ľavá strana býva zvyčajne od dverí vodiča dozadu vybavená pod krytom výdychu motora sekerou, pod tlmičom výfuku býva jeden alebo dva čakany a v úrovni bojového priestoru býva jedna až dve lopaty. Toto rozmiestnenie však môže byť aj iné. 

Na pravej bočnej stene korby, pod krytom výdychu motora bývajú upevnené dve lopaty. V mieste bojového priestoru jedno až dve 5 metrové laná. Na úrovni strechy korby je upevnené „bidlo“ dlhé 3 metre, na konci opatrené kovovým hrotom a hákom. Slúži na priťahovanie a odrážanie vozidla pri plavbe.  

Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔09.06.2005 📕36.922