M1A1 - M1A2 Abrams (2) - Nová generace

Autor: Ing. Radek ˝ICE˝ Panchartek / ICE 🕔︎︎ 👁︎ 94.748

(předchozí část)

Po úspěšných testech zkušebních M1E1 schválila armáda do sériové výroby novou variantu M1A1. Jakmile byly k dispozici nové kanony M256 v dostatečném počtu, mohlo se začít s masovou výrobou tanků, kterých se osádky nemohly dočkat.

Reklama


M1A1 HA ze sestavy 3rd Armored Cavalry Regiment, operace Desert Storm 1991

Nejpočetnější varianta M1A1

Kromě úprav zmíněných u M1E1 byl M1A1 vybaven novým meteorologickým senzorem, zaměřovač střelce dostal upravený kryt, řidič dostal nový noktovizor AN/VAS-3 a dále byly rozšířeny schránky na osobní věci osádky. U později vyráběných strojů byly tři stropní panely nad zásobou munice nahrazeny dvěma většími. V průběhu výroby vznikly další zdokonalené subvarianty, z nichž nejznámější jsou M1A1 HA Heavy Armor (Těžký pancíř) s vrstveným pancířem zesíleným vrstvou ochuzeného uranu (DU) a M1A1 HC (Heavy Armor-Common) vybavená kromě těžkého pancíře ještě digitálním systémem řízení motoru DECU, který snižuje spotřebu a soupravou pro hluboké brodění.
M1A1 začaly přicházet k bojovým útvarům rozmístěným v Evropě v prosinci 1985 a kompletní přezbrojení útvarů na plné tabulkové stavy bylo ukončeno v roce 1989. Se zavedením M1A1 je spojena zásadní reorganizace tankových jednotek US Army. Po důkladném vyhodnocení provozu starších M1 vznikla nová organizační struktura označovaná „Divize 86“ (viz níže).

O Abramsy měly kromě obrněných jednotek US Army zájem také jednotky námořní pěchoty (USMC), které původně plánovaly nákup 564 vozidel (po rozpadu východního bloku byla objednávka seškrtána na 221 vozidel), jako náhradu za své už dost „ojeté“ M60 Patton.

Vzhledem na charakter vyloďovacích operací bylo nutné provést úpravy vozidel pro brodění do hloubky přes 2 m a zlepšit protikorozní ochranu.

První tanky měly být USMC dodány koncem roku 1988, jenže výrobní závody nestíhaly zásobovat armádní jednotky, které navíc samy začaly uvažovat o používání souprav pro hluboké brodění. Nakonec se našlo kompromisní řešení. Armáda půjčila „mariňákům“ několik vozidel pro výcvik osádek a ti na oplátku uvolnili „wading kit“, jehož vývoj financovali. Tak se do výroby dostala verze s označením C Common (společný).

Souprava zahrnuje krabicový sběrač a komín montovaný na mříž výtokové roury motoru, dva „komíny“ montované na vstupy vzduchu vlevo od věže a kryt ústí hlavně. Po vyjetí z vody může osádka z chodu pokračovat v boji. Kryt na hlavni prorazí první výstřel a komíny je možné „odhodit“ otočením věže doprava.

Reklama


Do operace Desert Storm se zapojily taktéž Abramsy ze sestavy US Marines Corps

Tažný kůň Války v Zálivu

Varianta M1A1 byla nosným typem, který vybojoval první válku v Perském zálivu. V řadách armádních jednotek bylo nasazeno 1223 M1A1HA a 733 M1A1. Pět praporů USMC mělo k dispozici 60 Abramsů M1A1HA zapůjčených armádou, protože výrobní linka byla, pro plnění jejich objednávky, k dispozici až v listopadu 1990 a stihla dodat teprve 16 nových M1A1HC.

Správnost celkové koncepce tanku potvrdil fakt, že během konfliktu v Zálivu ze všech osádek Abramsů padl jediný velitel, který stál v otevřeném příklopu a byl nešťastně zasažen střepinou z explodujícího vraku vozidla, po kterém jeho tank střílel.

Naproti tomu irácké tankové jednotky byly „decimovány“ palbou Abramsů většinou dřív než se dostaly na účinný dostřel. Při tom se osvědčila munice APFSDS M829 s jádrem z DU, schopná probít 540 mm homogenního pancíře skloněného pod úhlem 60° ještě ve vzdálenosti 2000 m (!tato munice nemá nic společného s jadernými zbraněmi hromadného ničení, jak se někteří „odborníci“ snaží balamutit veřejnost!). Pro ni nebyl problém probít skloněný pancíř T-72 a protože má silný pyroforický účinek zahynulo mnoho iráckých osádek po tom, co sekundární exploze munice uložené v „kolotoči“ nabíjecího automatu, pod jejich nohama, utrhla věž z věnce.

Abramsy byly nabízeny některým spojencům. Nejprve o jejich nákupu uvažovali Švýcaři, ale ti dali nakonec zařadili do výzbroje německý Leopard 2. Británie dala přednost vývoji vlastního typu Challenger.

Ale bojové úspěchy v zálivu nakonec nezůstaly bez odezvy. Egypt objednal 555 kusů M1A1, na jejichž výrobě se podílí. Prvních 25 kusů bylo smontováno z podskupin připravených v USA ještě v roce 1991. Zájem měl i Pákistán, ale protože se nemínil vzdát svého jaderného programu, z obchodu sešlo.


Vojáci z 1st Tank Battalion USMC za pomoci vozidla M88 Hercules vrací opravený "powerpack" zpět do útrob tanku M1A1 Abrams, Camp Coyote, Kuvajt, operace Enduring Freedom

Nový tank ve starém těle

Reklama

V roce 1988 se TACOM a General Dynamics dohodly na další modernizaci tanku M1. V druhém výrobním bloku měl být proveden PIP zahrnující řadu úprav, například zavedení systému automatického nabíjení, ale ten byl nakonec zrušen kvůli vysoké ceně a nadměrné složitosti. Původně měly být nové taky označeny M1A1 Block II, ale rozsah změn byl tak velký, že nakonec vyústil v novou variantu M1A2. Z původního tanku zbyla vlastně jen pancéřová „skořepina“ s motorem.

Zásadní změnou je totální digitalizace vnitřního vybavení jehož základem je datová sběrnice MIL standard 1553. Je mnohonásobně zálohovaná a jsou na ni napojeny všechny základní systémy tanku. Při přerušení kterékoli větve jsou data přesměrována na jinou neporušenou. Všechny analogové přístroje byly odstraněny a nahrazeny multifunkčními displeji.

V korbě je umístěná elektronická jednotka HEU, která monitoruje všechny systémy v korbě zajišťující chod motoru, přežití osádky a provoz tanku tj. množství paliva a mazadel, funkci systému ochrany proti ZHN, stav baterií, požárního systému apod.

Na ni je napojená jednotka DECU, která ovládá chod motoru. Její přesnost se významnou měrou podepsala na snížení spotřeby paliva hlavně v režimech malých otáček a volnoběhu, takže se přes zvýšení celkové hmotnosti tanku o více než 2 t podařilo udržet dojezd na stejné hodnotě. Kromě toho monitoruje stav motoru, hlídá předepsané kontroly a výměny. Stav zobrazuje řidiči na displeji DID. Na něm si řidič může zvolit i další režimy zobrazení jako je standardní přístrojový panel s digitálně zobrazenými běžnými přístroji potřebnými pro řízení (rychloměr, otáčkoměr, palivoměr, teploměr motoru...) diagnostický režim pro vyhledávání poruch nebo navigační režim se zobrazením trasy přesunu.

Všechny systémy korby jsou přes HEU a příslušný interface propojeny s jednotkou TEU, která je jejím ekvivalentem ve věži. I tam bylo vybavení kompletně přepracováno a kromě mnohem většího uživatelského komfortu a rozšířených možností přineslo i úsporu místa, takže ve věži je volněji.

Střelec dostal nový zaměřovač GPS, který má dvě větve. Denní a pasivní noční TIS je stabilizovaný ve dvou osách a dokáže sledovat nejen pozemní ale i nízkoletící pomalé cíle jako jsou vrtulníky nebo průzkumné letouny FAC. Na TIS lze přepnout i v případě, že denní větev je nepoužitelná, například pokud je cíl zakrytý kouřem nebo prachem. Obrazový výstup je na GCDP což je univerzální display umožňující střelci vybrat z několika režimů zobrazení. Kromě cílů vyhledaných GPS může přebírat cíle od velitele, kontrolovat množství jednotlivých druhů munice pro kanón, kulomety nebo zadýmovací granátomety, stav a opotřebení kanónu apod. Tyto údaje přebírá z modulu FCEU. Tento modul zajišťuje řízení palby kanónu M256 a opravu zamíření podle vnější teploty, směru a síly větru, použité munice, opotřebení hlavně, její teploty (podle počtu vystřelených ran), vzdálenosti cíle a dalších údajů tak, aby pravděpodobnost zásahu první ránou byla co nejvyšší. Zkouší se i použití tankové munice s koncovým navedením nebo použití systémů tanku pro navádění dělostřelecké nebo letecké munice.


M1A1 zachycený během hlídkové mise v oblasti Mukayishiaf, 22. červen 2004, Irák. Tank patří do sestavy Company A, 1st Battalion, 77th Armored Regiment z 1st Infantry Division US Army

Velitel má nezávislý zaměřovač

Velitel tanku je na rozdíl od varianty M1A1 vybaven samostatným zaměřovačem CITV naprosto nezávislým na GPS střelce, kterému je nadřazen. Zaměřovací hlavice CITV na levé straně stopu věže je jedním z hlavních identifikačních znaků nové varianty.Velitel může sám pozorovat bojiště a pomocí displeje CID vkládat údaje o zjištěných cílech a předávat je střelci s určením priority ničení. V případě, že objeví mimořádně nebezpečný cíl může sám v režimu SLAVE (to CITV) převzít od střelce ovládání věže, včetně odpálení kanónu. Sesouhlasení polohy věže s polohou cíle uzamčeného CITV netrvá v rozsahu 180° déle než 2 sekundy.

Velitel má ze svého místa přístup ke všem systémům vozidla, může je kontrolovat a jejich údaje odeslat pomocí komunikačního systému IVIS (zajišťuje jednotný přenosový protokol). Všechna vozidla v jednotce jsou tak propojena datalinkem umožňujícím přenos informací v rámci BMS na jednotném protokolu napříč velitelskou strukturou a druhy vojsk. Jinými slovy to znamená, že symboly cílů, které vidí velitel tanku (a stojí za pozornost nadřízených) mohou být zobrazeny na digitálních mapách například jiným tankovým osádkám, pilotům a střelcům bitevních vrtulníků nebo přeneseny do počítačů TACFIRE obsluh dělostřeleckých systémů prakticky v reálném čase, včetně všech údajů o poloze vlastních i nepřátelských jednotek. To umožňuje jednak spolehlivou vzájemnou podporu a ničení cílů nejvhodnějším palebným prostředkem a navíc omezuje ztráty jednotek nešťastnou „friendly fire“, mnohem víc než systém IFF, kterým jsou tanky, po špatných zkušenostech z první Války v Zálivu, také vybaveny.

Stejně snadno je možné informovat týlové jednotky o nutnosti odtáhnout nebo vyprostit poškozená vozidla, doplnit munici, palivo nebo poškozený náhradní díl a odeslat přesnou polohu kde k tomu má dojít ve formě dat bez potřeby fonického spojení, což značně uvolnilo přetížené komunikační sítě.

Poloha každého vozidla je snímaná systémem POS/NAV, což je jednak inerciální systém pracující se stabilizovanou gyroskopickou plošinou, která zaznamenává všechny pohyby tanku od výchozího bodu s přesností přibližně 17 m na každý ujetý kilometr. Údaje je možné průběžně zpřesňovat při průjezdu kolem významných orientačních bodů jejich sesouhlasením s digitální mapou nebo aktualizovat polohu podle sítě satelitů GPS. Anténa přijímače ve tvaru písmena T je umístěna na stropě věže.

Samotnou komunikaci zabezpečuje jednotka RIU, která je napojená na dvě VKV radiostanice AN/VRC-92A SINCGARS umožňujícími datové i fonické přenosy na mezi pozemními i leteckými jednotkami. Stanice používají elektronické šifrování, komprimaci dat a skokové přelaďování frekvencí aby byla zajištěna maximální odolnost proti odposlechu. Celkem je k dispozici 2320 pracovních kmitočtů v pásmu 30-87,975 Mhz.

Kromě úprav vnitřního vybavení došlo k dalšímu zesílení čelního pancíře, pletivem DU, které má dvakrát větší hustotu než stejné, zhotovené z pancéřové oceli, takže jeho síla dosahuje ekvivalentu až 480 mm RHA na věži a 780 mm RHA na korbě. Tank dostal nový přesnější laserový dálkoměr na bázi CO2, který není nebezpečný lidskému zraku a některé drobné úpravy provedené s cílem udělat zadost „zeleným programům“.

Podvozek je vybaven novými kolejovými pásy T158 s životností až 4 425 km (životnost výměnných patek je 1850 km). Ty se používaly už asi na pětině M1A1HA během Války v Zálivu, ale standardem se staly až na M1A2.


M1A2 v irácké poušti, operace Iraqi Freedom, září 2003

V cizích službách

Také varianta M1A2 si našla zahraniční odběratele. Prvním byla Saudská Arábie. Počáteční zkoušky s M1 proběhly již v roce 1983 nakonec padlo rozhodnutí počkat na modernizovaný M1A2. Potvrzení objednávky na 315 vozidel byla velmi vítaná zakázka. Po dodávce první série pro americkou armádu by bylo zřejmě nutné výrobní linku v Limě dočasně uzavřít, protože po roce 1991 Kongres rozhodl, že nové tanky se stavět nebudou, ale na variantu A2 budou přestavěny starší M1A1. Druhým zahraničním uživatelem tanku M1A2 je Kuvajt, který objednal 218 kusů. Naopak řada evropských států zvolila po výběrových řízeních německý Leopard II. Armáda USA nekupuje M1A2 nové ale modernizuje starší tanky M1(A1).

Tank M1 Abrams byl a stále je účinné bojové vozidlo s vysokým stupněm pancéřové ochrany a velkou pravděpodobností přežití osádky při zásahu, dokonce i při explozi vezené munice. Jedinou podstatnou nevýhodou je velká tepelná stopa turbíny, která je mnohem větší než u dieselového motoru se stejným výkonem. To poskytuje IČ čidlům protitankových řízených střel nebo submunici leteckých bomb s IČ senzorem pro koncové navedení lepší cíl.

Fotografie: Honza Lichtenberg, US Army,US Marines Corps, The ARMOR Site!

TTD M1 Abrams

  M1 M1A1 M1A2
Zavedení do výzbroje 1979 (první dodávka 1980) 1985 1991
Délka vč. hlavně kanónu 9,776 m 9,830 m
Max. šířka 3,653 m 3,657 m
Max. výška 2,885 m
Světlá výška 0,482 m
Délka korby 7,918 m
Pohotovostní hmotnost 57,1 t 60 t 63,1 t
Bojová hmotnost 60 t 63 t 65,2 t
Hlavní výzbroj 1x105mm M68E1 1x120mm M256 (Rheinmetall Rh 120)
Palebný průměr 55 ks 40 ks
Náměr -9° +20°
Pomocná výzbroj /
palebný průměr
2x7,62 mm M240 (1x koax.)/ 12 400 ks
1x12,7 mm Browning M2HB/ 1 000 ks
Brodivost bez přípravy 1,22 m
S přípravou 2,37 m
Překročitelnost okopu 2,74 m
Kolmé stěny 1,24 m
Zásoba paliva 1907 l
Dojezd na silnici 499 km 465 km 465 km
Dojezd v terénu 350 km 340 km 340 km
Maximální rychlost 72,3 km/h 67,5 km/h 67 km/h
Motor Plynová turbína AGT 1500 B
Výkon motoru 1 119 kW
Převodovka DDA X1100-3B automatická 4+2 převodové stupně
Měrný výkon 18,6 kW/t 17,8 kW/t 17,2 kW/t
Měrný tlak na půdu 0,96 kg/cm2 1,00 kg/cm2 1,04 kg/cm2
Čelní pancíř věže* 300 mm RHA 380 mm RHA 400-480 mm RHA
Čelní pancíř korby* 680 mm RHA 680 mm RHA 720-780 mm RHA

*všechny hodnoty jsou udávány proti střelám APFSDS proti střelám HEAT jsou hodnoty přibližně dvojnásobné

Zkratky použité v textu

Obecná terminologie

· BMS (Battlefield Management System) - tento termín nemá přesný český ekvivalent ale jedná se systém pro na distribuci informaci a velení na bojišti
· DOD (Departement of Defence) - Ministerstvo obrany
· DU (Depleted Uranium) - ochuzený uran
· FAC (Forward Air Controller) - předsunutý letecký návodčí
· GPS (Global Positioning Systém) - globální systém pro určování polohy
· IFF (Identification Friend or Foe) - identifikace vlastní-cizí, odpovídač umožňující obsluhám radiolokačních zaměřovačů identifikovat vlastní jednotky
· MBT (Main Battle Tank) - hlavní tank na bojišti, nový termín který se od 60-tých let používal pro kategorii tanků, která vznikla kombinací konstrukčních prvků středních a těžkých tanků
· PIP (Production Improvement Program) - zdokonalovací program zaváděný během výroby
· REFORGER (Return of FORces to GERmany) - Návrat ozbrojených sil do Německa, každoroční cvičení procvičující přísun posil spojeneckým jednotkám na Evropském kontinentě po hypotetickém úderu sil VS na území Německa
· RHA (Rolled Homogenous Armor) - homogenní válcovaný pancíř, standard pro posuzování odolnosti pancíře
· SINCGARS (SINgle Channel Ground and Airborne Radio Systém) - jednokanálový pozemní a letecký radiový systém
· TACFIRE (TACtical FIRE-direction computer) - počítač pro řízení palby dělostřelectva
· TACOM (Tank and Automotive Command) - Velitelství tankového a automobilního vojska,
· TBO (Time Between Overhouls) - čas mezi prohlídkami
· USMC (US Marine Corps) - Námořní pěchota USA,
· VS (Varšavská smlouva) - vojenský pakt bývalých socialistických zemí, nechvalně známý například okupací Československa v roce 1968
· WWII (2nd World War) - Druhá světová válka


Abrams versus betonové jehlany na Bahnech 2004

Výrazy použité ve vztahu k M1

· APFSDS (Armor-Piercing Fin-Stabilized Discarding-Sabot) - podkaliberní průbojná munice s šípovou stabilizací a oddělitelným vodícím pouzdrem
· CID (Commander´s Integrated Display) - integrovaný displej velitele tanku
· CITV (Commander´s Independent Thermal Viewer) - nezávislý infrazeměřovač velitele tanku
· DECU (Digital Electronic Control Unit) - digitální elektronická řídící jednotka
· DID (Driver´s Integrated Display) - integrovaný displej řidiče tanku
· DWFK (Deep Water Fording Kit) - souprava pro hluboké brodění,
· FCEU (Fire Control Electronic Unit) - elektronická jednotka pro řízení palby
· GCDP (Gunner´s Control and Display Panel) - řídící a zobrazovací panel střelce
· GPS (Gunner´s Primary Sight) - primární zaměřovač střelce
· HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck) - těžký taktický nákladní automobil se zvětšenou průchodivostí vyráběný firmou Oskosh pod vojenským označením M977
· HEU (Hull Electronic Unit) - elektronická jednotka korby tanku
· ICWS (Improved Commander's Weapon Station) - zdokonalené stanoviště velitele, (velitelská věžička)
· POS/NAV (Positional/Navigation system) - poziční a navigační systém
· RIU (Radio Interface Unit) - jednotka radiového rozhraní (interface)
· TEU (Turret Electronic Unit) - elektronická jednotka věže tanku
· TIS (Thermal Imaging Sight) – infrazaměřovač

Slangové výrazy

· Blow-off panel - panely nad zásobou munice v zadní části věže, jejich spoje mají menší pevnost než svislá pancéřová přepážka, takže zabraňují ohrožení osádky tlakovou vlnou při sekundární explozi vezené munice
· „Friendly fire - palba, která omylem zasáhla vlastní jednotky
· „Wading kit - souprava pro hluboké brodění, oficiální název je DWFK
· „Zelené programy“ - programy na omezení vlivu vojenské techniky na životní prostředí na míru nezbytně nutnou

Divize 86

Největší změna postihla organizaci a taktiku nejnižší jednotky, tedy čety. Ta měla po novém čtyři tanky (dříve 5) a základní bojová sestava se velmi podobala úspěšné „fingers four“ používané piloty stíhacích letounů. Tanky byly rozděleny na dvě dvojice vedené zkušenějšími osádkami. Zatímco „vedoucí“ tanky útočily na cíl (postupovaly vpřed) povinností „čísel“ bylo je krýt palbou a zabránit napadení z křídla.

Takže už žádné útoky ve velkých, přesných ale ne úplně praktických sestavách (úhlem vpřed, úhlem vzad, stupňovitě vlevo, vpravo apod.). Mnohem větší důraz se kladl na individuální rozhodnutí a iniciativu velitelů čet a úzkou spolupráci malých jednotek. Snížení počtu vozidel v četě nemělo na palebnou sílu velký vliv, protože vzrostla přesnost palby a pravděpodobnost zásahu první ránou. Zato velení bylo mnohem pružnější.

Každý tankový prapor měl čtyři roty po třech četách (původně tři roty po třech četách) takže celková síla každého praporu vzrostla z 54 na 58 vozidel. Cílem tohoto řešení (4 roty) bylo vytvoření větších praporních záloh pro útok i obranu.

Obrněná divize má ve své sestavě šest tankových praporů, mechanizovaná pět.
Problémy s dopravou (hlavně paliva a munice) se podařilo vyřešit posílením dopravního a zásobovacího praporu divize a zavedením nových čtyřnápravových nákladních automobilů Oskosh M977 HEMTT.

 


Akumulátory


Čistič vzduchu


Pod černým krytem se skrývá turbína AGT-1500

Prameny:
Hunnicutt R.P.: Abrams history of the american MBT ISBN 0-89141-388-X
Chait Richard: Critical technology events in the development of the Abrams tank DoD study
Chant Chris: Encyklopedie tanků ISBN 80-7191-226-3
Mesko Jim: M1 abrams In action ISBN 0-89747-222-5
Zaloga Steven: M1 Abrams 1982-1992 ISBN 1-85532-283-8
Periodika: Nuts and bolts, HPM, ATOM, ATM, Tankograd

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více