Main Menu
User Menu
Reklama

Osvobození Velkých Němčic

Autor : 🕔26.04.2005 📕23.658
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Zoufalé pokusy zbytků rozvrácených německých jednotek, zadržet rychlý postup Rudé Armády z jižní Moravy se vyvrcholily v předpolí Brna. Konec nadějím, které skládalo německé vedení v nedobytnost Brna, byl učiněn v obci Velké Němčice, ležící na křižovatce silnic Břeclav-Rajhrad a Pohořelice-Slavkov. Německé pozice opírající se přírodní překážky terénní, řeku Svratku, lesy a nedaleký Židlochovický výhon, zalesněný systém zákopů a překážek, měly způsobit obrat ve válečném štěstí a Rudá Armáda měla být u bran Brna rozdrcena. Zde měl tedy nastat konec ubohým pohybům.

Nastal však konec všem ubohým lžím, nepomohly ani čerstvé jednotky smutně proslulých SS a zasazení divokého hustopečského Volksturmu. Dobývání pozic v obci Velké Němčice po stranách hlavní silnice započalo leteckým bombardováním 15.dubna. Když po dělostřelecké přípravě v noci na pondělek a v pondělí ráno ustoupili Němci na novou linii Židlochovic, zdálo se, že máme nejhorší za sebou. Ustoupivši byly však k večeru zahnány generálem SS zpět s rozkazem zapálit vesnice a pokračovat v boji do posledního muže. Od té chvíle jsme viděli z krytů, jak hoří stavení za stavením. Shořely obytné i hospodářské budovy se zařízením, dobytkem, krmivem, zásobami, hospodářskými stroji a nářadím. Na hašení ohně nebylo pro neustálou silnou palbou ani pomyšlení.

Když ve středu 18.dubna ráno ustala palba a my, otroci tak zvaného Protektorátu, vyšli z krytů jako svobodní občané, všichni muži bez rozdílu se
přihlásili na stavbu zbořených mostů. Požáry, založené zločinnou rukou, se šířily dále. Komu stál domek ráno, tomu shořel v poledne. Časové nálože vybuchovaly. Hasit nebylo možné, Rudá Armáda musela kupředu, potřebovala mosty. Za 25hodin byly mosty postaveny-vesnice byla obětována. Kolem sebe vidíme jen dílo zkázy. Jako kdyby právě zde germánská nenávist chtěla dokázat, že 100 let neroste tráva tam, kde šlápne německá bota. Výsledkem německého běsnění je: ze 396 domů, 180 do základů shořelých a z ostatních nezůstal ani jeden nepoškozený. Potahů a dobytka zbylo jen pětina.

U kostela byl bunkr, z kterého šel sledovat německý tank typu PzKpfw.VI Tiger, který postřeloval jeden z dalších mostů v obci Uherčice, které jsou vzdáleny zhruba 2 kilometry od Velkých Němčic. Bohužel pro Němce, se mu nepodařilo most zničit a Rudá Armáda mohla postupovat rychleji a zahánět Němce blíže k Říši.

PS: Přesný opis z dokumentu Národního výboru Velké Němčice z roku 1946, kromě informaci o tanku Tiger, ten mám z první ruky od dědy. Velké Němčice byly osvobozeny 18.dubna 1945.

Velká většina vojáků Rudé Armády byla ožralá jak pr*sata. A skoro nikdo z občanů nechtěl stavět mosty. Ale i doktor musel, a když se mému dědovy stal úraz, musel jet do sousední obce Nosislav do lazaretu. 

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔26.04.2005 📕23.658