Tabulka jednotlivých výrobních Blocků F-16

Autor: Jan Hermoch / herr66 🕔︎︎ 👁︎ 17.955
Typ Model Block Motor Popis Vstup vzduchu
Prototypy YF-16 Prototyp F100-PW-100 V polovině sedmdesátých let byly postaveny dva jednomístné prototypy s.n.: 72-01567 a 72-01568. NSI
YF-16/CCV Prototyp F100-PW-100 Stroj vznikl přestavbou prvního prototypu 72-01567. Přestavba spočívá v přidání velkých trojúhelníkových plošek pod vstup vzduchu pro zvýšení manévrovacích schopností. NSI
XF-16/FSD Prototyp F100-PW-100 Po získání kontraktu, bylo jako ověřovací série, postaveno šest jednomístných (s.č.:75-0745 - 75-0750) a dva dva dvoumístné (75-0751, 75-0752) stroje. NSI
XF-16/FSD Prototyp GE F101 DFE XF-16A/FSD (75-0745) byla později vybavena novým motorem General Electric a sloužila jako prototyp novějších F-16C/D. NSI
F-16XL Prototyp F100-PW-100 a postupně
F110-GE-100 a
F100-PW-200
Dvě jednomístné F-16 FSD (75-0749, 75-0747) byly přestavěny (získaly velké delta křídlo) na unikátní F-16XL-1 a 2. F-16XL-2 byla posléze přestavěna na dvoumístnou. Na obou strojích byly porováděny různé testovací úpravy včetně zkoušek motorů. NSI
AFTI/F-16 Prototyp F100-PW-100 V roce 1979 byl jeden z FSD (75-0750) upraven stejně jako YF-16/CCV - přidány velké ovládací plochy pod vstup vzduchu. Tento stroj sloužil do roku 2001 jako testovací platforma. V současnosti se nachází v U.S. Air Force Aviation Museum ve Wright-Patterson AFB, Dayton Ohio NSI
F-16/79 Prototyp J79-GE-119 Dvoumístný FSD (75-0752) byl pro přestavěn pro zástavbu výkonnějšího motoru od General Electric, po zkouškách obdržel zpět původní motor a vrátil se k výrobci. NSI
F-16A/B F-16A/B 01/05/10 F100-PW-200 První seriové F-16 s menší výškovkou a radarem Westinghouse AN/APG-66. Blk.01/05 měly černé kryty radiolokátorů, v průběhu služby byly upgradovány na Blk.10 s šedivým radomem. NSI
F-16A/B 15 F100-PW-200 U Blk.15 proběhla první velká úprava, která mimo drobnějších změn v elektronice spočívala ve zvětšení výškovky cca o 15%. NSI
F-16ADF 10/15 F100-PW-200 Další velkou úpravou proběhlo 216 strojů F-16A Blk.15 a jeden Blk.10 (80-0525). Touto úpravou prošlo i 24 F-16B Blk.15. Celý upgrade spočíval hlavně v zástavbě modernější elektroniky, umožňující použití střel AIM-7 a u mnoha strojů (ne u všech) přibyly antény IFF před kabinou. Tyto stroje slouží u Air National Guard. NSI
F-16AM/BM 10/15 F100-PW-200 Starší stroje ve službách NATO (ne USAF) jsou přestavovány v rámci programu MLU, jedná se hlavně o výměnu elektroniky a další dílčí úpravy. Množství úprav se liší stát od státu. NSI
F-16A/B 20 F100-PW-220 Jedná se o poslední výrobní blok verze A/B, který již obsahuje mnoho vylepšení, které jsou použity u pozdějších C/D, například nové el. vybavení včetně počítače MMC, nových multifunkčních displayů (MFD) v kokpitu, nového HUD a radaru AN/APG-66(V2A). Stroje z tohoto bloku mohou nosit pod vstupem vzduchu elektronické podvěsy stejné jako používají F-16C/D. U dvoumístných strojů je v zadním cockpitu nainstalován HUD repeater. NSI
F-16C/D F-16C/D 25 F100-PW-200, F100-PW-220 Jedná se o první výrobní serii F-16C/D, kokpit je již osazen již 4"x4" MFD, větším HUD a novým radarem AN/AGP-68. V průběhu služby byla část strojů vybavena novějším motorem F-100-PW-220E s digitálním ovládáním (DEEC). NSI
F-16C/D, též F-16N a
TF-16N
30 F110-GE-100 První stroje vybavené seriově motorem General Electric. Další úprava umožňuje použití protiletadlových raket AIM-120 AMRAAM. Na náběžné hraně křídel přibyly antény výstražného systému AN/ALR-69 RWR. Z důvodů výkonnějšího motoru byla část strojů vybavena již novým větším vstupem vzduchu (MCID). Letouny označené jako F-16N a TF-16N jsou určeny pro letky Agressors u U.S.NAVY a MARINES. Tyto stroje jsou speciálně odlehčeny (mimo jiné mají odstraněný kanon). MCID
 ale část je vybavena menším
NSI
F-16C/D 32 F100-PW-220 Stejné jako u Blk.30, ale není vybavena výkonnějším motorem, proto zůstává původní vstup vzduchu (NSI). NSI
NF-16D VISTA Test F110-GE-100,
F100-PW-229 
Byl postaven jeden stroj označovaný jako NF-16D VISTA, který slouží jako zkušebna pro různé druhy motorů s měnitelným vektorem tahu. Mimo výrazného zbarvení je tento dvoumístný stroj vybaven zvětšeným hřbetem (ADS) stejným jako používá IAF a Singapurské letectvo. MCID
F-16C/D, též
F-16CG/DG
40 F110-GE-100 Tyto stroje jsou vybaveny novým širokoúhlým (WAR) HUD, novým radarem AN/APG-68(V), GPS a na dvou závěsech pod vstupem vzduchu mohou nosit elektronické kontejnery systému LANTIRN (navigační AN/AAQ-13 a zaměřovací AN/AAQ-14). Z důvodů zvýšení nosnosti byla zvětšena kola hlavního podvozku, proto byly kryty podvozku mírně vybouleny. MCID
F-16C/D, též
F-16CG/DG
42 F100-PW-220 Viz. Blk.40 NSI
F-16C/D, též
F-16CJ/DJ
50 F110-GE-129 Tyto stroje jsou prakticky shodné s Blk.40. V kokpitu se však nalézá standartní WAC HUD (stejný jako u Blk.30). Na pravé straně pod vstupem vzduchu je možnost zavěsit elektronický kontejner AN/ASQ-213 HTS (HARM Targeting Systém), který slouží k navádění protiradiolokačních raket AGM-88 HARM. Blk.50 jsou primárně určeny pro mise typu Wild Weasel (REB). MCID
F-16C/D, též F-16CJ/DJ 52 F100-PW-229 Viz. Blk.50 NSI
F-16C/D, též F-16CJ/DJ 50 Plus (CCIP) F110-GE-129 Jedná se o poslední vyrobené verze Blk.50. Mimo dílčích vylepšení elektroniky je u těchto strojů možnost nosit nové CFT (Conformal Fuel Tanks) přídavné nádrže, které se usazují přímo ze shora na trup. Jednou z markantních úprav v rámci programu CCIP je přidání IFF antén dopředu před překryt kabiny. Tyto stroje pak mouhou nosit též elektronické kontejnery systému LANTIRN, jako Blk.40. MCID
F-16C/D, též F-16CJ/DJ 52 Plus (CCIP) F100-PW-229 Viz. Blk.50 Plus (CCIP) NSI
F-16E/F F-16E/F 60 F110-GE-129 První stroje vybavené seriově obdobnou elektronikou a radarem jako je u F/A-22 Raptor. Tyto letouny jsou prozatím stavěny na objednávku řeckého letectva. Dvoumístné F-16 budou vybaveny stejným zvětšeným hřbetem jako stroje IAF a Singapurského letectva. Samozřejmostí je možnost nošení přídavných nádrží CFT. MCID
F-16I F-16I 62 F100-PW-229 Dvoumístné F-16 určené pro IAF letectvo, vybavené zvětšeným hřbetem (ADS), izraelskou elektronikou a možností nošení přídavných nádrží CFT. NSI
Poznámka: U F-16 se používají dva druhy vstupu vzduchu v závyslosti na typu použitého motoru.
                     Pro všechny varianty motoru Pratt &Whitney F100-PW se používá tzv. "malý sacák" NSI (Normal Shock Inlet).
                     U většiny letounů vybavených motorem General Electric F110-GE se požívá tzv. "velký sacák" MCID (Modular Common Inlet Duct). Toto pravidlo
                     neplatí u 174 strojů Blk.30, které požívají menší vstup vzduchu NSI.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více