Main Menu
User Menu
Reklama

Konžsko-krymská krvácivá (hemoragická) horečka

Autor : 🕔16.07.2003 📕29.108
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Konžsko-krymská krvácivá horečka (CCHF) je virové onemocnění. Virus byl poprvé izolován v Kongu, přenášen byl klíšťaty, hlavně rodem Hyalomma. Nemoc, dále objevená na Krymu, se vyskytuje také na Blízkém východě, na Balkáně, v bývalém Sovětském svazu a východní Číně. V roce 1969 bylo potvrzeno, že patogen působící krymskou horečku je totožný s tím, který způsobil nemoc v roce 1956 v Kongu, kombinace jmen těchto dvou oblastí pak dala nemoci jméno. Lidé se infikují kousnutím klíštěte nebo jiným kontaktem s ním nebo kontaktem přímo s virem. K přenosu mezi nakaženým člověkem a ostatními dochází velmi zřídka.

Délka inkubační doby je závislá na způsobu přenosu. Při nakažení kousnutím je inkubační doba obvykle jeden až tři dny, nejdéle devět dní. Při kontaktu s nakaženou krví je to obvykle pět či šest dní, nejdéle třináct dní. Typicky se nemoc projevuje horečkou a zimnicí 3 - 12 dní po zasažení, dalšími příznaky jsou bolesti hlavy, beder, zvracení, delirium a vyčerpání. Smrtelné případy jsou spojeny s krvácením, komatem a šokem. Úmrtnost u této hemoragické horečky je 15 - 30%, smrt nastává v druhém týdnu nemoci. U pacientů, kteří přežijí, ke zlepšení dochází od devátého či desátého dne po vypuknutí nemoci. Rekonvalescence je ztěžována závratěmi, ztrátou vlasů a dalšími projevy nemoci.

Reklama

Přesné určení diagnózy při podezření na CCHF je prováděno ve zvláštních laboratořích s vysokým stupněm zabezpečení. Příznaky CCHF mohou být shodné s ostatními hemoragickými horečkami, projevy meningokokemie a nemocí způsobených rickettsiemi. Většina smrtelných případů a polovina ostatních má detekovatelný antigen.

Při podpůrné terapii je třeba dodávat látky s faktory pro zvýšení srážlivosti krve. CCHF je citlivá na ribavirin (ve zkumavce). Vakcína z deaktivovaného viru získaného z myšího mozku je k dispozici pouze v Bulharsku a není všeobecně prokázána její účinnost.

Při příjmu do nemocnice u pacientů s podezřením na CCHF je třeba provést veškerá bezpečnostní opatření s cílem zabránit šíření nemoci. Ošetřující personál musí nosit ochranné prostředky.

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔16.07.2003 📕29.108