Main Menu
User Menu

11 x 37 R Grenzaufseher

11 x 37 R Grenzafseher


Doslovný překlad by zněl "Dozorce hranic". Německý puškový náboj který přišel na svět někdy kolem roku 1880. Na fotografii dna je vidět poškození ke kterému došlo zřejmě při přebíjení. Další zajímavostí je korunka vyražená na 12-té hodině, poměrně často používaná na švédských a dánských nábojích. Na 6-té hodině je ale rozeznatelný fragment slova MÜNCHEN, což Švédsko nebo Dánsko jako výrobce vylučuje. Vpravo je náboj 7,62 x 39, foto autor.
URL : https://www.valka.cz/11-x-37-R-Grenzaufseher-t140615#456700Verze : 0
Označení MÜNCHEN příslušelo před rokem 1918 "Bayrisches Heereszeugamt, München", korunka nahoře by tvarem odpovídala bavorské královské koruně (ta je trochu jiná než německá). Náboj tedy asi byl vyroben v Bavorském království, které sice patřilo do německého spolku, ale bylo v jeho rámci samostatné a i za WWI byly bavorské síly pod vlastním velením a dokonce i letadla měla vlastní označení. Číslo (81?) na třetí hodině by mohlo být rokem výroby


Zdroj: https://www.hassel-online.net/patronen1.htm
URL : https://www.valka.cz/11-x-37-R-Grenzaufseher-t140615#456705Verze : 0