Japonský soud přiznal pokusy s biologickými zbraněmi

Autor: Nippon 🕔︎︎ 👁︎ 23.376

Po druhé světové válce vítězové soudili poražené. O mezinárodním procesu v Norimberku se píše a mluví stále, ví o něm každý. Proces v Chabarovsku, v němž sovětský vojenský soud projednával vývoj a zkoušky biologických zbraní prováděné japonským oddílem 731, víceméně upadl v zapomnění. Zpráva o něm ale byla už od začátku mnoha lidmi přijímána s jistou nedůvěrou: stejně jako dnes byly už před půl stoletím biologické zbraně příliš oblíbeným tématem účelové politické propagandy.

Japonské oficiální instituce teprve před deseti lety přiznaly, že jednotka 731 vůbec existovala, a k otázce vývoje biologických zbraní japonskou armádou v době 2. světové války se nikdy nevyjádřily. V tomto kontextu je jako zásadní průlom hodnocen výrok japonského soudu v Tokiu z 27. srpna 2002, který potvrdil, že japonská armádní jednotka 731 se zabývala zkoušením biologických zbraní, a že jejich smrtící účinky ověřovala na čínských vězních.

Reklama

Jednotka 731 byla zřízena v roce 1938 v Harbinu (Mandžusko) a označena jako oddíl pro prevenci epidemií a zabezpečení vodních zdrojů. Její skutečným úkolem byl výzkum, vývoj a výroba biologických zbraní. V rámci tohoto programu byla účinnost zbraní zkoušena na uvězněných čínských příslušnících protijaponského odboje. Tokijský soud nyní označil její činnost za nehumánní a děsivou, činnost která poškodila velké množství Číňanů a byla příkrým porušením Ženevského protokolu a Haagské konvence.

Soud prohlásil za prokázané, že příslušníci jednotky 731 v době mezi 1940 a 1942 ověřovali možnosti šíření moru, tyfu a dalších infekcí, a že při vojenských operacích s biologickými zbraněmi v té době zahynulo několik tisíc čínských civilistů.

Podnětem k pět let trvajícímu soudnímu procesu bylo 180 žalob, podaných lidmi (většinou čínské národnosti), kteří požadovali omluvu a odškodnění pro rodiny 2100 obětí japonských zkoušek biologických zbraní (83 500 USD na osobu). Tyto požadavky soud odmítl s poukazem na to, že všechny válečné kompenzace již byly v minulých letech projednány mezi vládami a provedeny.

Přiznání existence pokusů s biologickými zbraněmi na příslušnících čínského odboje ale zůstává historickým výsledkem procesu. Soud v Chabarovsku byl tedy oprávněný.

Zdroj: LANCET 360:857, 14 September 2002. Otištěno v periodiku Medicína 10, Roč. IX, Strana 1

Se souhlasem od pavels převzato z www.japonsko.tnet.cz

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více