Toxiny botulinu

Autor: Radek Havelka / Admin 🕔︎︎ 👁︎ 26.658

Botulismus je způsoben otravou jedním ze sedmi hlavních neurotoxinů produkovaných bakterií Clostridium botulinum. Toxiny jsou proteiny s molekulární vahou kolem 150 000, které se napojují na presynaptickou membránu neuronu na periferiálních synapsích a zabraňují vylučování acetylcholinu, čímž blokují přenos vzruchů mezi neurony. Biologický útok botulinem ve formě aerosolu by měl za následek stejné symptomy jako při otravě botulinem z jídla.

V čisté formě je toxin bílá krystalická látka, která není rozpustná ve vodě, ale rychle se rozkládá při styku se vzduchem. Symptomy otravy botulinem se mohou objevit už po 24 - 36 hodinách nebo i po více dnech. Hlavním znakem je celková slabost, malátnost, závrať. Snížená slinivost spolu s extrémním vysušením úst a krku mohou vyvolat bolení v krku. Zároveň se objevují motorické problémy, rozmazané vidění apod. Neurologické vyšetření ukazuje ochablost svalů krku, jazyka a dýchacích svalů. Problémy s dýcháním jsou také nejčastější příčinou smrti. U případů botulismu z doby před rokem 1950 byla úmrtnost 60%. Tracheotomií a podporou dýchání se úmrtnost snížila pod 5%. Intenzivní a dlouhá léčba je třeba pro plné zotavení, které může trvat několik týdnů až měsíců.

Reklama

Na zvířatech byly testovány protilátky, které by po dávkování po dvou a dvanácti týdnech a opakované po jednom roce měly vytvořit antitoxin proti jednotlivým neurotoxinům u více než 90% očkovaných.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více