MiG-21 / Ve znamení Delty / 1. část

Autor: Radim Špalek / Bery 🕔︎︎ 👁︎ 47.733
15.4.1988 H MiG-21MA 2613 4. slp kpt. Karel Procházka, 1. tř. Během finálního přiblížení na přistání vysadil motor. Příčinou bylo úplné spotřebování paliva (palivoměr nalezený po ohledání místa dopadu ukazoval 50 l, což je nevyčerpatelný zbytek). Letoun skončil 1 km před prahem VPD v Pardubicích, pilot se katapultoval. Hodnoceno jako letecká nekázeň.
21.4.1988 K MiG-21PFM 4608 11. slp pplk. Vladimír Daněk, 1. tř., instr., náč. odd. stíh. let. 3. dPVOS Chyba techniky pilotáže. Během stáže na letové akci u 11. slp a úkolu provádění cviků vyšší techniky pilotáže v zóně převedl pilot letoun do nadkritického úhlu náběhu. Následoval pád, který se pplk. Daňkovi nepodařilo vybrat. O katapultáž se nepokusil. 28. 5. 1983 se zachránil vystřelením z Migu-21PFM č. 7115 během ostrých střeleb nad Baltem v NDR.
4.5.1988 H MiG-21MF 9803 5. slp mjr. Jan Herzig,1. tř., vel. lt Dvojice prováděla zteče na PC. Během útoku došlo k srážce vedeného letounu s vedoucím, protože si npor. Michančo křídlem svého Migu zakryl stroj mjr. Herziga a sblížení neviděl. Mjr. Herzig se katapultoval, npor. Michančo se o vystřelení nepokusil a zahynul v troskách svého stroje.
K MiG-21MF 9902 npor. Jaroslav Michančo, 3. tř., st. pil.
27.5.1988 P MiG-21F-13 0505 5. slp mjr. Václav Hosnédl Před přistáním v Líních zjistil pilot závadu na vysunutí hlavního podvozku. Po dohodě s ŘL přistával na záložní travnatý pás. Dosedl na podtrupový bak a přední podvozkovou nohu. Vyvázl nezraněn, letoun byl opravitelný. Vzhledem ke svému stáří a zahájení vyřazování verze “F” z letectva, bylo od opravy upuštěno a Mig byl zrušen. Již 22. 9. 1981 byl letoun poškozen střepinami po výbuchu bomby FAB-100 na letounu č. 0402 za letu ve formaci. Poškozený letoun tehdy dovedl na přistání por. Jan Herzig.
14.10.1988 K MiG-21U 2418 1. lšp pplk. Jiří Pohnán, 1. tř., instr., ZV PLPmjr. Attila Szabó,1. tř., instr., letovod lt Posádka prováděla zálet počasí před začátkem letové akce. Hlavní příčina katastrofy nebyla zjištěna. Oba piloti zahynuli v troskách stroje.
2.11.1988 K Mig-21PFM 4412 11. slp mjr. Jozef Polončík, 1. tř., vel. roje Hlavní příčina katastrofy nezjištěna. Letoun přešel náhle ze stoupání do strmého klesání. Dopadl v prostoru VVP Doupov s pilotem v kabině.
23.2.1989 K MiG-21F-13 1107 LOK pplk. Ladislav Žídek, 1. tř., zkušební pil. Hlavní příčina katastrofy nezjištěna. Mohlo se jednat o náhlou zdravotní indispozici pilota. Z horizontálního letu ve výšce 18 000 m během záletu po opravě přešel letoun náhle do klesání. Pilot zahynul v troskách stroje po nárazu do země. Pplk. Žídek vykonával funkci zalétávacího pilota celkem 16 let.
11.4.1989 K MiG-21US 0746 8. slp pplk. Vladimír Mikeš,1. tř., náč. sk. boj. příp.mjr. Karol Bencalík,1. tř., ZV lt Posádka prováděla vyhledávání letícího vrtulníku v malé výšce. Během manévrování došlo k převedení letounu do nadkritického úhlu náběhu, ztrátě rychlosti a pádu. Oba piloti zahynuli v troskách stroje.
13.10.1989 H MiG-21PF 1314 8. slp npor. Michal Bartakovič, 3. tř., st. pil. 3. lt Technická závada. Porucha na řízení. Pilot se katapultoval a dopadl u Ždánic (okr. Hodonín). Vyvázl s poraněním páteře. Po této havárii byl ukončen provoz verze “PF” v čs. letectvu.
23.11.1989 H MiG-21MF 9503 6. sbolp pplk. Jaroslav Matušů, 1. tř. Pumpáž motoru a jeho vysazení v 500 m, pilot se katapultoval.
22.4.1991 H MiG-21MA 1205 5. slp pplk. Petr Budínský,1. tř., velitel pluku Nácvik nočních ztečí na vzdušný cíl. Pplk. Čelechovský letěl jako cíl pro pplk. Budínského. Útočící pilot včas neukončil zteč a prováděl odval na opačnou stranu. Došlo k střetu letounů. Pplk. Budínský se z hořícího Migu katapultoval. Pplk. Čelechovský dotáhl letoun zpět do Líní. Přistání bez klapek při 380 km/h! Letoun poškozen na zádi ve spodní části výtokové trysky. Stroj byl opraven s pomocí trupu z “PFM” č. 4404 vLVO ČB. Nábojem do GŠ-23 z letounu č. 1205 bylo zraněno jedno dítě. Následoval rozkaz o vybití nábojů z palubních zbraní všech letounů čs. letectva mimo strojů v OH.
P MiG-21MA 1207 pplk. Jan Čelechovský, 1. tř., insp. vzduš. střel.
12.6.1991 H MiG-21MA 2704 9. slp por. Tomáš Trnečka Přesun pluku z Bechyně do Českých Budějovic kvůli výluce domácí základny. Při přistání došlo k odskočení letounu (kozel). Značně poškozený stroj skončil rozlomený na VPD. Později se dostal do Prešova jako učební pomůcka.
1.10.1991 H MiG-21MF 9706 1. lšp Mohamed Bouchirebpil. posluchač z Alžírska Technická vada, vysazení motoru. Pilot se katapultoval, dopad v prostoru Kroměříž – Rataje.
4.2.1992 P MiG-21MA 1207 1. lšp Mohamed Ziaripil. posluchač z Alžírska Při přistání v Přerově 2x odskok letounu (kozel). Poškozen přední podvozek. Letoun předán do LOK, ale už se neopravoval.
10.6.1992 K MiG-21MF 4315 11. slp por. Michal Červeňák Chyba techniky pilotáže. Pilot převedl letoun do nadkritického úhlu náběhu. Během pádu se pilot pokusil o katapultáž, ale zřejmě již v mezních podmínkách. Dopad u Kostomlat p/Milešovkou (Teplice). Bylo zjištěno, že nefungovaly všechny pyropatrony na sedadle KM-1. Následovala celková kontrola sedadel v celém čs. letectvu.
28.8.1992 K MiG-21MF 7709 9. sbolp pplk. Jiří Moutvička, 1. tř. Nezvládnutí vyšší techniky pilotáže v malé výšce během nácviku vystoupení na CSIAF-92. Dopad nedaleko letiště v Českých Budějovicích poblíž rodinného domu. Pilot byl členem Display Teamu čs. letectva na typu Mig-21.
28.7.1993 P MiG-21MF 9413 1. lšp npor. Milan Molent, pil. letectva ASR Technická závada na vysouvání hlavníhopodvozku. Přistání na travnatý pás vedle VPD s přední podvozkovou nohou venku. Pilot patřil k příslušníkům letectva ASR, kteří byli v té době u 1. lšp na pokračovacím výcviku. Z+h kamuflovaný letoun č. 9413 létal v té době s pravým křídlem stříbrným z “MA” č. 1207.
15.9.1993 P MiG-21MF 7701 82. sslt kpt. Libor Buček Při přeletu z Přerova do Líní na dlouhodobé uložení letadel, došlo k srážce strojů za letu. Viníkem byl pplk. SITTA, který se do armády na místo pilota vrátil po roce 1990, kdy byl rehabilitován. Oba piloti se svými poškozenými Migy přistáli. “7701” předán k LZO, “4421” uložen a později zrušen.
MiG-21MF 4421 pplk. Sitta
2.9.1996 H MiG-21MF 5215 4. zSL, 43. slt mjr. Ivo Zachara, 1. tř. Letoun byl na cvičném hotovostním letu za ZPPD. Během letu v oblačnosti došlo k nárazu do stromů v kopcovitém terénu poblíž Ústí nad Orlicí. Dopad na pole u Studeného. Pilot těžce zraněn, prav. byl vymrštěn se sedačkou z letounu po nárazu na zem. Po vyléčení z popálenin se vrátil do Čáslavi jako ŘL.
23.1.1997 P MiG-21MF 9802 LZO mjr. Jaroslav Klacek,1. tř. Nezvládnuté přistání v Líních. Následovalo vylomení hlavních podvozkových noh a zmrzlé sněhové mantinely na okraji VPD. Letoun se neopravoval a byl zrušen.
8.6.1998 H MiG-21MF 7711 LZO mjr. Luboš Kubát,1. tř. Návrat z AP v Pardubicích zpět na domácí základnu v Českých Budějovicích. Během okruhu na přistání došlov 09:29 hod. k srážce strojů po vlétnutí do oblačnosti cca. v 600 m přímo nad sídlištěm Vltava. “MF” č. 7711 dopadlo u zastávky MHD na parkoviště plné aut a trosky stroje poničily panelový dům (cca. 150 m odtud mjr. Kubát bydlel!). “UM” č. 3756 dopadlo 10 m od rozestavěného rodinného domu v části Česká Vrbná, cca. 700 m od prvního letounu. Oba piloti i technik, který byl na palubě “načerno” sekatapultovali a na zem dopadli v okruhu cca. 50 m. Na sídlišti Vltava zničeno 22 osobních automobilů, 5 bytů a dalších 47 poškozeno. Poškozena vozovka, zničeno trolejové vedení MHD. “UM” poškodila parovod. Nedošlo ale k žádnému zranění obyvatel!
MiG-21UM 3756 mjr. Miroslav Holak,1. tř.nrtm. Roman Kovaříktechnik RTV
17.6.1999 K MiG-21UM 9342 4. zTL, 41. slt mjr. Jaromír Zbranek,1. tř.mjr. Zdeněk Svoboda, 1. tř. Po ukončení manévrového vzdušného boje v zóně u Havlíčkova Brodu se oba stroje přeskupovaly k návratu do Čáslavi. V této chvíli narazilo “MF” zprava zespodu do “UM.” Mjr. Kaiser se o katapultáž vůbec nepokusil a zahynul v troskách stroje na zemi. Posádka “UM” se vystřelila, ale padák se dostatečně otevřel pouze mjr. Svobodovy, který jediný přežil. Oba stroje dopadly v 18:02 hod. do lesa poblíž obce Macourov SV od Havlíčkova Brodu. Všichni patřili do skupiny pilotů vyčleněných pro službu v OH PVOS systému NATINADS.
MiG-21MF 5209 mjr. Ivan Kaiser,1. tř.
12.10.2000 K MiG-21MFN 3008 4. zTL, 41. slt mjr. Zdeněk Svoboda, 1. tř., ZV lt Chyba a nekázeň pilotů. Při návratu z cvičného letu narazili oba stroje klesající v sevřené skupině na ose VPD v Čáslavi za letu podle přístrojů v oblačnosti do země. Dopad v areálu muniční základny Chotěboř-Bílek v 09:45 hod. Prvotní příčinou bylo vypnutí varovné signalizace minimální výšky nad terénem, další pak svévolné snížení výšky letu pod 4 000 ft, kterou stanovil řídící létání (piloti se zřejmě chtěli dostat pod oblačnost, aby v přiblížení na přistání mohli pokračovat již vizuálně). Oba letci zůstali v troskách Migů. Mjr. Indrák se v poslední chvíli zřejmě pokusil o katapultáž, ale ta byla zastavena destrukcí přídě o stromy. Mjr. Svoboda se v roce 1999 jako jediný zachránil při katastrofě Migů-21 u Macourova.
MiG-21MFN 4127 4. zTL, 41. slt mjr. Ivan Indrák,1. tř., st. pil.

Poznámky:

Výše uvedená tabulka by měla zachycovat všechny katastrofy, havárie a částečně alespoň největší poškození "jednadvacítek" během jejich služby u československého a českého letectva. Během této doby na typu Mig-21 přišlo při výkonu služby o život celkem 41 pilotů české a slovenské národnosti, 1 zahraniční žák a v souvislosti s katastrofou typu Mig-21MF u 5. slp byl zabit také jeden voják základní služby. Čest jejich památce.

Vysvětlivky:

1. tř. - 1. pilotní třída, pilot vycvičen za všech povětrnostních podmínek ve dne i v noci
2. tř. - 2. pilotní třída, pilot vycvičen za všech povětrnostních podmínek ve dne a za NPP v noci
3. tř. - 3. pilotní třída, pilot vycvičen za normálních povětrnostních podmínek ve dne i v noci.
aPVOS - armáda protivzdušné obrany státu
insp. vzduš. střel. - inspektor vzdušné střelby pluku
instr. - instruktor
lt - letka
LTC - letecko taktické cvičení
náč. odd. stíh. let. 3. dPVOS - náčelník oddělení stíhacího letectva 3. divize PVOS
náč. sk. boj. příp. - náčelník skupiny bojové přípravy pluku
náč. štáb. - náčelník štábu
NPPD - normální povětrnostní podmínky ve dne
NPPN - normální povětrnostní podmínky v noci
sPVO - sbor protivzdušné obrany státu
st. pil. - starší pilot
st. uč. lét. - starší učitel létání
uč. lét. - učitel létání
vel. roje - velitel roje
ZPPD - ztížené povětrnostní podmínky ve dne
ZPPN - ztížené povětrnostní podmínky v noci
zprav. náč. pluku - zpravodajský náčelník pluku
ZVP - zástupce velitele pro věci politické
ZV - zástupce velitele
ZV PLP - zástupce velitele pluku pro leteckou přípravu

Reklama

"Zatopeno pod kotlem!" Mig-21MFN č. 5581 neboli "Poslední Mig-21 opravený v LOK" se s plnou forsáží chystá odstartovat z VPD v Čáslavi.

Tabulka ztrát provozovaných Migů-21 dle verzí:

Verze Provozováno celkem ks Ztraceno ks při katastrofách Ztraceno ks při haváriích Poškozených ks během provozu Zahynulo pilotů
Mig-21F-13 165 13 30 4 13***
Mig-21PF 39 2 7 2 2
Mig-21PFM 50 4 8 0 4
Mig-21R 25 1 4 0 1
Mig-21MA 24 0 7 2 0
Mig-21MF 102 7 9 6 7
Mig-21MFN* 10 2 0 0 2
Mig-21U 11 1 0 1 2
Mig-21US 13 4 0 0 8
Mig-21UM 32 2 2 1 3
Celkem 461** 36 67 16**** 42

* - Všechny stroje “MFN” byly modernizovány z původních “MF” a nejsou zahrnuty znovu

do celkového součtu provozovaných “jednadvacítek.”

** - Z 461 Migů-21 bylo 405 jednomístných/bojových a 56 dvoumístných/cvičně-bojových.

*** - V tomto počtu je zahrnut i libyjský pilotní žák, který zahynul při katastrofě dne 21. 5. 1983.

**** - Počet poškozených letadel Mig-21 během provozu byl jistě vyšší. Bohužel do výše uvedeného seznamu se mi podařilo dohledat pouze část těchto MU, po nichž byl letoun opraven a znovu uveden do provozu.

Nižší kvalitu této fotografie bohatě vyvažuje okamžik, který zachycuje. Mig-21PFM č. 4608, pravděpodobně ze stavu 1. slp v Českých Budějovicích, startuje s dvojicí pomocných raketových motorů SPRD-99. Tato činnost se u nás běžně necvičila a pomocné rakety se používaly pouze občas při ukázkách pro vyšší důstojníky z velení letectva a armády (via Martin Smíšek).

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více