MiG-21 / Ve znamení Delty / 1. část

Autor: Radim Špalek / Bery 🕔︎︎ 👁︎ 42.995
21.7.1972 H Mig-21R 1919 47. pzlp Bořivoj Chytrý Spotřebování celkového množství paliva v nádržích.
16.8.1972 K Mig-21MF 5211 5. slp mjr. Stanislav Bitala, vel. roje + 1 voják základní služby Při finálním přiblížení došlo k propadu letounu a nárazu do země ještě před VPD.Pilot chybně stáhl POM za zarážku “vzdušný volnoběh. ” Zároveň byl zasažen i voják základní služby z obsluhy světlometu, který se nacházel v prostoru pádu stroje.
29.9.1972 K Mig-21PF 1305 11. slp npor. Viliam Martonka Chyba pilotáže.
26.1.1973 K Mig-21F 0713 9. slp mjr. Jaroslav Machovec, 1. tř. , ZV lt V 19:28 hod. došlo k odhození kabiny během letu poblíž Žatce. Pilot se vracel do Bechyně, což se ukázalo jako chybné rozhodnutí. Vlivem okolní teploty vzduchu prochladl, ztratil vědomí a zřítil se i s letounem u Milevska.
26.3.1973 H Mig-21MA 1115 4. slp npor. Jiří Podnecký Chyba pilotáže ve 14:30 hod. během výcvikového letu.
29.9.1973 P Mig-21UM ? 5. slp mjr. Tlachač, instr. por. Renč Chybí podrobnosti. Letoun zjevně opraven.
8.11.1973 H Mig-21R 2058 47. pzlp npor. Miroslav Číp Přistání za ZPPD v Pardubicích. Pilot sklesal pod mraky mimo osu VPD. Snažil se opravit směr, ale dosedl cca. v 1/3 VPD. Padák utrhl a na mokré VPD letoun nemohl ubrzdit. Mig projel předpolí a skončil až na poli mimo areál letiště. Pilot nezraněn, letoun odepsán.
21.3.1974 H Mig-21F 0501 1. slp mjr. Miroslav Martenek, 1. tř. Návrat z úkolu akrobacie v zóně. Na okruhu letiště v Českých Budějovicích došlo k vysazení motoru. Pilot se vzhledem k malé výšce ihned katapultoval. Dopad u obce Záluží nedaleko rodinného domu.
23.9.1974 K Mig-21F 1004 1. lšp mjr. Karel Doleže l, 1. tř., st. uč. lét. 2. lt V 15:51 hod. během letu pod mraky v 30-100 m nad zemí narazil do kopce v hornatém terénu.
29.9.1974 P Mig-21F 0416 1. slp por. Rudolf Vyhnálek Při startu v Českých Budějovicích došlo k poklesu otáček, což pilot vyhodnotil jako vysazení motoru. Start přerušil, ale zabrzdil až v předpolí. Letoun byl opraven.
12.11.1974 K Mig-21PF 1315 8. slp mjr. František Doležal, 1. tř., ZV 3. lt Pilot se vracel za ZPPN po cvičném přepadu do Mošnova. Přistávací osa vedla přes Ostravu. Během klesání došlo k vysazení motoru (zadřená středová ložiska po nekvalitě provedené opravě) přímo nad městem. Pilot se snažil vést letoun mimo obydlenou zástavbu nehledě na vlastní bezpečnost. Poslední domy na sídlišti Ostrava-Výškovice přelétl v cca. 30 cm. Dopad 10 km před prahem VPD v Mošnově, 500 m od nejbližšího domu. Katapultoval se v 70-90 m, ale padák se vůbec neotevřel.
11.1.1975 H Mig-21PF 1310 11. slp mjr. Jiří Horáček, 1. tř., ZV lt Technická vada.
18.8.1975 K Mig-21R 2083 47. pzlp por. Jiří Drah ovzal, 3. tř., pil. 2. lt Start brzo ráno během LTC pluku z Pardubic k průzkumnému letu. U Červeného Kostelce vlétl při plnění úkolu do přízemní mlhy a mraků. V hornatém terénu vzápětí zachytil o svah kopce a zahynul v troskách stroje.
19.11.1975 H Mig-21F 0415 1. lšp mjr. Milan Pecha, 1. tř., vel. roje, uč. lét. Technická vada. Únik oleje a následné zadření ložisek motoru. Katapultáž v 300 m 10 km J od Prostějova u obce Kelčice. Pilot dopadl cca. 100 m od trosek letounu, ale vyvázl nezraněn.
9.1.1976 P Mig-21MF 5508 1. slp mjr. Jan Oberfalzer, 1. tř. Před přistáním v Českých Budějovicích se nevysunul hlavní podvozek. Pilot provedl nouzové přistání a letoun zachránil. Mjr. Oberfalzer měl za sebou již jedno nouzové přistání bez podvozku z roku 1956 na Mig -15bis.
20.3.1976 H Mig-21F 1006 5. slp kpt. Petr Jůdl, vel. roje 2. lt Pilot před startem neprovedl všechny DÚ a nezajistil kabinu. Ve vzduchu došlo k jejímu pootevření. Při následné katapultáži utrpěl pilot středně těžké zranění.
1.7.1976 H Mig-21R 1921 47. pzlp mjr. Zdeněk Beránek, 1. tř., vel. roje, letovod 2. lt Technická vada. Závada na motoru během nočního létání. Pilot se katapultoval u Třebechovic pod Orebem, protože 47. pzlp působil dočasně z Hradce Králové ( výluka domácí základny v Pardubicích). Utrpěl lehké zranění.
24.5.1977 H Mig-21F 1105 4. slp Jiří Pešava Technická vada.
26.9.1977 H Mig-21F 1010 5. slp por. Stanislav Pecho Pilot prováděl ostré střelby na PC z letiště Malacky. Při vybrání jedné ze ztečí došlo k snížení otáček motoru. Pilot tuto situaci vyhodnotil jako vysazení a katapultoval se. Letoun pokračoval v letu a dosedl na VPD v Malackách. Zastavil a shořel až na hřišti nedaleko budov zdejší základny.
15.10.1977 K Mig-21MF 4314 9. slp mjr. Jiří Moťka, 1. tř., vel. roje 1. lt Přesná příčina nezjištěna. Pravděpodobně prasklý překryt kabiny po srážce s jiným strojem (v tu dobu ve vzduchu Migy č. 0410, 0609, 0312, 0710, 0701 od 9. slp). Některý z letounů zřejmě nedodržel výšk u do 2 000 m. Letoun i s pilotem dopadl do země 8 km S od Bechyně v rychlosti cca. 1 500 km/h. Technikem stroje npor. Jan Bosňák.
27.4.1978 K Mig-21F 0206 4. slp por. Pavel Málek Chyba techniky pilotáže.
5.8.1978 H Mig-21PFM 4408 11. slp kpt. Josef Kubela Chyba techniky pilotáže.
4.9.1978 K Mig-21UM 9016 9. slp pplk. František Říman, 1. tř., náč. střel. a tak. přípravy 1. sld npor. Jan Rykr, posluchač 2. roč. VAAZ Oba piloti byli na stáži u 9. slp během letové akce. Oba zahynuli. Jako příčina byla stanovena chyba v technice pilotáže. Nepřímou obětí katastrofy se stal jeden z příslušníků SNB, kteří ohledávali místo dopadu letounu. Zemřel na následky psychického vypětí.
17.1.1979 H Mig-21MF 7804 6. sbolp mjr. František Ovísek, 1. tř., zprav. náč. pluku Chyba techniky pilotáže.
9.4.1979 H Mig-21F 0708 9. slp por. Kurt Posselt, st. pil. 2. lt Pilot během výcvikového letu ohlásil zdravotní problémy, včetně částečné ztráty vidění. Katapultoval se proto z jinak normálně fungujícího stroje. Příčinou byla zřejmě nevhodná kombinace jídla, kterou pilot snědl v L-Normě před vlastní letovou akcí.
8.6.1979 H Mig-21F 0404 1. lšp Jiří Pohnán, instr., vel. roje 2. lt Srážka za letu ve skupině po chybě vedoucího. Oba piloti se katapultovali a vyvázli nezraněni.
Mig-21F 0405 Zdeno Bielik, posluchač 4. roč. VVLŠ
3.8.1979 H Mig-21UM 1061 9. slp pplk. Milan Šeiner, 1. tř. pplk. Miroslav Vítek, 1. tř. Při startu z letiště v Bechyni došlo k odpadnutí nezajištěného krytu kompresoru. Došlo k vysazení motoru. Oba piloti se katapultovali v 340 m. Technik letounu nrtm. Jiří Turčanský.
9.4.1980 K Mig-21F 1113 5. slp por. Karel Fišera Pilot prováděl svůj první orientační let za ZPPN. Pilotáž v mracích nezvládal a střídal prudké klesání se stoupáním při vybírání za pomocí forsáže. V rychlosti více než 1 000 km/h nakonec narazil do země a zahynul. (414, asi jsme se srazili).
22.7.1980 H Mig-21MF 5494 1. slp npor. Peter Dubovský, 3. tř. Během cvičného přepadu se dostal v mracích do nezvyklé polohy. Po vylétnutí z oblačnosti se vzhledem k poloze a výšce letounu nad terénem ihned katapultoval. Vyvázl nezraněn.
2.4.1981 H Mig-21MA 2702 4. slp mjr. Božej Struž, 1. tř., vel. roje Výrobní technická vada. Ztráta ovladatelnosti letounu. Pilot se katapultoval bez zran ění.
21.4.1981 H Mig-21MF 9901 5. slp mjr. Jaroslav Ďurčo, 1. tř., ZVP lt Technická vada. Ztráta ovladatelnosti letounu po startu díky propálení systému řízení z forsážní komory v zadní části trupu. Při katapultáži došlo k lehkému zranění.
11.8.1981 H Mig-21PFM 7907 11. slp Semenďák, 1. tř. Chyba techniky pilotáže.
22.9.1981 H Mig-21F 0402 5. slp pplk. Josef Švejda, 1. tř., st. pil. bezp. letů Dvojice mířila k provedení útoku bombami FAB-100 na PC. Za letu došlo k explozi bomby na levém závěsníku stroje vedoucího č. 0402. Pplk. Švejda se z neovladatelného letounu katapultoval. Na Migu č. 0505 došlo vlivem střepin k poškození náběžné hrany křídla, krytu hřebenu trupu, antény SRO, prostoru palivové nádrže (na 2 místech proraženo palivov é potrubí), vstupního kuželu, olámání lopatek kompresoru (nedošlo ale k vysazení motoru) a v neposlední řadě i k rozpraskání předního štítku kabiny. Por. Herzig však dokázal takto poškozený letoun dotáhnout zpět do Líní, takže mohl být opraven.
Mig-21F 0505 por. Jan Herzig
3.3.1982 K Mig-21MF 9715 4. slp npor. Bohumil Novotný, st. pil. 2. tř. Chyba techniky pilotáže. Pilot převedl letoun do neznámé polohy, kterou nedokázal vybrat.
31.5.1982 H Mig-21F 1016 1. lšp Pilotní žák z Lybie Za letu došlo k za seknutí POM. Nedal se ubrat plyn. Pokusy o vyřešení situace stěžovala špatná jazyková schopnost pilota. Postup ŘL nebyl také bez chyb. Lybijec nakonec provedl katapultáž a vyvázl nezraněn, ale vyvážený letoun pokračoval v letu ještě 7 min.! Při dopadu naštěstí žádné škody nezpůsobil.
6.1982 P Mig-21MF 6. sbolp Kubala Podrobnosti nejsou známy.
8.11.1982 H Mig-21MA 1202 47. pzlp Jan Hendrych Technická vada – únavová trhlina lopatky 1. stupně kompresoru.
12.1982 P Mig-21F? ? 9. slp František Bittner Technická vada.
21.1.1983 K Mig-21US 0641 11. slp mjr. Jozef Kopka, 1. tř. kpt. Jiří Kaláb, 1. tř. Piloti nezvládli vybrání nezvyklé polohy, do které se letoun dostal. V rychlosti cca. 350 km/h narazili cca. 10 m pod okrajem do boční stěny povrchového dolu “5. květen.” Oba na místě zahynuli.
21.5.1983 K Mig-21F 0618 1. lšp Pilotní žák z Lybie, posluchač 4. roč. Pilot díky malému stavu paliva omylem přistával v Olomouci. Dosedal při rychlosti 430 km/h. Nepoužil brzdící štíty, ani padák. Letoun na VPD dvakrát odskočil (tzv. “kozel”). Po vyjetí z dráhy se Mig roztříštil a začal hořet. Pilot byl vymrštěn ven a prorazil přitom překryt kabiny. Utrpěl zranění, kterým podlehl. Podle zjištění byl zbytek paliva v nádržích cca. 100 l.
27.5.1983 P Mig-21PF 0306 8. slp kpt. Jaroslav Adámek 8. slp prováděl v tento den ostré střelby nad Baltem v NDR z letiště Žatec. Během startu došlo k samovolnému zavření vztlakových klapek, což pilot pozoroval na klesání přídě stroje. Považoval to však za vysazení motoru. Přerušil start, ale letoun vybočil mimo VPD. Kpt. Adámek nakonec zavřel podvozek a nechal letoun klesnout a podtrupovou nádrž. Po ukončení výběhu se dostal z letounu nezraněn. Mig byl opraven v LVO ČB a dále provozován. Jiný zdroj uvádí datum 28. 5. 1983.
28.5.1983 H Mig-21PFM 7115 11. slp pplk. Vladimír Daněk, 1. tř. Pilot prováděl noční ostrou střelbu PLŘS RS-2US na cvičný terč nad Baltem v NDR. Došlo k nasátí malého padáčku od osvětlovací pumy- cíle do motoru a následovalo jeho vysazení. Pilot stačil otočit stroj zpět nad pevninu a po neúspěšném pokusu o nahození pohonné jednotky se katapultoval nad městem Greiswald (dopadl do skleníku). Kryt kabiny a sedačka dopadly také mezi domy. Letoun naštěstí mimo.
12.7.1983 K Mig-21US 1032 8. slp kpt. Jaroslav Krafka, 1. tř., Náč. štáb. 2. lt por. Vojtěch Valášek, bez tř. Chyba techniky pilotáže.
11.4.1984 H Mig-21PFM 7911 8. slp kpt. Ladislav Klinčok, 1. tř., ZV lt Ze letu v oblačnosti došlo ve výši 2 000 m v zatáčce k zasažení letounu bleskem. Následně vysadil motor, který se pilotovi nepodařilo znovu nahodit. Katapultoval se a vyvázl nezraněn.
1.4.1985 K Mig-21F 0303 9. slp mjr. Jindřich Hašlar, 1. tř. Nezvládnutí vyšší techniky pilotáže v malé výšce. Během nácviků akrobatické skupiny “Box” prováděl pilot výkruty na konci sestavy. Při jednom z těchto prvků se letoun zřítil k zemi.
10.5.1985 H Mig-21MF 4306 9. slp kpt. Jiří Doležal, 1. tř., st. pil. 1. lt Během startu z OH v Bechyni došlo těsně po odpoutání z VPD k střetu s ptáky. Vysadil motor, pilot přistával přímo před sebe. O domek BPRNS urazil část křídla s výzbrojí a letoun začal vzápětí hořet. Pilot se ale dostal z letounu nezraněn.
28.6.1985 H Mig-21PF 0301 8. slp pplk. Jaroslav Dušek, 1. tř., inspektor 1. sld Po vzletu se objev ila pumpáž motoru. Pilot se katapultoval a vyvázl s poraněnou páteří.
19.12.1985 K Mig-21MF 9812 5. slp mjr. Stanislav Pecho, 1. tř., ZVP 1. lt Přistání v Líních za ZPPD. Pilot neuposlechl příkaz o opakování okruhu a snažil se přiblížení dokončit. V tu chvíli byla v prostoru letiště oblačnost až na zem. Mjr. Pecho narazil i s letounem do země za letu bez vidu 2 900 m před prahem VPD, 250 m vpravo od osy dráhy. Ve stejné situaci se ocitl i kpt. Doležal, který odletěl do Žatce. Mjr. Pecho se již předtím 26. 9. 1977 katapultoval z Migu-21F č. 1010.
30.4.1987 P Mig-21PF 0309 8. slp por. Jaroslav Grivna Během výcvikového letu v 9 000 m při rychlosti 950 km/h došlo k prasknutí skla překrytu kabiny. Pilot dokázal s letounem přistát i přesto, že byl zraněn na ruce a ve tváři úlomky plexiskla a neměl spojení s ŘL.
27.6.1987 K Mig-21F 0208 4. slp npor. Petr Hajda, 3. tř. Pilot plnil úkoly ostrých střeleb na PC v roji(1. dvojice – mjr. Vejběra, por. Verner, 2. dvojice – kpt. Kandráček, npor. Hajda). Během zteče ztratil vedoucího z dohledu a útok vybíral nakloněním doprava místo přímo. Zachytil přitom křídlem o zem a zahynul v troskách stroje.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více