Trhaviny používané v amerických pumách

Autor: Tomáš Berka / Snake 🕔︎︎ 👁︎ 27.931

V současnosti se stejně jako dříve objevují v novinových článcích i jinde údaje o počtu a tonáži svržených amerických pum na různých současných bojištích (Afghánistán, Irák). Články se hemží zkratkami a názvy jako BLU-82B, MOAB a další. Někdy se dočteme i zda a jak je puma naváděná nebo zda je průrazná či takzvaně univerzální apod. Občas také kolik váží.

Ale jedno se nedozvíme prakticky nikdy - kolik z toho je samotná trhavina a zejména - jaká je vlastně v moderních amerických pumách používaná trhavina. V tomhle článku se budu zabývat právě v současnosti používanými výbušninami v leteckých pumách USA, které obecně tvoří kolem 60-80% hmotnosti samotné pumy. Například zmíněná BLU-82B s hmotností 15 000 liber (6 800 kg) obsahuje 12 600 liber (5 715 kg, 84% z celkové hmotnosti) nálože speciálního typu, který zmíním dále.

Reklama

Americká armáda používá poměrně uzké spektrum trhavin. Běžné pumy obsahují náplně z látek Tritonal, Minol II nebo H-6. Další častější látkou je práškový hliník, používaný právě zmiňovanou BLU-82B. Kromě nich se používají speciální náplně, které ale nejsou tak rozšířené a zde se jimi zabývat nebudu.

Tritonal

je stříbřitá pevná látka skládající se z 80% TNT a 20% hliníkového prášku. Její exploze je o asi 30% silnější než klasického TNT.

Minol-2

se skládá ze 40% TNT, 40% nitrátu amonného (ammonium nitrate, používaný jako hnojivo) a 20% práškového hliníku.

H-6

je tzv. binární explozivní látka (musí být kombinována s další, aby došlo k explozi). Je směsí RDX (Cyclotrimethylenetrinitramine), TNT, práškového hliníku a vosku D-2 s chloridem vápenatým. Zmíněná RDX je též známá jako cyklonit (cyclonite) nebo hexogen. Je to bílá krystalická pevná látka, obvykle používaná ve směsi s jinými výbušnými látkami. Je velice stabilní a vysoce brizantní.

Práškový hliník

Jeho výhodou je velká stabilita a snadná výroba kombinovaná s vysokou brizancí. Používá se většinou ve směsi s jinými látkami.

TNT

Reklama

trinitrotoluen je základem většiny současných výbušnin. Jeho výhodou je odolnost proti nárazům a velká stabilita (a tudíž malá nebezpečnost při manipulaci) v kombinaci s velkou brizancí. Je složkou mnoha výbušnin či trhavin, mezi které patří například amatol, pentolite, tetrytol, torpex, tritonal, picratol, ednatol. Samotný TNT se někdy označuje jako Triton, Trotly, Trilite, Trinol či Tritolo.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více