Válka královny Anny

Autor: Melkor 🕔︎︎ 👁︎ 22.927

Válka o dědictví Španělské

Aby se zabránilo blízké spolupráci, když už ne sloučení, Francie a Španělska po smrti Charlese II Španělského (1.listopadu 1700), vyhlásila Velká Aliance (7. září 1701) válku Francii (4.května 1702). V Nové Anglii se válka odehrála podle vzoru předchozího konfliktu. Abenakiové vyplenili kolonie v Main (10.srpna 1703) a zničili Deerfield, Mass. (28-29. února 1704) a napadli Zimní přístav, Me. (21. září. 1707). K eliminování zásobování Abenakinů a získání kontroly nad Acadianskými rybáři, síla 500 Novoangličanů pod plukovníkem Benjaminem Churchem zničila francouzské vesnice v Minasand Beaubassin (1., 28. června 1704). Po dvou neúspěšných vítězstvích u Port Royalu (1704, 1707) a třetí expedici pod plukovníkem Francisem Nicholsonem a Sirem Charlesen Hobbym zmenšila opevnění. (16.října 1710). Na Novém Foundlandu smíšená síla Francouzů a domorodých Američanů operující mimo Placentia zničila anglická osídlení u Bonavista (18-29 srpna 1704) a dobyla S. Johns (21. prosince 1708) a získala tak východní břeh do francouzských rukou. V Jižní Karolíně shromáždění schválino (10. září 1702) expedici k získání St. Augustine než bude doplněna posilama Francouzů. Smíšená síla 500 kolonistů a domorodých američanů obsadila, vypálila a vyplenila město (prosinec) poté co byla dobyta pevnost. Jiná smíšená skupina pod velením guvernéra Jamese Moora zničila kromě jedné všechny ze 14 misií v Apalačské zemi (1704), a otevřela tak cestu do Lousiany. Ale Karoliňané nebyli schopni prorazit u Choctaw skrze ochranu osídlení francouzského zálivu. Smlouvou v Utrechtu (11 dubna 1713) připadl Newfoundland, Acadia a Hudsonův záliv Velké Británii ale Francie obdržela Cape Breton Island a ostrov St. Lawrence. Neshody při stanovování hranice u Acadie, Hudsnova zálivu a vnitřní strany kontinentu nechali otevřenou záminku pro pozdější konflikty. Velká Británie tedy obdržela (26. březnaú Assiento a smlouvu umožnující South Sea Co. (zřízené 171) dovážet do španělkých kolonií 4 800 Afričanů ročně po dobu 30let a vyslat 1 obchodní loď ročně do španělských kolonií.

Morris Jeffrey and Richard. "Encyclopedia of American History: seventh edition". New York: Harper Collins Publishers. ©1996.

1702-1713

Válka královny Anny (1702-1713), druhá z francouzsko-indiánských válek začala 4.května 1702. V Evropě byla známá jako válka o dědictví španělské. Velká aliance (Anglie, Augšpurgská liga, Dánsko, Portugalsko a Nizozemí) vyhlásila válku Francii a Španělsku, aby zabránila spojenectví Francie a Španělska po smrti španělského krále Karla II. V Severní Americe, britské a francouzské koloniální jednotky s jejich indiánskými spojenci zaútočily a pokusily se dobýt mnoho hraničních osídlení. Novoangličtí osadníci úspěšně útočili na francouzská osídlení Minas a Beaubassin v Novém Skotsku v červenci 1704, zatím co Francouzi zničili v únoru Deerfield v Massachusetts a zabrali anglickou kolonii v Bonavista na Newfoundlandu v srpnu. Nejvýznamnější koloniální úspěch bylo britské dobytí Port Royal v Novém Skotsku 16.října 1710, které následovalo po neúspěšných útocích v letech 1704 a 1707, nicméně britský námořní útok na Quebec v roce 1711 ztroskotal. Na jihu, jednotky z Karolíny dobyly města St.Augustine na Floridě v září 1702, i když místní pevnost odolala. Jiné jednotky zničily všechny, ale jedna za čtrnácti misií v severozápadní Floridě v roce 1704.

Reklama

Deerfield, západní mez Massachusetts, byla napadena Francouzi a Indiány, kteří zmasakrovali 50 mužů, žen a dětí a odvlekli 100 dalších po vypálení města do základů. Byla to jedna z nejkrvavějších událostí ve válce královny Anny (1702-1713), druhé francouzsko-indiánské válce.

Haverhill v Massachusetts, byl napaden a srovnán se zemí Francouzi a Indiány.

Válka královny Anny skončila Utrechtskou smlouvou, která ukončila válku o dědictví Španělské v Evropě. Podle smlouvy měla Francie postoupit Hudsonský záliv, Newfoundland a Nové Skotsko Británii. Francie také musela souhlasit s britským protektorátem nad Irokézskými indiány. Francie si udržela kontrolu nad ostrovem u mysu Breton a ostrovy St. Lawrence.

Carruth, Gorton. "The Encyclopedia of American Facts and Dates". 10th Ed. New York: Harper Collins Publishers. ©1997

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více