MiG-19 / První nadzvuk

Autor: Radim Špalek / Bery 🕔︎︎ 👁︎ 30.556

IV. Zbarvení, kamufláže

Devatenáctky“ všech verzí sloužily v československém letectvu bez jakékoliv ochranné kamufláže v původní barvě duralu, částečně s barevnými doplňky. Modrou, červenou, zelenou, žlutou a černou barvou se natíraly většinou vrcholy a náběžné hrany SOP, odtokové hrany a vřetenovitá pouzdra na koncích VOP a hlavně kryty radarových antén u verzí „P“ a „PM.“ Pitotovy trubice u verzí „S“ nesly většinou po své délce několik zvýrazňujících červených pruhů, aby se na stojánkách předešlo jejich kontaktu se zabezpečujícími vozidly. Tyto trubice se při manipulaci s letounem daly zvednout, ale v „letové“ konfiguraci zasahovaly daleko před samotný letoun. Takřka na všech letounech se objevily černé „chodníčky“ různého provedení a délky. Tak například u Migu-19P č. 0742 zasahovaly až na odtokovou hranu klapek. U všech strojů však byly tyto pruhy značně široké v porovnání s úzkými „nudličkami“ používanými na „patnáctkách.

Mig-19PM č. 1113 nesl množství barevných doplňků červené barvy na místech, které byly uvedeny v předchozím odstavci (navíc byly červené i všechny trupové lapače vzduchu). Kromě toho měl na obou stranách přední části trupu červené stylizované blesky a pod kabinou čtyři červené hvězdičky, které měly snad symbolizovat úspěch během některého z cvičení Varšavské smlouvy. Takovéto zbarvení však bylo výjimkou. Letadla při již zmiňovaných cvičeních dostávala občas barevné doplňky, aby bylo možno rozlišit „bojující“ strany. Jsou známy Migy-19S (např. č. 0218), které nesly při této příležitosti červené konce křídel zespodu i zvrchu až po kruhový státní znak.

Reklama

Na několika letounech 5. slp v Plzni-Líních se objevil znak jednotky, který tvořila hlava chodského psa v erbu, který byl rozdělen do čtyř částí – zelené, červené, bílé a žluté. Lemování erbu bylo modré a nahoře se navíc nacházela rudá pěticípá hvězdička. Tento znak je doložen na strojích Mig-19PM č. 1045 a Mig-19S č. 0508.


Znak 5. slp, který vycházel z tradic Chodů, dlouholetých ochránců naší západní hranice.

V. Takticko-technická data

  Mig-19S Mig-19P Mig-19PM
Rozpětí (m) 9,00 9,00 9,00
Délka (m) 12,54 13,02 13,02
Výška (m) 3,88 3,88 3,88
Hmotnost – prázdná let. (kg) 5 660 5 468 5 660
Hmotnost – vzletová (kg) 7 780 8 000 7 880
Maximální vzletová hmotnost (kg) 8 890 9 100 8 645
Nosná plocha (m2) 25,0 25,0 25,0
Motory
Výkon maximál/forsáž (kN)
2 x RD-9B
25,5/31,9
2 x RD-9B
25,5/31,9
2 x RD-9B
25,5/31,9
Max. rychlost (km/h)
ve výši (m)
1 452
10 000
1 445
10 000
1 250
10 000
Max. rychlost u země (km/h) - 1 180 -
Max. dostup se zapnutou forsáží (m) 17 900 17 600 16 800
Stoupavost u země (m/s) 115 - -
Výstup do 10 000 m (min.)
- bez forsáže
- s forsáží
Výstup do 15 000 m (min.)
- bez forsáže
- s forsáží

-
0,9* -
-

1,85
2,23 6,1
-

-
- 7,2
4,8
Max. dolet (km)
- příd. nádržemi (km)
1 390
2 200
1 474
2 318
-
1 910
Výzbroj hlavňová, ráže zbraní (mm) 3 x NR-30 2 x NR-23 -
Výzbroj bombová (kg) - - -
Výzbroj raketová 2 x raketnice
V-5 (57 mm)
2 x raketnice
V-5 (57 mm)
4 x RS-2U,
4 x RS-2US

Poznámky: * - Tento údaj u Migu-19S platí pro dostup do 9 000 m.


Letovka“ Migu-19S, pravděpodobně taktického čísla 0408 ze šedesátých let.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více