Čáslav 1952 - 2004 / 4. část

Autor: Radim Špalek / Bery 🕔︎︎ 👁︎ 35.788

4. základna stíhacího letectva / 1995-1997

1. 1. 1995 vznikla na letišti v Čáslavi 4. základna stíhacího letectva, která ve svých třech nově ustanovených letkách – 41., 42. a 43., shromáždila zbytek stíhacího letectva AČR.

Reklama

Díky svému určení a provozované technice, měla od začátku 4. zSL za primární úkol ochranu vzdušného prostoru České republiky. Ostrá hotovost byla držena Migy-23ML od 41. slt a střídavě Migy-21MF od 42. i 43. slt. Prvním velitelem základny se stal s účinností od 1. 1. 1995 plk. gšt. Oldřich HORÁK, bývalý příslušník 1. slp a na konci 80. tých let velitel 28. sbolp v Čáslavi.

41. slt létala s Migy-23ML a U, přičemž její piloti v drtivé většině pocházeli od 1. slp z Českých Budějovic, odkud “bedny” do Čáslavi na podzim 1994 přiletěly. V létání na “třiadvacítkách” ale pokračoval i určitý počet “esboláků” od bývalého 28. sbolp. Mimo “třiadvacítek” bylo k letce přiděleno také několik L-39ZA. Mezi piloty patřili mj. : pplk. Josef MILER, pplk. Ján REHÁK, pplk. Josef ŠARINA, pplk. Bohumil ZAVADIL, pplk. Peter OKENICA, mjr. Josef HLAVA, mjr. Jiří KAREŠ, mjr. Zdeněk OUDA, mjr. Jan SKLÁDANYI, mjr. Vladimír ŘEHÁK, mjr. Jiří KRČMÁŘ, mjr. Petr HROMEK, mjr. Jaroslav MACH, mjr. Václav WEINPOLD, kpt. Roman JABŮREK, kpt. Vladimír TEICHERT, kpt. Milan HORA od 1. slp a pplk. Jiří BIS, mjr. Jaroslav PAVLÍČEK, kpt. Zbigniew HAROK od 28. sbolp.

Letouny ve výzbroji 41. stíhací letky v roce 1995:

Typ Počet ks Taktické čísla Převzaty od jednotky
Mig-23ML 17 2402, 2406, 2409, 2410, 2422, 2423, 2425, 3303, 3304, 3307, 4641, 4644, 4645, 4850, 4855, 4857, 4860 1. slp z Českých Budějovic
Mig-23U 6 7827, 7905, 8107, 8327 1. slp z Českých Budějovic
8109, 8325 28. sbolp z Čáslavi
L-39ZA 2? 2344, 2347, 2418, 2433 4. sslt z Přerova
2415, 2436 Poslední jednotka - 11. slp v Žatci (v roce 1994 pravděpodobně na revizi. Po zrušení 11. slp k 31. 12. 1993, nejsou vedeny u 4. sslt v Přerově ani u 1. slp v ČB)
2421 1. slp z Českých Budějovic

Pozn.: Uvedené L-38ZA byly prokazatelně ve stavu 4. zSL v roce 1996 a při vzniku základny v roce 1995 nebyly přiděleny k 42. ani 43. slt. Je velmi pravděpodobné, že 41. slt měla při svém vzniku k dispozici 2 letouny tohoto typu z výše uvedeného výčtu, stejně jako zbylé dvě slt.

Mig-23ML č. 2406 zachycený během pojíždění před vzletem na CIAF-97 v Hradci Králové. Jednalo se o jedno z posledních veřejných předvedení typu v ČR. Letoun původně působil od 2. 11. 1981 u 1. slp v Českých Budějovicích, kam byl dodán ze SSSR v první skupině “emelek.” V roce 1994 se společně se strojem č. 4644 účastnil ve Franici zkoušek raket R-550 Magic 2. “Bedny” č. 2406 a 2409 byly nejčastěji využívanými letouny k ukázkám pilotáže na leteckých dnech. Základem pro 42. slt, která operovala s Migy-21MF, UM a L-39ZA, byli letci 4. sslt (samostatné stíhací letky), kteří přišli do Čáslavi v roce 1994 z Přerova. Letka měla také oficiálně ve stavu samostatný vrtulníkový roj, který sloužil pro spojovací a kurýrní účely základny. Mezi piloty patřili mj.: pplk. Alois KOUTNÝ, mjr. Michael BORůVKA, kpt. Michal BARTAKOVIČ, npor. Pavel TROJAN, mjr. Karel RADA a mjr. Petr MIKULENKA.

Letouny ve výzbroji 42. stíhací letky v roce 1995:

Typ Počet ks Taktické čísla Převzaty od jednotky
Mig-21MF 14 2205, 4127, 4175, 5303, 5304, 5305, 5508, 5512, 5603, 9707, 9711, 9801, 9804, 9805 4. sslt z Přerova
Mig-21UM 4 3746, 5031, 9011, 9342 4. sslt z Přerova
L-39ZA 2 2341 1. slp z Českých Budějovic
2350 4. sslt z Přerova
Mi-17 2 0809 11. vrp z Líní
0822 Pravděpodobně 36. smdlp z Pardubic ( ex 1. smdlp z Mošnova)

Jedním z vrtulníků Mi-17, které v rámci samostatného roje přiděleného u 42. slt zajišťovaly spojovací a kurýrní lety pro potřeby 4. zSL, byl i tento stroj č. 0809. Fotografie pochází z roku 2002, kdy stroj sloužil u 61. dl v Kbelech a nesl kamufláž po GO. V době služby v Čáslavi byla kamufláž v obdobných odstínech, ale již značně olétaná a taktické číslo bylo černé.

Reklama

Mig-21MF č. 5512 sloužil od počátku roku 1995 na 4. zSL v Čáslavi u 42. slt. Byl k ní předán od 4. sslt (ex 82. sslt) z Přerova. V Československu tuto “jednadvacítku” převzal do svého stavu nejprve 1. slp v Českých Budějovicích a to dne 17. 9. 1975. Mezi květnem a červnem 1989 se “emefka” přesunula k 8. slp do Brna, kde sloužila až do zrušení této jednotky. Poté se dostala k 82. sslt a prošla přitom základnami Mošnov a Přerov. V roce 2003 byla stále provozuschopná u 41. slt, která v Čáslavi létala s posledními Migy-21 (od prosince 2003 je to 211. tl). Na snímku, který pochází z konce 90. tých let, stojí na čáře předběžného vzletu na domácím letišti. Technici prohlíží vizuálně letoun těsně předtím, než najede na VPD a odstartuje k cvičnému letu. Zjednodušený znak 43. slt, který byl nastříkán na přídích většiny Migů-21, jenž byly ve stavu letky (fotograficky doložen na 2614, 5209, 5212, 5213, 5214, 5215, 5301, 5302, 9410, 9414, 9332, 9333). Tato hlava psa, nebo spíše vlčáka, byla převzata po 2. letce 47. pzlp z Hradce Králové a měla svůj původ na konci 60. tých let, kdy se poprvé objevila na nově zaváděných strojích Mig-21R u této jednotky. Personál poslední 43. slt, tvořili nejvíce příslušníci bývalé 3. letky 28. sbolp z Čáslavi, kteří “sedlali” také Migy-21MA, MF a UM. Mimo “jednadvacítek” využívali i Albatrosy ve verzi ZA, stejně jako předchozí dvě jednotky. Mezi piloty se objevila jména jako: kpt. Jaromír ZBRANEK, kpt. Zdeněk SVOBODA, mjr. Luboš BECHYNĚ a mjr. Ivo ZACHARA.

Letouny ve výzbroji 43. stíhací letky v roce 1995:

Typ Početks Taktické čísla Převzaty od jednotky
Mig-21MA 1 2614 1. lšp z Přerova
Mig-21MF 11 5209, 5210, 5212, 5213, 5214, 5215, 5301, 5302 28. sbolp z Čáslavi (ex 11. slp z Žatce)
7802 4. sslt z Přerova
9410, 9414 LZO z Čáslavi, letoun 9414 byl zpočátku roku na GO v LOK
Mig-21UM 4 3186, 9332, 9333, 9341, 9399 1. lšp z Přerova
L-39ZA 2 2427 1. slp z Českých Budějovic
2430 Poslední jednotka – 11. slp v Žatci (v roce 1994 nebyl stroj veden u 1. slp v ČB, ani u 4. sslt v Přerově, pravděpo- dobně byl na revizi)

Pozn.: Mig-21UM č. 3186 sice není uveden ve stavu 43. slt k 1. 1. 1995, ale během roku se na základně zcela jistě objevil a ve stavu letecké techniky byl veden i v roce následujícím. Vzhledem k většímu počtu letounů u 42. slt byl pravděpodobně zařazen k 43. slt.

Tato “spárka” č. 9341 byla v roce 1995 zařazena k 43. slt v Čáslavi, kam se dostala od 1. lšp z Přerova v roce 1994. Po zrušení 43. slt se stroj dostal do stavu 42. a později 41. slt, kde létá dodnes. Patří mezi poslední dva Migy-21UM, které ještě v Čáslavi používá 211. taktická letka.

Takřka ihned po začátku letového provozu, došlo dne 22. 2. 1995 k mimořádné události, kterou řešila posádka 41. slt na Migu-23U č. 7827 ve složení mjr. Josef HLAVA, plk. Oldřich HORÁK (velitel základny). Při cvičném letu došlo nad Kolínem k nasátí ptáka, který neopravitelně poškodil turbínu motoru. Oběma pilotům se přesto podařilo přivést “spárku” zpět na VPD do Čáslavi. Vzhledem k nutné výměně pohonné jednotky, kterých byl nedostatek, byla “třiadvacítka” odstavena a později pravděpodobně využita na náhradní díly pro ostatní provozované Migy-23U. Mimo běžného letového výcviku se stíhací základna v Čáslavi stala během roků 1995-98 místem několika partnerských cvičení s jednotkami z Francie a Německa. Například ve dnech 15.-19. 4. 1996 z Čáslavi působila čtveřice F-4F patřící JG-74 “Mölders”, které přiletěly z Neuburgu. Na pořadu dvou letových dnů 17. a 18. 4. bylo hlavně vyzkoušení přepadů na stroje “protivníka” a také manévrový vzdušný boj. Vrcholem byl zřejmě střet dvojic Migů-23ML a F-4F. Do tohoto cvičení se zapojily i Migy-21MF od 42. a 43. slt.

“Šedý tygr” Mig-23ML č. 4644, “vlajková loď” 41. “tygří” slt doprovází 15. 4. 1996 pětici německých F-4F Phantom II od 2/JG-74 “Mölders” přilétajících k pětidennímu cvičení na 4. zSL do Čáslavi.

V květnu 1996 proběhla na čáslavském letišti výluka, během které přelétly na cca. 1 měsíc do Českých Budějovic vybrané stroje Mig-21, Mig-23 a L-39ZA, aby zde pokračoval pravidelný letecký výcvik. Po návratu do Čáslavi následovala dvojice návštěv u partnerských jednotek v SRN a Francii. V červenci se do Neuburgu k JG-74 “Mölders” vydala na oplátku dubnového pobytu němců u nás skupina pilotů 41. slt, přičemž nemohl samozřejmě chybět “šedý tygr” Mig-23ML č. 4644. Ještě předtím ale “tygři” vyrazili na pozvání jednotek EC 1/12 “Cambresis” a EC 2/12 “Birds of Picardie” mezi 25.-27. 6. k návštěvě francouzské základny v Cambrai. Skupina odletěla s dvojicí Migů-23ML č. 2410, 4644, “spárkou” Mig-23U č. 8109 a doprovodným An-26 z 6. zDL, který vezl techniky, zbylé piloty a potřebné vybavení k zabezpečení létání na místě pobytu. V Cambrai “čáslavští” cvičili s výše uvedenými domácími jednotkami létajícími na strojích Mirage 2000. Mezi stíhači, kteří se účastnili této akce, byli mj. mjr. Josef HLAVA, mjr. Roman JABŮREK, mjr. Petr HROMEK a mjr. Jaroslav MACH.Letový den 26. 6. byl věnován nácviku vzdušných bojů v prostoru určeném pro tuto činnost. Ten však byl od základny v Cambrai natolik vzdálen, že si “třiadvacítky” byly nucené ponechat pod trupy své 800 l “baky.” Tato skutečnost je podstatně znevýhodnila v imitovaném vzdušném boji s Mirage 2000, neboť maximální možné zatížení stroje s touto konfigurací bylo předpisy stanoveno na 3g, což v konečném důsledku neumožňovalo využít všechny manévrovací schopnosti Migů. Nicméně je nutné konstatovat, že i tak se oproti cvičení s německými Phantomy jasně ukázala převaha generačně modernějších strojů Mirage a vyšší nálet francouzských pilotů.

Znak, který vzniknul u příležitosti cvičení 41. slt v Cambrai ve dnech 25.-27. 6. 1996.

Jako perličku můžeme dodat situaci, k níž došlo díky nepozornosti pozemního personálu přímo v Cambrai. “Spárka” č. 8109 byla přetažena na stojánku, která měla v zadní části asfaltový povrch. Technici na letounu začali provádět motorovou zkoušku, aniž by si uvědomili, že stroj má oproti “sólákům” verze ML níže položenou výstupní trysku, odpovídající starší jednomístné verzi MF. Po zapnutí plného tahu a forsáže následovalo nevyhnutelné. Část černého “koberce” se podařilo roztavit a odtrhnout. Francouzští hostitelé to sledovali poněkud překvapeně, ale zachovali se výborně a celou událost přešli s úsměvy. “Třiadvacítkám” však pro jistotu ihned vyhradili jiné stání.

Dvojice Migů-23ML č. 4644 a 2410 v doprovodu “spárky” Mirage 2000 nad Francií během pobytu 41. slt v Cambrai mezi 25.-27.6. 1996. Oba Migy mají navěseny 800 l přídavné nádrže a “registry” PL raket R-60.

Reklama

V druhém roce svého působení v Čáslavi disponovala stíhací základna u svých letek stále ještě poměrně značným množstvím techniky. U následujícího seznamu však musíme přihlédnout k faktu, že skutečná provozuschopnost se u jednotlivých typů pohybovala někde okolo hranice 40-50 % z celkového počtu letounů, které měla základna k dispozici. Z dlouhodobého uložení v Líních byly do Čáslavi v roce 1996 přemístěny zpět do letového provozu stroje Mig-21MF č. 4017 a 5581. Oba stroje v budoucnosti čekala vzhledem k jejich nízkému náletu hodin (samozřejmě v porovnání s ostatními “jednadvacítkami”) ještě modernizace na verzi “MFN.”

Stav letecké techniky na 4. zSL v roce 1996:

Základna disponovala k 31. 12. 1996 celkem:17 ks Mig-23ML, 4 ks Mig-23U (1 odstaven), 1 ks Mig-21MA, 26 ks Mig-21MF, 9 ks Mig-21UM, 11 ks L-39ZA a 2 ks Mi-17

Letka Typ Počet ks Taktická čísla
41. slt Mig-23ML 17 2402, 2406, 2409, 2410, 2422, 2423, 2425, 3303, 3304, 3307, 4641, 4644, 4645, 4850, 4855, 4857, 4860
Mig-23U 4 8107, 8109, 83257905 – předán do leteckého muzea Kbely 7827 – dne 22. 2. 1995 poškozen za letu motor, letoun odstaven 8327 – katastrofa dne 19. 11. 1996 u Herálce (zahynuli pplk. Drahoslav Mládek a pplk. Jiří Trunečka)
L-39ZA 2-4 2415, 2350, +2350 – pravděpodobně přesunut od 42. slt
42. slt Mig-21MF 16 2205, 4017, 4127, 4175, 5303, 5304, 5305, 5508, 5581, 5512, 5603, 9707, 9711, 9801, 9804, 9805
Mig-21UM 4 3746, 5031, 9011, 9342
L-39ZA 2-4 2341, +
43. slt Mig-21MA 1 2614
Mig-21MF 10 5209, 5210, 5212, 5213, 5214, 5301, 5302, 7802, 9410, 94145215 – havárie dne 2. 9. 1996 u Studeného (mjr. Ivo Zachara)
Mig-21UM 5 3186, 9332, 9333, 9399, 9341
L-39ZA 2-4 2427, 2430 +
Mi-17 2 0809, 0822 ++

Pozn.:
+ - O 5 strojů L-39ZA č. 2344, 2347, 2418, 2421, 2433 a 2436 se v roce 1996 podělily 41., 42. a 43. slt.
++ - Roj Mi-17 byl v roce 1996 předán od 42. slt do stavu 43. slt. V roce 1996 došlo také k první havárii, která šla na vrub 4. zSL v Čáslavi. Během cvičného hotovostního letu za ZPPD se strojem Mig-21MF č. 5215, vlétl dne 2. 9. 1996 mjr. Ivo ZACHARA, příslušník 43. slt, do kopcovitého terénu u Letohradu a narazil přitom do stromů na jednom z vrchů nedaleko obce Studené. Mig si doslova “proklestil” cestuvrcholky lesního porostu a dopadl na svažující se pole těsně pod kopcem. Mjr. ZACHARA tuto havárii přežil s popáleninami a po vyléčení se vrátil do Čáslavi jako řídící letového provozu. Dodnes není zcela jasné zda se z letounu stačil katapultovat, nebo byl vymrštěn až při dopadu na pole. Dodejme jen, že samotná “emefka” byla zcela zničena. Podzim roku 1996 se v českém vojenském letectvu vůbec zapsal do historie černým písmem. 19. 11. 1996 prováděli zálet “spárky” Migu-23U č. 8327 ze stavu 41. slt piloti pplk. Drahoslav MLÁDEK a pplk. Jiří TRUNEČKA. Oba patřili ke zkušeným letcům 1. tř., kterou si vylétali ještě u 1. slp v Českých Budějovicích. Nyní působili v ČB jako zalétávací piloti u zdejších LOZ, které prováděly všechny předepsané práce na “třiadvacítkách” i po zrušení 1. slp v roce 1994 a přesunu zbylých letounů do Čáslavi. Za nejasných okolností došlo během programu záletu k převedení stroje do prudkého klesání (pravděpodobně až do vývrtky) a následně k dopadu letounu do lesa nedaleko obce Herálec vokrese Žďár nad Sázavou. Oba piloti zahynuli v troskách stroje, aniž by se pokusili o katapultáž.

Takto vypadala “spárka” č. 8327 v listopadu 1991, kdy se vydala na provedení střední opravy do Trenčína. Sloužila tehdy u 1. slp v Českých Budějovicích. Fotografie je mimo jiné zajímavá i tím, že na ní letoun má trojici 800 l “baků,” tedy konfiguraci s maximálním množstvím neseného paliva.

Vyšetřování nepřineslo žádný prokazatelný výsledek, takže zůstaly dvě verze. Technická příčina katastrofy, kterou se nepodařilo z trosek a zapisovače letových dat odhalit, nebo chyba v pilotáži stroje (této možnosti nahrával fakt, že se posádka nepokusila o katapultáž v situaci, kdy se snažila napravit svou předchozí chybu).

Na tomto snímku pořízeném v Aeroparku p. Tarantíka ve Zruči u Plzně, je zachycena záď stroje se SOP, jedna z větších částí, která zbyla z Migu-23U č. 8327 po dopadu do lesa u Herálce. Ať tak či onak, v listopadovém sychravém počasí zahynuli u Herálce dva muži, jejichž zodpovědné povolání jim v té době byl již i koníčkem.

Situace v českém letectvu se od počátku 90. tých let pouze zhoršovala a u této profese vydrželi pouze lidé, kteří to dělali z přesvědčení, vlastního zájmu a rozhodně ne pro peníze a výhody, které by z toho vyplývaly. Nedostatek náhradních dílů zapříčinil stále klesající provozuschopnost letecké techniky. Ta se většinou pohybovala okolo 30-50 %, ale často se dostala i pod tuto hranici. Ruku v ruce s malým počtem strojů, přistavovaných na letové akce šel samozřejmě i celkový nálet pilotů. Ten se mnohdy blížil k hranici okolo 40-50 hod. za rok, což sotva stačilo na udržení základních návyků, ale rozhodně ne na nějaké pokračování bojového výcviku. Dalším problémem, který se netýkal pouze Čáslavi, bylo například ubytování pro piloty, pozemní personál a jejich rodiny, protože takřka všichni přišli v roce 1994 z dosti vzdálených míst v ČR (České Budějovice, Přerov). Řešilo se to většinou dojížděním, což rozhodně přispělo k psychické zátěži pilotů. Dá se říci, že všechny negativní vlivy v českém vojenském letectvu právě v letech 1996-98 kulminovaly. Teprve po sérii havárií a katastrof v roce 1998 se odpovědní lidé začali o tuto složku armády více zajímat. Bylo to však v době takříkajíc za pět minut dvanáct, protože v roce 1999 nás čekal velmi důležitý krok do budoucnosti, vstup do NATO. 31. 3. 1997 došlo k výměně na velitelském postu základny. Pplk. Oldřicha HORÁKA vystřídal plk. Vladimír FICENEC, který na počátku 90. tých let působil u 11. slp na “brusech” Mig-29.V červenci 1997 se dvojice strojů 41. slt – Mig-23U č. 8325 a Mig-23ML č. 2425 vydává do anglického Fairfordu na tradiční mezinárodní letecký den RIAT-97. “Emelko” tam přitom během programu “vodil” v sólovém vystoupení mjr. Jiří KAREŠ.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více