Marshal of the RAF Lord Tedder

Autor: Radek Seiner / vorel 🕔︎︎ 👁︎ 16.607

Celým jménem se tento vysoký důstojník RAF jmenoval Artur William Tedder. Narodil se 11. července 1890 ve Velké Británii. Nejprve získal základní vzdělání, poté středoškolské vzdělání a po úspěšném přijetí začal studovat na univerzitě v Cambridge. V průběhu studia na této univerzitě vstoupil dobrovolně do rezervní jednotky Dorsethirského regimentu. V této rezervní jednotce byl za své dobré schopnosti odměněn 2. září 1913 důstojnickou hodností. Po ukončení studia na univerzitě v Cambridgi vstoupil do vládních služeb v britských koloniích. Jeho prvním místem byla pozice koloniálního úředníka na ostrově Fiji. Na počátku první světové války se dobrovolně vrátil do Británie, aby zde vstoupil do armády a mohl bojovat za svou vlast. Pochopitelně byl opět přiřazen k Dorsethirskému regimentu a v jeho řadách začal bojovat v první světové válce. Roku 1916 utrpěl v boji zranění ruky, které ho vyřadilo z další služby v řadách pěchoty. Jelikož se ale chtěl i nadále aktivně účastnit bojů, přihlásil se do řad RFC. Zde nejprve nastoupil 15. ledna 1916 do 1.School of Aeronautics a po úspěšném ukončení studia nastoupil 27. dubna 1916 do pokročilého pilotního kurzu v Central Flying School. Po úspěšném ukončení tohoto kurzu nastoupil 16. června 1916 do služby jako pilot v řadách 25. squadrony RFC, kde létal na letounech typu Bristol Scout C. Již brzy po nástupu k 25. squadroně RFC, přesněji 9. srpna 1918, se stal velitelem jedné z jejích letek. 25. squadrona RFC v té době operovala na západní frontě. Dne 1. ledna 1918 se stal velitelem 70. squadrony RFC, která v té době působila na západní frontě s letouny typu Sopwith Strutter. Poté se 25. června 1917 stal velitelem 67. squadrony RFC, působící v té době na Středním Východě a potom velel několika dalším jednotkám v této oblasti a 1.srpna 1919 se stává důstojníkem ve stálé službě. Dne 1.února 1920 se stal velitelem 207. squadrony RAF, působící v Turecku, která v té době operovala se stroji typu DH9A. Dne 24. září 1923 začal studovat na štábní škole Royal Navy (RN Staff College ) a po jejím vystudování začal 1. ledna 1927 působit na ředitelství výcviku v hlavním štábu RAF (Air Staff, Directorate of Training). Pak 16. ledna 1928 zahájil studium na Imperial Defence College a po ukončení studia byl 3. ledna 1929 jmenován asistentem velitele štábní školy RAF (RAF Staff College). Jelikož se zde velmi osvědčil, byl 16. ledna 1932 jmenován velitelem Air Armament School, umístěné v Eastchurch. Dnem 4. dubna 1934 se stal velitelem výcviku RAF a 11. listopadu 1936 stal velitelem sil RAF v oblasti Dálného Východu.


 

Reklama

Dne 20. července 1938 se stal hlavním ředitelem RAF pro výzkum a vyzbrojování (Director-General of Research & Development). Při nástupu do této funkce se vrhl do práce s plnou vervou a úsilím, protože se v této době objevovalo velké množství novinek a začalo docházet k zavádění nových technologií do výzbroje, hlavně rychlých jednoplošných stíhaček vyzbrojených osmi kulomety (Hawker Huricane a Supermarine Spitfire) a těžkých čtyřmotorových bombardérů. Když již bylo jasné, že je válka na spadnutí, bylo Tedderovo oddělení podřízeno nově vznikajícímu Ministry of Aircraft Production. Ale poté, co se stal vedoucím Ministry of Aircraft Production lord Beaverbrook, začal maršál Tedder zjišťovat, že jeho názory jsou velmi často odlišné od názorů jeho vedoucího lorda Beaverbrooka i od názorů jeho vrchního velitele, W. Churchilla. Proto, když požádal maršál RAF Longmore, v té době velitel RAF na Středním Východě, aby se maršál Tedder stal jeho zástupcem, byl Tedder velmi rád. Ale požadavek maršála Longmora byl zamítnut samotným Churchillem. Ale poté, co druhý kandidát na tuto pozici, maršál Boyd, byl zajat nepřítelem, když jeho letounu při přeletu z Británie do Egypta došlo palivo a bylo donuceno k přistání na Sicílii, změnil Churchill svůj názor a souhlasil se jmenováním maršála Teddera na pozici zástupce velitele RAF na Středním Východu. Když byl maršál Longmore v květnu 1941 povolán do Británie na porady s 
W. Churchilem a členy hlavního štábu RAF ohledně dalších leteckých operací na Středním Východě, logicky byl maršál Tedder jmenován zastupujícím velícím důstojníkem RAF pro oblast Středomoří. A poté, co maršál Longmore již zůstal v Británii natrvalo, byl Tedder jmenován velitelem RAF ve Středomoří nastálo. Roku 1942 byl maršál Freeman, v té době Vice Chief of the Air Staff, povolán do služby v Ministry of Aircraft Production a na jeho místo byl okamžitě nominován vrchním velitelem RAF, maršálem Portalem, maršál Tedder. Maršál Tedder ale nastoupil na toto místo až v listopadu 1942, po úspěšném ukončení velení leteckým silám RAF, podílejících se na operaci Torch. Krátce po úspěšném provedení operace Torch zažil maršál Tedder osobní katastrofu. Když očekával na letišti v Káhiře přílet letounu s manželkou, stal se svědkem toho, jak tento letoun minul konec přistávací dráhy a zřítil se v plamenech, v kterých zahynuli všichni pasažéři na palubě. Na konci roku 1943 začalo být maršálu Portalovi a generálu Eisenhowerovi jasné, že je potřeba vytvořit funkci velitele všech spojeneckých leteckých sil v oblasti Středomoří. Generál Eisenhower navrhl do této funkce maršála Teddera a maršál Portal s tímto návrhem plně souhlasil a tak se 10. prosince 1943 maršál Tedder stal velitelem Mediterranean Allied Air Forces. Blízká pracovní spolupráce mezi maršálem Tedderem a Eisenhowerem vyústila v Eisenhowerův požadavek, aby se maršál Tedder stal Deputy Supreme Allied Commander pro operaci Overlord. Ve funkci Deputy Supreme Allied Commander byl Tedder odpovědný za všechny aspekty leteckých operací konaných v průběhu operace Overlord. Do této funkce byl maršál Tedder jmenován 17. ledna 1944. Nicméně jmenování maršála Leigh-Malloryho jako velitele Allied Expeditionary Air Forces vyústilo v mnoho problémů s dvojitým velením leteckých sil, které figurovali v plánech pro operaci Overlord. Tento problém byl brzy vyřešen jmenováním maršála Leigh-Malloryho velitelem RAF v oblasti Jihovýchodní Asie a maršál Tedder již nadále velel sám leteckým operacím nad územím Evropy a to až do konce druhé světové války. Bylo tedy logické, že poté, co maršál Portal odstoupil 1. ledna 1946 z funkce Chief of the Air Staff, na jeho místo nastoupil maršál Tedder. Dne 1. ledna 1946 byl maršál Tedder oceněn královskou rodinou za své zásluhy v boji titulem barona. Poté byl 2.ledna 1950 jmenován předsedou British Joint Services Mission ve Washingtonu a zde sloužil až do 30. května 1951, kdy odešel z RAF do penze. Po odchodu do penze zastával funkci Vice-Chairman of the Board of Governors of the BBC, poté funkci předsedy, později prezidenta Standard Triumph Ltd a nakonec i funkci Deputy President of the National Rifle Association. 

Sir Artur William Tedder zemřel 3. června 1967 ve věku 77 let.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více