MiG-15 / Legendární Patnáctka

Autor: Radim Špalek / Bery 🕔︎︎ 👁︎ 39.061

Na sklonku své služby u 30. sbolp "Ostravského" byl v roce 1982 zachycen i tento Mig-15bis SB č. 3137,
kterému pozemní personál na let podvěsil přídavné nádrže po 400 l.

IV. Zbarvení, kamufláže

Příchod „patnáctek“ předznamenal éru „celostříbrných“ strojů v našem letectvu. Letouny byly ponechány v barvě materiálu bez jakékoliv kamufláže. Na konci 50. tých let se testoval nátěr v podobě nepravidelných polí hnědé a zelené barvy na vrchních plochách na jednom Migu-15SB, ale tato úprava nepřekročila stádium zkoušek. Stroje určené k letům v malých výškách ve verzích „SB“, „bis SB“ a „bis R“ tak sloužily po celou dobu bez maskovacího nátěru. Jediným zpestřením „fádního“ finiše byly později černé „chodníčky“ umístěné na horní straně u kořene křídel v místě, kde se pohyboval pozemní personál při údržbě strojů. Některé jednotky používaly barevné rozdělení strojů u svých jednotlivých letek. Barvou letky byla většinou natírána špička SOP. Navíc např. u 30. sbolp nesly stroje velitelského roje modrou náběžnou hranu celé SOP.

Reklama

Přesto se však dostalo na několik zajímavých zbarvení. Jedna z „patnáctek“ velitelského roje 1. sld v Českých Budějovicích byla opatřena z vrchní strany trupu a křídel výrazným červeným nátěrem pro účely předvádění stroje na veřejnosti (označení EP-02). U 11. slp v Žatci zase létala akrobatická trojice „patnáctek“ (č. 3214, 3233 a 3234), které byly opatřeny po obou stranách trupu červenými blesky protaženými z bočního pohledu na aerodynamické plůtky na křídlech. Mimo předváděcích strojů se objevily zajímavé „antikamufláže“ na letounech určených jako cíle při cvičení vzdušných soubojů fotokulometem. Je znám Mig-15, který nesl po svém povrchu „šachovnici“ v podobě modrých kostek, jiný patřící k 22. slp byl od přídě po záď pomalován šikmými tlustými pruhy stejné barvy.

Označení jednotlivých strojů vycházelo nejdříve ze zavedeného poválečného standardu, kde každá letka měla vlastní kombinaci dvou písmen od níž bylo pomlčkou odděleno číslo stroje.
Např. již zmiňovaný stroj s kódem EP-02 značil druhý letoun velitelského roje 1. sld v Českých Budějovicích a náležel tak zástupci velitele 1. sld. Stíhací pluk měl v 50. tých letech při plném tabulkovém počtu 4 letky + velitelský roj, což obnášelo 5 různých kombinací písmen u každé jednotky. Toto taktické označení nosily „patnáctky“ bez výjimky v černé barvě na přídi. Tento stav platil do roku 1957, kdy bylo rozhodnuto o změně systému. Tehdy bylo, zřejmě v rámci částečné unifikace značení strojů východního bloku, zavedeno rozlišování letadel čtyřčíselnou kombinací, která vycházela zpravidla přímo z posledních čtyř číslic výrobního seriálu stroje. Pravidlo o použití posledních čtyř čísel výrobního seriálu však nebylo vždy striktně dodrženo, ať již úmyslně, nebo omylem. Tento systém „přežil“ na československých a českých letounech dodnes a je velmi nepravděpodobné, že by byl v dohledné době nahrazen jiným. „Patnáctky“ nosily číslo, opět bez výjimky, na zadní části trupu mezi kořenem křídla a brzdícími štíty.

Znak 30. sbolp "Ostravského"

Znak 6. sbolp

Dva pluky létající s Migy-15 používaly na svých letounech oficiální znak jednotky. 30. sbolp „Ostravský“ navazoval nepřímo na tradice 3. bilp v SSSR, který na jaře 1945 bojoval se stroji Il-2m3 právě v Ostravské operaci. Na přídích Migů se proto objevil erb města Ostravy – bílý vzpínající se kůň na zeleno-modrém pozadí. Tento znak byl u pluku velmi rozšířen a létala s ním drtivá většina „patnáctek.“ Zcela odlišný znak používal 6. sbolp, v kterém měl stylizovanou letící černou raketu spolu s malým kruhem na modro-oranžovém pozadí. Zajímavé přitom bylo, že barva kruhu umístěného pod raketou, odlišovala jednotlivé letky. Použití tohoto emblému je doloženo na více strojích, pravděpodobně však nebyl použit u všech letounů.

Reklama

Lidové tvořivosti“ jinak 50. - 80. léta příliš nepřála, takže většina strojů létala bez jakýchkoliv odlišností k zavedenému standardu od počátku až do svého definitivního vyřazení.

Označování jednotlivých letek a jednotek s Migy-15 do roku 1957:

Jednotka Velitelský roj 1. letka 2. letka 3. letka 4. letka
čísla 01-09 čísla 10-29 čísla 30-49 čísla 50-69 čísla 70-89
1. slp CY IW JW KU MT
2. slp XK YM UJ TI SF
3. slp LN FZ GY HX ZV
4. slp KA NH DB SO TP
5. slp GT MP NO EZ KV
6. slp PF JM JM? DR ES
7. slp HC IF ME UH LI
8. slp KO LS MR NP FV
9. slp CN TL VN ZO XP
11. slp JH HF KF LE GF
15. slp PR OL NF RD TC
16. slp YD ZF YM TS RO
17. slp SH VF NC ZJ YE
18. slp DA PS BS EX VT
19. slp FR IN OT UT SV
20. slp   LV HI FL  
26. slp          
47. pzlp OV LZ RT PU MY
1. lšp  
2. lšp UF (+)
7. lšp KR/KP
PVSL KR (+)
1. sld EP (++)  
2. sld ZK (++)        

(uvedena jsou mně známá označení)

Vysvětlivky:

(+) - kód platil pravděpodobně pro celou jednotku
(++) - jednotka disponovala pouze velitelským rojem

Lafeta se zbraněmi z Migu-15 na servisním vozíku. Vpředu je umístěn mohutný 37 mm kanón N-37, vzadu je to dvojice 23 mm kanónů NR-23. Celá tato sestava se dala z přídě trupu svěsit až na zem, takže zbrojíři měli snadný přístup k údržbě všech zbraní.

V. Takticko-technická data

  Mig-15 Mig-15bis Mig-15UTI Mig-15 SB Mig-15 bis SB
Rozpětí (m) 10,08 10,08 10,08 10,08 10,08
Délka (m) 10,04 10,10 10,10 10,10 10,10
Výška (m) 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70
Hmotnost – prázdný let. (kg) 3 382 3 681 3 500 3 916 3 948
Hmotnost – vzletová (kg) 4 806 –5 260 5 044 –6045 4 850 5 826 – 6 270 5 634 –6 241
Nosná plocha (m2) 20,60 20,60 20,60 20,60 20,60
Motor; výkon (kN) RD-45F; 22,46 VK-1; 26,47 RD-45FA; 22,46 M-05; 22,46 M-06; 26,47
Max. rychlost (km/h)
ve výšce (m)
1 031 v 5 000 1 044 v 3 000 1 010 v 3 000 905 v 3 000 900 v 3 000
Max. rychlost u země (km/h) 1 050 1 076 1 015 - -
Max. dostup (m) 15 200 15 500 14 825 11 500 -
Výstup do 5 000 m (min.) 2,30 2,10 2,60 6,00 -
Výstup do 10 000 m (min.) 7,10 5,50 - - -
Max. dolet (km) 1 420 1 330 950 - 350
Max. dolet s příd. nádržemi (km) 1 920 1 860 1 340 725 -
Výzbroj hlavňová
Ráže zbraní (mm)
1xNS-37
2xNS-23
1xN-37
2xNR-23
1xUBK-E nebo
Afanasjev, oba 12,7
1xN-37
2xNR-23
1xN-37
2xNR-23
Výzbroj bombová (kg) 2x100 2x100 2x100 6x100 nebo 4x250 6x100 nebo 4x250
Výzbroj raketová - - - 4xLR-130 nebo 4xSR-55 4xLR-130 nebo 4xSR-55

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více