Hitler k národu 3.9.1939

Autor: Radim Kapavík / kapa 🕔︎︎ 👁︎ 33.068

Velká Británie po století sledovala cíl učinit národy v Evropě bezbrannými proti britské politice dobytí světa hlásáním rovnováhy sil, za které si Velká Británie nárokuje právo napadnout pod ošuntělou záminkou ten evropský stát, který se právě jeví jako nejnebezpečnější a zničit jej. Tak kdysi bojovala se světovou velmocí Španělskem, později s Holanďany, pak Francouzi a od roku 1871 s Němci.

My sami jsme byli svědky politiky obklíčení, která ze strany Velké Británie proti Německu pokračovala až do války. Právě tak jako se německý národ začal, pod vedením národních socialistů, zotavovat s následků versaillského diktátu, a hrozilo, že krizi přežije, britské obkličování okamžitě začalo nanovo.

Reklama

Britští váleční štváči řed válkou rozšířili lež, že boj byl veden pouze proti rodu Hohenzollernů či německému militarismu; že nemají plány s německými koloniemi; že nemají v úmyslu uchvátit německé obchodní loďstvo. Pak utlačovali německý lid versaillským diktátem, spolehlivým prostředkem jak dříve či později vyhladit 20 milionů Němců.

Ujal jsem se zorganizování odporu německého národa proti těmto hanebnostem a zajištění práce a živobytí pro německý lid. Ale protože se pokojná revize versaillského diktátu zdála úspěšnou a německý lid zčal znovu žít, byla obnovena nová britská politika obklíčení. Obejvili se noví lživí podněcovatelé jako v roce 1914. Mnohokrát jsem nabídl Velké Británii a britskému lidu porozumění a přátelství německého národa. Celá moje politika byla založena na myšlence takovéhoto porozumění. Vždy jsem byl odmítnut. Léta jsem si byl vědom, že cílem těchto podněcovatelů bylo již dlouho za příznivých okolností Německo překvapit a dobýt.

Jsem rozhodnut pevněji než kdy jindy tento útok odrazit. Německo už nebude víckrát kapitulovat. Nemá smysl obětovat jeden život za druhým a porobit se ještě horšímu versaillskému diktátu. Nikdy jsme nebyli národem otroků a nikdy jím nebudeme. Cokoliv museli Němci v minulosti obětovat za existenci naší říše, nebylo větší, než co jsme ochotni udělat dnes my.

Toto rozhodnutí je neúprosné. Vyžaduje nejdůkladnějších opatření, a vnutí nám jeden zákon nade všechny: jestliže voják bojuje na frontě, nikdo nebude mít z války prospěch. Jestliže voják na frontě padne, nikdo doma se nevyhne své povinnosti.

Dokud byl německý lid sjednocen, nebylo Německo nikdy dobyto. Byl to nedostatek jednotnosti, který vedl roku 1918 k jeho zhroucení. Kdokoliv se proviní proti této potřebě jednoty, nemůže očekávat nic jiného než zničení jako nepřítel národa. Pokud náš národ v tomto smyslu uposlechne své nejvyšší povinnosti, bude nám pomáhat Bůh, který vždy své milosrdenství věnoval tomu, kdo byl rozhodnut pomoci si sám.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více