kpt. i m. Antonín HALBICH

Autor : 🕔07.12.2003 📕11.652

Narodil se 3.května 1897 v Jaroměři, kde také vychodil obecnou a měšťanskou školu. V letech 1911-1915 navštěvoval obchodní akademii v Hradci Králové, kterou ukončil s uspokojivým prospěchem 26.června 1915 (mimo jiné nejlepších studijních výsledků získával v dějepise, dále se učil také například cizím řečem – angličtině ad.). Již v průběhu studia na Obchodní akademii byl odveden do c. k. armády, proto hned po maturitě nastoupil jako jednoroční dobrovolník k pěšímu pluku č. 53  v Chorvatsku. Zde také v lednu 1916 absolvoval školu pro důstojníky v záloze rakousko-uherské armády. Na jaře 1916 odjel s 8.polním praporem 53.pluku do pole. V únoru 1917 dostal, již v hodnosti praporčíka,  z bojových pozic jednotky dovolenou, kterou z většiny trávil doma, v Jaroměři, kde jej také jeho blízcí viděli naposledy. V květnu se nacházel u stíhacího (úderného) oddílu na ruské frontě, kde se účastnil akcí proti ruské armádě. V červnu téhož roku zde byl při jednom z bojů zajat.

Mezitím proběhla slavná bitva Československé střelecké brigády u Zborova 2.7.1917, kdy Čechoslováci v ruské armádě na straně Spojenců měli možnost vystoupit poprvé jako organická jednotka, proti armádě habsburské monarchie.

Již 8.července 1917 Antonín Halbich vstoupil ze zajateckého tábora, kdy po úspěchu Čechoslováků v bitvě u Zborova byl povolen další nábor Čechů a Slováků mezi zajatci, do československých legií. Po zjištění jeho kvalit absolvoval v září důstojnický kurz při 2.čs. divizi v Borispole u Kyjeva. Zde také přednášel taktiku úderných jednotek rakousko-uherské armády, v jejímž rámci údernický kurz absolvoval. Nyní se zkušenostmi boje údernických jednotek seznamoval československé a ruské důstojníky. I jeho inspirativní výklady jistě napomohly tomu, že komise pro budování československých jednotek na Rusi rozhodla začátkem září 1917 pro postavení úderné roty i v rámci naší armády na Rusi. Předběžně byla stanovena i jejich organizace a určeni první velitelé. Do připravovaných úderných rot měli být přijímáni pouze odhodlaní dobrovolníci zvláště vybráni. Příslušníci jednotlivých  úderných rot měli být označeni viditelně lebkou se zkříženými hnáty na červeném podkladě. První velitelé, včetně Halbicha, absolvovali hned kurz, jenž trval od 28.10.1917 do 17.12.1917. Halbich, již v hodnosti podporučíka legií, byl jmenován velitelem 4.čety 3.úderné roty 7.střeleckého pluku čs. vojska na Rusi.

Již 10.ledna 1918 vznikl sloučením těchto samostatných úderných rot 1. samostatný úderný prapor, jenž byl od 4.5.1918 podřízen přímo veliteli 2.divize. Úderný prapor si v průběhu bojů, kdy se velmi vyznamenal, rychle získal respekt a statut elity. Jako takový byl nasazován na kritické úseky bojů. Jeho roty byly začleňovány do jednotlivých bojových skupin, které zajišťovaly průjezd legionářských vlaků po transsibiřské magistrále do Vladivostoku. 3.rotě 1.samostatného úderného praporu, do níž byl zařazen i Antonín Halbich, velel kapitán.Žák. Tato rota byla zprvu určena coby ochrana štábu celého československého armádního sboru během přesunu. Již však v létě 1918 byla přiřazena k tzv. Čeljabinské skupině, jíž velel plukovník Sergej Vojcechovskij. To již rotě velel po povýšení a převelení kapitána Žáka poručík Dvořák.

Brzy se rozhořely, po provokacích a událostí kolem tzv. Čeljabinského incidentu, boje mezi čs.legionáři a sovětskou mocí. Do nejtěžších bojů byl nasazován většinou i 1.úderný prapor.

Z počátku v průběhu bojů s internacionálními jednotkami bolševiků se Halbichovi zranění vyhýbala, i přes to, že svým příkladem vždy strhával ostatní. 18.června 1918 v boji u Troicka byl však zraněn, brzy byl však zpět v řadách roty.  Byl ostatními velmi ceněn pro svou statečnost a taktickou rozvahu. Dle ostatních příslušníků roty byl velmi pracovitý, a mimo svého mimořádného talentu ve strategii se neustále snažil zdokonalovat výcvik  ostatních úderníků.  Sestavil pro příslušníky úderného praporu i příručku o ručních granátech všech známých typů i s nákresy. Z angličtiny přeložil návody k obsluze amerických kulometů. Byl uznávaný i pro své zbrojířské schopnosti, kdy často ostatní úderníky učil ovládat ukořistěné zbraně.

12.srpna 1918 padl při dobývání vesnice Baltim na přístupovém směru k Jekatěrinburku poručík Dvořák.  Do funkce velitele roty byl jmenován podporučík Halbich.

6.září v boji o železniční uzel Kuzino, nedaleko Utkinského závodu byl Halbich při útocích v zuřivých bojích dvakrát raněn. Držel se však dále v boji. Vzápětí byl zraněn potřetí – smrtelně. Spolu s Halbichem v tomto boji ztratila 3.rota dalších 15 úderníků, a dalších 17 bylo zraněno. Přestože 3.rota vyšla z boje vítězně, přec tyto ztráty byly pro ní velmi citelné…

Srdce všech bude vždy krvácet vzpomene-li Halbichovy smrti. Smrti člověka čistého srdce a heroické povahy, vzoru tak moderního vojáka, jakých již v našem úderném praporu není. Kdyby u nás doma věděli, že člověk tak vysoké kvality padl za vlast, jistě by všechny ulice a uličky jeho rodného města v hlubokém smutku ozdobili černými prapory.“ – napsal kapitán Žák,první velitel roty 12.9.1918.

Hlavní použité prameny:
Hanák Vítězslav – Koncept projevu k oslavám 28. 10. v Jaroměři (chybí rok konání)
Medek Rudolf, Vaněk O., Holeček V. – Za svobodu I.,II., III., IV. (Praha 1924-1929)
Vejnar Jindřich – Úderný prapor: Kronika 1 úderného praporu sibiřských legií (Domažlice 1930)
Autor : 🕔07.12.2003 📕11.652

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Kohy

  Ano spoustu příslušníků policie jen dělalo svojí práci nehledě na ideologii ale spoustu znich bohužel viděli na ideologii i své obohacení a nezdráhali se mučit nevinné popřípadě je střílet mlátit atd . v této situaci je to těžké říct kdo a nebo...

  Bratři Mašínové - fakta · 4 days ago

 • RaS

  Doporučuji knihu pana Karla Pacnera Atomoví špioni. Je tam velmi podrobně a fundovaně popsáno, jak se ten který stát dobral své jaderné bomby a jak se tomu světové společenství snažilo (neúspěšně) zabránit.

  Operace Opera – předehra · 1 week ago

 • CZjak

  radiostanice byly však nee v takovém počtu jakým si žádalprolém byl v tom, že v roce 1941 měli pouze velitelské však od Prosince při protiofenzívě měl výhradně každý v 1942 byly již z 82% kvůli i dodávkám spojenců zjisti si informace pro příště a...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 1 week ago

 • jikjik

  Pokud je mi známo, maršál G.I. Kulik byl náčelníkem správy DRRA dělostřelectva, ne tanků.

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 week ago

 • volado1

  Sprosti vrahovia,nic ine

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • jikjik

  25. ledna 1935 ... V zemi zuřil hlad organizovaný soudruhem Stalinem a jinými soudruhy. - a tím jsem skončil. Dál to nemá cenu číst. 1) Hladomor byl v roce 1933. 2) Stalin se jako jeden z mála staral ten hlad zlikvidovat. 3) Většina zemřelých na...

  Výcvik sovětských letců pro 2. světovou válku · 1 week ago

 • jikjik

  Ano, autor má naprostou pravdu. Sovětská armáda převyšovala německou početně i kvalitou výzbroje. Například tank T34 byl tak dobře pancéřován, že velitel neviděl ven a ani neměl radiostanici. podobně ta skvělá letadla, která sice dosahovala...

  Obranná válka SSSR??? díl 3. · 2 weeks ago

 • R

  Dobrý den, nevím zda to již někomu dnes pomůže, ale připojím svůj názor. Igor byl veselý a hodný kluk. Osudnou se mu stala láska k jeho psímu kamarádovi, který byl vystrašený pod buňkou a Igor se pro něj vracel z již nastartovaného OT-64. Provádět...

  Úmrtia vojakov OS SR v zahraničných operáciách · 4 weeks ago

 • seky

  Článek ucházející, ale je tu jeden obrovský, vemi podstatný nesmysl. Motor V2 rozhodně nevychází z Liberty ani omylem. Nemá ani podobnou koncepci a ani podobný design dílů. Jsou to dva naprosto odlišné motory v každém směru. Ve zkratce:...

  Americké kořeny sovětského tanku T-34 · 1 month ago

 • Patrik Novák

  Velice poučné čtení. Děkuji

  Českoslovenští letci v polské kampani 1939  · 1 month ago