Main Menu
User Menu

Berman, Matvěj Davidovič

Berman, Matvey Davydovich

Матвей Давыдович Берман

Komisař státní bezpečnosti 3. stupně Matvěj Davidovič Berman
Комиссар государственной безопасности 3-го ранга Матвей Давыдович Берман1898-1939
URL : https://www.valka.cz/Berman-Matvej-Davidovic-t89972#336172Verze : 0
MOD
10.dubna 1898 - 7.března 1939


Generální náčelník GULAG NKVD.
09.06.1932 - 16.08.1937


Náčelník divize masových deportací
22.07.1936 - 26.10.1936
1. náměstek Lidového komisaře vnitra
29.09.1936 - 16.08.1937
Lidový komisař pošt a spojů.
16.srpna 1937 - 24.prosince 1938


Narozen v rodině židovského podnikatele.V okrese Čita /Rusko/.Otec se živil jako výrobce cihel, ale zkrachoval.Potom pracoval jako sluha.Vystudoval Irkustkou vojeneskou akademii, obor obchodního zaměření.


Stavá se revolucionářem a členem Rudé armády.V roce 1918 /jiné zdroje 1917/ vstupuje do komunistcké strany.V roce 1918 se stává pracovníkem Čeky.Je znám pro svůj alkoholismus a sadismus.
1920 - 1930 zastává různé uřady GPU.
1923 - 1924 - Lidový komisař vnitra Buryat-mongolské autonomní sovětské socialistické republiky.
1924 zmocněnec OGPU pro Střední Asii.

1930 - zástupce náčelníka GULAGu.
1932 - náčelník GULAGu.Berman je zopovědný za obrovský počet věznů v táborech.Kromě řízení oboru, organizoval a inicioval masové deportace a megalomaské projetky GULAGu.
Patří mezi nejvíce propagované kádry NKVD.Především ve výstavbě vodních kanálů.Za jeho uřadování stoupl počet věznů o 160 %.Plocha táborů se zvěštila o 80%.


1936 - 1937 vedoucí výstavby kanálu Moskva - Volha.
1937 - zmocněnec NKVD pro Dálný východ.Prováděl zde deportace Korejců.Náčelník sekce masových deportací.
1936 - 1937 - 1.zástupce Lidového komisaře vnitra.Jeden z nejbližších spolupracovník N.Ježova.Organizátor masových represí proti národnostím menšinám a trockistům.


Z své " zásluhy " jmenován Lidovým komisařem pošta a spojů.
1935 - 1938 - poslanec Nejvyššího sovětu.Zvolen jeho
místopřesedou.
1935 - 1938 - člen Ustředního vykonného vyboru KSSS.


S nástupem L.Beriji je 24.prosince zatčen a obviněn z organizování trockisticko - fašistického převratu.7.března 1939 je zastřelen podle rozhodnutí Vojenského kolegia Nejvyššího soudu SSSR.


V roce 1957 je byl rozsudek zrušen pro nedostatek důkazů.


Ocenění
1924 - Čestný pracovník Čeky
1927 - Řád rudého praporu - za uspěšné poražení kontrarevoluce ve Střední Asii.
1927 - Řád rudého praporu práce UzbSSR. - za uspěšné poražení kontrarevoluce ve UzbSSR.
1927 - Čestný pracovník Čeka - GPU.
1933 - Leninův řád.- za uspěšnou výstavbu Bělomořsko - baltského kanálu.
1937 - Řád rudé hvězdy. - za odhalení zrádcovské kliky v Rudé armádě a uspěchy při výstavbě kanálu Moskva - Volha.


Zdroj :
www.wikipedia.ru
V. Abramov Židé v KGB. Kati a oběti. 2005


Poznámky
Bratr Boris Davidovič Berman - důstojník statní bezpečnosti.
Berman, Matvěj Davidovič - Matěj Berman 
10.dubna 1898 - 7.března 1939

Matěj Berman
10.dubna 1898 - 7.března 1939

URL : https://www.valka.cz/Berman-Matvej-Davidovic-t89972#336138Verze : 0
Diskuse
Jeden ze stavitelů sovětských pruplavů. Aby zajistil nedrobovolné pracovníky sáhly spolu s Jagodou k dopravě 2,000 000 ze Sibiře a Kazachstánu do pracovních táborů. Přeprava byla známá svou brutalitou.

Zdroj :
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazino_affair
Černá kniha komunismus
URL : https://www.valka.cz/Berman-Matvej-Davidovic-t89972#336413Verze : 0
clovek.ff.cuni.cz
zajímavý článek o propagandě v SSSR, povšiměte si propagace špiček OGPU mezi nimi Bermana, já newím je to hodně offotopic ale je tam spousta zajímavých informací
URL : https://www.valka.cz/Berman-Matvej-Davidovic-t89972#336424Verze : 0