Main Menu
User Menu

20.10.2008 - Slovensko: Resort obrany chystá výpověď pro 1440 civilních zaměstnanců k 1. únoru 2009

Slovensko - V rezorte obrany by malo k 1. februáru skončiť 1440 civilistov

20.10.2008 - Slovensko - V rezorte obrany by malo k 1. februáru skončiť 1440 civilistov


V armáde budú zmeny a podľa ministra obrany SR Jaroslava Bašku sa zrušia minimálne dve veliteľstvá - spojovacie a logistiky.


Ako ďalej povedal Baška, doteraz hľadali v rezorte rezervy pri civilných zamestnancoch. K prvému februáru skončí viac ako 1440 civilistov. Na platoch by malo ministerstvo ušetriť asi 320 miliónov Sk (10,62 milióna eur). Presné počty vojakov, ktoré skončia v rezorte obrany, zatiaľ nevedel uviesť. Šetrenie sa nedotkne bojaschopnosti zahraničných vojenských misií a záväzkov SR v Severoatlantickej aliancii a Európskej únii.


Premiér Robert Fico vyhlásil, že ak pre krízu nebudú príjmy z daní také ako plánovali, tak prví, čo prídu o pridelené peniaze, budú vojaci. Koncom roka pritom rezort plánuje podpísať zmluvu o nákupe dopravných lietadiel a navyše v roku 2010 bude takmer všetka pozemná technika po lehote životnosti.


Podrobnejšie viď. zdroj www.pravda.sk


Zdroj :
spravy.pravda.sk
https://www.tasr.sk/23.axd?k=20081020TBB00036
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#283937Verze : 0
uznávam, treba šetriť a začal by som na MO SR a GŠ...armáda by mala byť v prvom rade o rádových vojakoch v kasárňach a nie o byrokracii na ministerstve...alebo čo tak totálna reorganizácia?? Príklad z Litvy, krajiny s 3,3mil. obyvateľmi, polovičnou hustotou zaľudnenia a rozpočtom na obranu 1,4% HDP


https://en.wikipedia.org/wiki/Military_of_Lithuania
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#283938Verze : 0
Ked je uz rec o skrtoch, tak skor by sa malo skrtat tam, kde sa najviac prehajdaka a prerozdava bez kontroly na kadejake dotacie a nejasne programy. Mam na mysli ministerstvo podohospodarstva, ministrestvo soc. veci, ale aj ministerstvo zdravotnictva s jeho neustale meniacimi sa a nedotiahnutymi koncepciami. Po tom samozrejme aj ostatne, ale tieto tri mi pripadaju ako riadne cierne diery. Nijaky system, nijaka dlhodoba koncepcia, iba stale viac a viac penazi...
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#283939Verze : 0
mišo, súhlasím


nechápem napr. dotácie do poľnohospodárstva (aj keď určitá sebestačnosť v potravinárstve je strategickou úlohou štátu), stojí to desiatky miliárd, v obchodoch je pomaly viac poľských ako slovenských potravín, u nás je nadúroda ale treba zdražovať, lebo v Amerike sa vyleje Missisippi a znivočí 10% úrody kukurice tak zdražie na svetových trhoch...tak potom o čom to je...


zdravotníctvo a sociálne veci sú ďalšia čierna diera, to treba dotovať a dotovať a je tam stále bordel a bordel...


uznávam sociálne programy, invalid, rodič s dieťaťom a dôchodca si primerané zabezpečenie zaslúži, len sociálny systém dať do poriadku


najlepšia investícia je do infraštruktúry a vzdelania


a armáda, keď si ako laik pozerám štruktúru OSSR (napr. en.wikipedia.org), nie je napr. Veliteľstvo PS OS SR zbytočný medzistupeň velenia, keď je nadriadeným stupňom nad dvomi brigádami a tromi prápormi?? Nezvládol by túto úlohu rovno GŠ??
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#283940Verze : 0
Treba si uvedomiť čo sa sledovalo vytvorením samostatných veliteľstiev (Vzdušné sily, Pozemné sily a Sily výcviku a podpory) - tie mali riadiť bežný život v jednotlivých silách, ich výcvik, pripravenosť, rozvoj... GŠ sa mal podľa koncepcie z roku 2000 stať súčasťou ministerstva a zabezpečovať strategické a odborno-politické velenie armáde...


To sa ale nestalo - síce vznikli veliteľstvá s kompetenciami pre rozvoj síl, výcvik, výstvabu, zabezpečenie, ale GŠ zároveň zostal samostatný so štruktúrou z veľkej časti paralelnou s Ministerstvom obrany (aj keď nie vo všetkých oblastiach - sú veci, ktoré sa riešia len na GŠ a veci, ktoré rieši len Ministerstvo). Takže v súčasnej dobe sa jedna a tá istá vec strategicky rieši na Ministerstve obrany a aj na Generálnom štábe....


Naviac koncepcia NATO je taká, že GŠ ako taký by nemal priamo veliť vojskám, GŠ by mal byť top manažment riešiaci veci na strategickej úrovni a nie to, či 29. čata 3. roty 12. práporu nastrieľala na výbornú, alebo vyhovujúco...


Ak sa na to pozrieš troška inak, tak môžme kľudne zrušiť Veliteľstvo pozemných síl a mietso toho vytvoriť Veliteľstvo divízie, môžme zrušiť veliteľstvo vzdušných síl y vytvoriť veliteľstvo divízie PVO a môžme zrušiť aj veliteľstvo SVaP a vytvoriť nejakú ďalšiu divíziu, na systéme (a personálnom obsadení) sa nič nezmení.... Súčasný generálny štáb totiž nemá nič, žiaden prvok (okrem špecialistov na J-3 (J-2), ktorí riadia misie a tie 2-3 priamopodriadené útvary), čo by bolo schopné naše brigády, školy, prápory, základne atď. priamo riadiť, takže by sa muslei vytvoriť ďalšie prvky na GŠ na velenie a riadenie podriadených útvarov...
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#283945Verze : 0
MOD
buko: v poriadku


ako nevojak by som sa chcel opýtať, čo také riešia napr. na veliteľstve pozemných síl, brigád a práporov, keď na GŠ riešia strategické veci (čo sa nehádam). Nie je tej byrokracie trochu veľa??


Nech sa nik na mňa nehnevá, ale mne toľko "stupňov velenia" trochu pripomína byrokraciu v Bratislave. Máme tu mestské časti, mesto, samosprávny kraj.K tomu armádu úradníkov a poslancov na každej úrovni, ktorí sa častokrát nevedia medzi sebou dohodnúť (hoci tu paralela s OSSR nie je namieste. Veliteľ brigády sa asi ťažko môže vzoprieť rozkazu veliteľa PS OS SR).Pritom vyše polovicu Bratislavského kraja tvorí mesto Bratislava. To potom je BSK zbytočný článok a jeho úlohy môže vykonávať mesto s právomocami samosprávneho kraja, samozrejme okliešteného na územie Bratislavy...


súhlasím, treba odstrániť byrokraciu a súbežné činnosti na dvoch rôznych stupňoch riadenia
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#283959Verze : 0
Splinter: každý riadi svoju úroveň riadenia, podobne ako je to v hocijakej podobne veľkej civilnej organizácii... Len namiesto jednotlivých smien sú družstvá a čaty, miesto jednotlivých dielní roty, miesto závodov prápory... Viacero závodov sa zlučuje do divízií atď. Každý stupeň rieši veci poplatné danámu stupňu, čo nedokáže vyriešiť rieši nadriadený.


Inak GŠ rieši strategické úlohy, veliteľstvá síl operačné úlohy a veliteľstvá brigád a práporov taktické úlohy...


V praxi to znamená, že ak prezident povie, že nasadíme ďalšiu jednotku v Afganistane, GŠ posúdi kdo jednotku nasadí, kde ju nasadí a aké úlohy táto jednotka bude plniť, plus zabezpečí prepravu osôb, materiálu, a celkové zabezpečenie v misii...


Veliteľstvo pozemných síl na základe tohto spracuje plán nasadenia (kedy, kdo, ako bude nasadený), velitelia brigád na základe vycvičenosti práporov určia ktoré prápory budú kedy nasadené, velitelia práporov na základe harmonogramu nasadenia si určia konkrétne jednotky ktoré vyrotujú a naplánujú si výcvik, ktorý im zabezpečí vycvičenosť personálu...


SIly výcviku a podpory zabezpečia špeciálnu prípravu vysielaných príslušníkov z PS, plus prípravu a vyslanie vlastných odborníkov na zabezpečenie misie, vrátane komplexného logistického zabezpečenia (vrátane spojenia a pod.).


Vojenské zdravotníctvo zabezpečí lekárske prehliadky pred misiou, zdravotnícke zabezpečenie v rámci misie a lekárske prehliadky po misii.


Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov zabezpečí vyslanie duchovného pre poskytnutie duchovnej útechy pre príslušníkov misií a samozrejme duchovnú starostlivosť o príbuzných, zostávajúcich na Slovensku...
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#283963Verze : 0
MOD
SplinterX musíš brať do úvahy aj niektoré špecifiká, ktoré sa na civilný sektor nedaju aplikovať. Rezortu by skôr prospeli trošku efektívnejšie štruktúry ako bezuzdne škrtanie bez hlbších súvislosti tým sa nič nevyrieši, iba vzniknú chyby ktoré sa budú musieť znovu roky odstraňovať.
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#283966Verze : 0
Slimo má pravdu - len škrtanie nevyrieši nič - pretože ak sa škrtne napr. veliteľstvo jednej brigády, bez systémových zmien na zostávajúcom veliteľstve, tak robotu čo doteraz robili dvaja ľudia (mnohokrát aj po večeroch a v mimopracovenj dobe, lebo inak sa požiadavky od nadriadených stihnúť nedajú) bude robiť len jeden - a nakoľko sa deň nepredĺži, je logické že utrpí kvalita práce....


V článku sa spomína zrušenie spojovacieho veliteľstv a veliteľstva logistiky, ale už nikdo nehovorí, kdo prevezme ich povinnosti - napr. verejné obstarávanie, čo obe veliteľstvá zastrešujú pre celé ozbrojené sily vo svojej pôsobnosti, prípadne účtovnú evidenciu, ktorá je pre celé OS SR v kompetencii Veliteľstva logistiky... Tí ľudia sa jednoducho presunú do inej súčasti, ale fyzicky nezaniknú, takže síce budú dve veliteľstvá zrušené, ale fyzicky sa nič neušetrí, lebo ľudia čo zabezpečujú takéto aktivity budú pôsobiť na novovytvorených pracoviskách v rámci zostávajúcich prvkov....
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#283967Verze : 0
MOD

Citace - buko1 :

Treba si uvedomiť čo sa sledovalo vytvorením samostatných veliteľstiev (Vzdušné sily, Pozemné sily a Sily výcviku a podpory) - tie mali riadiť bežný život v jednotlivých silách, ich výcvik, pripravenosť, rozvoj...


Naviac koncepcia NATO je taká, že GŠ ako taký by nemal priamo veliť vojskám, GŠ by mal byť top manažment riešiaci veci na strategickej úrovni a nie to, či 29. čata 3. roty 12. práporu nastrieľala na výbornú, alebo vyhovujúco...trochu sa vyjadrím lebo toto je vec, ktorá sa ma osobne dotýka....SmileSmileSmile ja viem že to bude proti bukovi....#Cussing out ktorý za to nemôže... ALE :


-myslím si že tých 6 vševojskových útvarov si svoj bežný život dokáže riadiť samé...
-myslím si že na evidenciu výsledkov bojovej prípravy na útvaroch nepotrebujeme 3 veliteľstvá...
-myslím si že živiť tri operačné veliteľstvá bez priamo podriadených jednotiek podpory (u PS napríklad jednotka palebnej podpory vo velkosti oddielu, nejaký prieskumný komplet a.p.) je úplne zbytočné z operačného hladiska...
-myslím si na základe hore uvedeného stačí na prapor jedna úroveň riadenia buď brigáda alebo veliteľstvo....
-nemyslím si že z úrovne velitelstiev nám niekedy pomohol s výcvikom, pripravenosťou alebo s rozvojom....
-naozaj si myslím že v OSSR je viacej náčelníkov ako indiánov....


zrušenie veliteľstva logistiky a tým aj zrušenie ich verejného obstarávania je to najlepšie čo nás mohlo stretnúť...spolu z UIA sú priamo zodpovední za stav vo verejnom obstarávaní pre OSSR... a ten je viac než biedny...


nič z toho čo som napísal nie je myslené osobne....
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#283970Verze : 0
MOD
wade: plne s tebou súhlasím, tiež si myslím že v súčasnej situácii je počet veliteľstiev k počtu bojových útvarov neprimeraný (PS: 3 veliteľstvá, 9 práporov, SVaP: 6 veliteľstiev a cca 16 útvarov?, Vzdušné sily 2 veliteľstvá a cca 5 (6) útvarov), GŠ - 4 štáby a 3 odbory a cca 3 podriadené útvary....) - celkom je to cca 14-17 rôznych veliteľstiev k cca 34-35 útvarom.


Len aby to proklamované zrušenie nebola len kozmetická premena - zrušili sme síce veliteľstvo logistiy, ale vytvorili sme napr. Základňu logistiky (divíziu logistiky, brigádu logistiky a pod.).P.S:: tie počty útvarov sú len odhadované, nerátal som ich, aj keď sa to dá dohľadať v témach venovaných štruktúre OS SR.
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#283973Verze : 0
MOD
Wade aj ja s tebou súhlasím ale to nie o bezuzdnom škrtaní. Každe z tých veliteľstiev má svoje kompetencie a tie sa musia niekde odraziť a najhoršie je že sa na niektoré kompetencie pri takýchto divokých reorganizáciach zabúda Very Happy a potom sa to dotvára tak že sa niektoré miesta naspäť vytvárajú a to tak že sa škrtá v podriadenosti.
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#283974Verze : 0

Citace :

V praxi to znamená, že ak prezident povie, že nasadíme ďalšiu jednotku v Afganistane, GŠ posúdi kdo jednotku nasadí, kde ju nasadí a aké úlohy táto jednotka bude plniť, plus zabezpečí prepravu osôb, materiálu, a celkové zabezpečenie v misii...Citace :

Veliteľstvo pozemných síl na základe tohto spracuje plán nasadenia (kedy, kto, ako bude nasadený)nie je to náhodou to isté, teda plán nasadenia by pri vhodnom posilnení kapacít vedel urobiť rovno Generálny štáb??
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#283995Verze : 0
Splinter: mohol, ale v súčasnej dobe na to nemá kapacity... Jeho úloha je urobiť strategický dokument, operáciu plánuje operačné veliteľstvo... Pokiaľ by došlo zrušeniu tohto stupňa, potom sa musí buď posilniť GŠ, alebo podriadené stupne, inak sebude mať kdo plniť úlohy, ktoré sú dané zákonom.... (a naviac sa nič neušetrí, len sa presunú kocky z jednej krabice do druhej). Naviac akékoľvek zmeny v pôsobnosti veliteľstiev síl (Vzdušné, Pozemné a SVaP) musí sprevádzať zmena zákonov SR, lebo tieto veliteľstvá boli vytvorené na základe zákonov, nie rozhodnutia predsedu vlády, alebo ministra obrany, takže aj ich zrušenie, alebo zmenu kompetencií musí riešiť parlament...
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284007Verze : 0
MOD
buko myslím že my si nemusíme vysvetlovať ako to naozaj funguje....Very HappyVery HappyVery Happy podľa hlasu ľudu najväčšia starosť operačného velitelstva (aspoň toho nášho) je v dôkladnom prepisovaní úvodnej hlavičky od nadriadeného a všetka ostatná činnosť je na vykonávatelovi operácie... a to sa bavím napr. o certifikácii alebo misii ISAF (v podrobnostiach to už je na PM)... tuto dole my všetci pevne veríme, že to čo nám vytýka NATO o pomere tých náčelníkov a indiánov, konečne niekto pochopí aj u nás hore... nechcem podceňovať prácu nikoho - ale jediná vec ktorú by sme my na taktickom stupni zistili pri zrušení aspoň jedného stupňa velenia (aj zo dňa na deň a bez prípravy) je - spisy na vykonanie operácie by nám prišli za kratší časový úsek....
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284019Verze : 0
MOD
Ja osobne sa okrem dôkladného prepisovania hlavičky snažím aj dôsledne vymazať všetko, čo sa týka pozemných a vzdušných síl, aby som zbytočne nerozptyľoval tých, ktorí tie úlohy budú plniť Very Happy Very Happy Very Happy ....


Môj bývalý šéf (gen. Kačmár)ma tvrdo naučil, že len z prepisovaním neprerazím, takže či sme chceli, alebo nie, vždy sme museli každú úlohu dopracovať... Ale sme offtopic.


Myslím že reorganizáciu treba - ale najskôr dokončiť to čo sa začalo pred 8 rokmi a nebolo nikdy dokončené - dokončiť a realizovať konečne audit MO SR a GŠ OS SR a zrušiť paralelné plnenie úloh, následne vykonať audit na veliteľstvách a tak isto zoštíhliť podľa výsledkov auditu. Vytvoriť pokiaľ možno jednotné štruktúry, aby bolo jasné kdo za čo zodpovedá (a nie ako je to teraz, že na GŠ robí úlohu jedno oddelenie, napr na J-5, na PS úplne iné (napr.na J-3) a v SVaP zas niekdo ďalší podriadený úplne inde... - to je iba príklad). A na brigádach a práporoch za plnenie úloh zodpovedá nejaký chudák z poverenia, lebo pri tvorbe štruktúry sa na to zabudlo...
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284026Verze : 0
MOD
wade ja viem že to niekedy vyzerá ako komické prepisovanie hlavičky ale evidentne tu chýba nedotiahnutá pôvodná reorganizácia pri niektorých veciach my iba môžeme nechapavo krútiť hlavou. Uvidíme čo nam prinesie nová reorganizácia. Very Happy
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284048Verze : 0

Citace :

naozaj si myslím že v OSSR je viacej náčelníkov ako indiánov....súdiac podľa tejto štruktúry OSSR na upload.wikimedia.org má wade zrejme pravdu


keď už buko písal, že armáda nie je civilná organizácia, v poriadku, ale ani v takom strojárskom podniku nemôže byť zo 100 zamestnancov 60 robotníkov pri strojoch a 40 manažérov sediacich v kanceláriách, to by potom dopadlo...


keď už tak, tak tie tri veliteľstvá môži dávať bojové rozkazy a strategické plány môže robiť Gš no nie??
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284120Verze : 0
To: splinter


Myslim, ze toto nevyriesime a asi ani celkom nepochopime. Struktura akejkolvek organizacie, ktora ma 20-30-40... tisic ludi je taka komplikovana, ze sa jej studiu treba venovat podrobne a az po tom nieco riesit. Armada je este komplikovanejsia o to, ze ma napr. vlastne zdravotnictvo, logistiku a kopec inych struktur ktore v civilnom sektore zastresuje niekto iny.


Pekny priklad je americka armada vo Vietname v 60.-70. rokoch. V case ked bolo vo Vietname najviac vojakov bolo bojujucich 10-15% a zvysok zabezpecoval vsetok ich servis. Zda sa to neuveritlene, ale bolo to tak a dokonca som cital, ze ani z dnesneho pohladu to nebolo az take tragicky nezvladnute ci neefektivne.


Zhodneme sa na tom, ze reforma je potrebna a koncepcia tiez. Ale ked vidim, ze ako to prebeiha v skolstve ci zdravotnictve, tak mi pripada, ze sa dostavame do zacarovaneho kruhu kde reforma nadvazuje na reformu, koncepcia strieda koncepciu (odhliadnuc od politickych objednavok) a vznika z doho riadna deforma.
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284124Verze : 0
Miso


v poriadku. Teda štruktúra je vlastne nemenná, šetriť sa teda dá len na súbežných činnostiach, ak sa už rovno nezruší pre nedostatok zdrojov nejaká tá vojenská jednotka a dopadneme ako Slovinsko, kde nemajú stíhačky ako hore spomínaná Litva, ktorá nemá ani tanky a má len jednu brigádu a pár práporov pozemných síl (pomenovaných po litovských kráľoch) , nejaké tie lode v Klajpede a pár ľahkých lietadiel a vrtuľníkov. Pritom je to krajina o trochu väčšia než Slovensko a podobným stupňom ekonomického vývoja, ale má len vyše troch miliónov obyvateľov...


a k reformám: viac ako koncepcie by pomohla rovno antikoncepcia, aby sa neplodili ďalšie nezmysly...Razz
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284127Verze : 0
Ono to s tou redukciou pravdepodobne nebude tak horúce....


1. SNS ako člen vládnej koalície je zásadne proti znižovaniu financií na OS SR, takže bude presadzovať buď priamo navýšenie v rozpočte, alebo úpravu rozpočtu tak, aby predpokladané príjmy z predaja nadbytočného majetku MO SR vo výške 1- 2 miliardy korún (odhad) neboli príjmami štátneho rozpočtu ako celku, ale boli určené priamo pre MO SR, čo by umožnilo navýšenie rozpočtových prostriedkov v priebehu roka


2. Predstavitelia NATO niekoľko hodín po oznámení možnej redukcie vyzvali členské štáty na dodržiavanie záväzkov týkajúcich sa vynakladaných prostriedkov na obranu (2 % HDP)


3. Po skúsenostiach s predchádzajúcimi redukciami si myslím, že aj keď budú Veliteľstvá zrušené, dôjde len ku kozmetickým zmenám, napr. k premenovaniu a prípadne k zlúčeniu veliteľstva s niektorým podriadeným útvarom, pričom sa navýšia počty u útvarov...
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284136Verze : 0
MOD

Citace :

SNS ako člen vládnej koalície je zásadne proti znižovaniu financií na OS SR, takže bude presadzovať buď priamo navýšenie v rozpočte, alebo úpravu rozpočtu tak, aby predpokladané príjmy z predaja nadbytočného majetku MO SR vo výške 1- 2 miliardy korún (odhad) neboli príjmami štátneho rozpočtu ako celku, ale boli určené priamo pre MO SR, čo by umožnilo navýšenie rozpočtových prostriedkov v priebehu rokas tým súhlasím. Tak malú armádu by som moc neredukoval, skôr by som investoval do novej techniky. Udržiavanie a opravovanie tej starej tiež niečo stojí, v dlhodobom horizonte sa tiež dá niečo ušetriť


SNS sa pohráva aj s myšlienkou domobrany. Ale to ni ej nič nové, niečo podobné tu bolo v roku 1995, malo sa jednať o 37 rôt...
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284148Verze : 0

Citace :

Ono to s tou redukciou pravdepodobne nebude tak horúce....v súvislosti so svetovou finančnou krízou sa nahlas hovorí o úprave navrhnutého štátneho rozpočtu a potrebe väčšieho šetrenia, ale nie na úkor sociálnych záležitostí (čo sa dá akceptovať).Premiér Fico už viackrát vyhlasoval, že prvé na rade bude Ministerstvo obrany...


tak Vám vojaci prajem, aby nebol zrušený napr. nejaký bojový útvar


wade tu spomínal zbytočnosť troch veliteľstiev, tak ho trochu podporímSmile


Rakúsko - Bundesheer (Generálny štáb a potom priamo brigády)


upload.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284450Verze : 0
Rakúsko nie je členom NATO, skús nájsť členský štát NATO, ktorý má bojové jednotky priamo podriadené GŠ (okrem Islandu, ktorý nemá vlastné ozbrojené sily a Luxemburska, ktoré m´´a špecifické postavenie).Naviac z tejto vety v tvojom odkaze - The main branches are the Land Forces (Kommando Landstreitkräfte; KdoLaSK), Air Forces (Kommando Luftstreitkräfte; KdoLuSK), Mission Support (Kommando Einsatzunterstützung; KdoEU), International Missions (Kommando Internationale Einsätze; KdoIE), Command Support (Kommando Führungsunterstützung; KdoFüU) and Special Forces (Kommando Spezialeinsatzkräfte; KdoSEK) - mi akosi vychádza že tie veliteľstvá sú tam tiež, alebo že by som zle preložil slovo Kommando?
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284454Verze : 0
MOD
Takže aktuálny systém velenia Rakúskej armády je na stránkach Rakúskeho ministerstva obrany - www.bmlv.gv.at


Ministerstvo priamo velí Akadémiám, Školám a agentúram, plus trom hlavným veliteľstvám - Spoločnému veliteľstvu síl (to je tá štruktúra, której odkaz tu vložil SplinterX a čo bol aj jeden z variánt Modelu OS SR 2020), Spoločné veliteľstvo podpory velenia a Veliteľstvo podpory.... Generálny štáb Rakúskej armády je súčasťou Ministerstva obrany, tak ako bolo v SR plánované už v roku 2000.A už si len rýpnem k šetreniu - armáda, to nie sú len vojaci a zamestnanci rezortu, to sú aj ďalšie desaťtisíce zamestnancov iných firiem, ktorí zabezpečujú chod armády, či už ide o upratovačky, kuchárov, zabezpečenie údržny budov, prania odevov, stráženia objektov, výroby a dodávok rôzneho materiálu, zabezpečenia opráv atď... Pokiaľ dôjde k redukcii rezortu, dopad nebude len na vojakov, ale hlavne na týchto zamestnancov, ktorí prídu o časť dvojej práce, alebo dokonca o celú prácu, čo sú ďalšie náklady práve na sociálny systém... Čo keby začala táto vláda konečne uvažovať nad systémom, ktorý financie skutočne ušetrí a nie len vyhadzovať miliardy v sociálnych dávkach do občanov, ktorí nikdy nepracovali a pravdepodobne ani nikdy pracovať nebudú? Z ktorých väčšina horko ťažko ukončila zákaldné vzdelanie a dokáže len jedno - daj, alebo si sám zoberiem? Čo takto poslať týchto občanov stavať cesty a mosty (sadiť zemiaky, alebo kosiť horské lúky.....alebo prehadzovať piesok z kopy na kopu, aby mali aspoň nejaké pracovné návyky) a až následne im vyplácať sociálne dávky? Lebo zatiaľ sa vyplácajú miliardy z našich daní a odvodov občanom, ktorí do spoločného systému ničím neprispeli, ale prví kričia ako sa majú zle a čo všetko štát MUSÍ spraviť aby sa ich deti mali lepšie.... Ale ako sa ich deti môžu mať lepšie, keď sa nenaučia žiť inak ako ich rodičia? Toto by mala vláda riešiť, tu sa dajú ušetriť miliardy a nie vymýšľať ako vziať ďalšie miliardy z väčšiny, aby sa menšina mala dobre... Ako znechutiť 2. dôchodkový pilier pre ďalších 100000 ľudí, aby mohla tých 7 miliárd minúť na vianočné dôchodky, ktoré v skutočnosti neriešia problém nízkych dôchodkov, ale iba kozmeticky zalepia oči niektorým skupinám voličov pred voľbami... Prečo zapadol prachom návrh jednej parlamentnej strany, aby mohol každý zamestnaný občan, ktorý odvádza dane, odviesť jednomu svojmu rodičomi časť zaplatenej dane vo výške cca 1700 SK ročne? Veď má možnosť odviesť 2% zo svojej dane na neziskové organizácie, tak prečo o tých pár korún neznížiť tieto 2% a prilepšiť rodičom - dôchodcom?
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284471Verze : 0
MOD
buko


je pravda, že treba šetriť a tiež uznávam sociálnu politiku v rozumných hraniciach. Pokiaľ viem katastrofické vízie o tom, že počerní spoluobčania budú dostávať 20tisícové dávky sa nesplinili, nedávno nahlas kričali, že im je zle, ale treba ich ignorovať, keď vládzu liať do seba jeden za druhým a plodiť deti tak vládzu aj robiť...


Dôchodcovia si primerané zabezpečenie zaslúžia, konieckoncov si celý život platili odvody, takisto mladé rodiny s deťmi, čo sa snažia slušne žiť, dobre vieme aké sú napr. problémy s bývaním


takže napr. vyššie prídavky na deti a príspevok pri pôrode je na mieste, hoci lepšie by to bolo cestou daňových bonusov, kto robí mal by na to nárok, kto nie no bohužiaľ...


ale najviac by sme mali dávať do vzdelania a infraštruktúry, ono postaviť diaľnice a železnice a takisto budovať vedecké pracoviská je oveľa prezieravejšie než dávať sociálne dávky


s tými veliteľstvami, čo nám predpísalo NATO alebo sa my Slováci musíme po všetkom opičiť??
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284478Verze : 0
Tie dávky nemusia byť ani 20 000, stačí ak sa vyplatia vo výške 10 000 pre 100 000 občanov - a už máš miliardu mesačne, 12 000 000 000 ročne.... Je to iba príklad, naozaj neviem aká je priemerná dávka sociálnej poisťovne vyplácaná ľuďom v hmotnej núdzi, koľko z toho pripadá na prídavky na deti, ani koľko osôb túto dávku berie. Tak isto asi nikdo nerobí štatistiky kedy sú tieto dávky oprávnené a kedy je to len prilepšenie k nelegálnej práci......


Na stránke sociálnej poisťovne je zoznam viac ako 14000 firiem, právnických a fyzických osôb, ktorí z rôznych dôvodov dlhujú platby sociálnej poisťovni - čo mieni vláda robiť, aby boli osoby zodpovedné za tento stav riešené? Neviem koľko je to v globále korún, dlžné suby sú rádovo od 100000 po niekoľko miliónov, čo predstavuje tiež niekoľko sto miliónov korún, až miliardy....


Keď šetriť - z čoho si tí čo kričia o šetrení kupujú nové autá na ministerstvá? Pomaly každý týždeň prepierajú naši novináru čudné praktiky v úrade na ochranu ústavných činiteľov, ministerstve vnútra, ale aj ďalších rezortoch, kde sa míňajú milióny na veci, ktoré nie sú potrebné... Pred dvoma rokmi padol návrh, aby sa organizovalo centrálne obstarávanie kancelárskych potrieb pre všetky ministerstvá. Malo to svoju logiku - jedno centrálne obstarávanie, množstevné zľavy, ušetrení pracovnívi na jednotlivých ministerstvách, ktorí zodpovedali za výberové konaie a pod. A aký bol výsledok? Každé ministerstvo si objednáva paier, tlačiarne, počítače, perá, nábytok samostatne, tak ako doteraz u niekoľkých rôznych firiem a s niekoľkými províziami.... Podobných vecí dokázala naša slávna vláda už množstvo, je jedno v ktorom rezorte a KDO bol pri moci, všade sa bezhlavo míňajú peniaze a každý tvrdí že treba šetriť.... Momentálne sa našiel obetný baránok v rezorte MO, tak ako sa doteraz našiel vždy (raz to boli poľnohospodári, inokedy krajské úrady), budúci rok to bude nejaké iné ministerstvo...


Čo sa týka štruktúry OS SR - všetci s ktorými som sa o tom v minulosti rozprával sa odvolávali na naše členstvo v NATO.... Ono totiž aj súčasná štruktúra nevznikla zo dňa na deň a tiež k nej boli a aj sú výhrady (vidno to aj z tejto diskusie), ale vždy to skončilo magickým - takto to chce NATO. Či je to pravda netuším, v dobe prístupových rozhovorov a počas nášho členstva v PfP som mal iné starosti a moc ma to nezaujímalo- Možno by sa vedeli vyjadriť naši českí kolegovia - majú podobnú štruktúru, aj keď tvorenú iba dvoma hlavnými veliteľstvami, keď zlúčili Veliteľstvo pozemných a vzdušných síl. Podobnou cestou sme chceli ísť aj my.
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284490Verze : 0
MOD
buko, len pre informáciu


Výška dávky v hmotnej núdzi


Dávka predstavuje od 1. septembra 2008 sumu
u jednotlivca 1 760 Sk ( 58,430 € ) mesačne,
u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 3 300 Sk ( 109,540 € ) mesačne,
u jednotlivca s viac ako 4 deťmi 4 520Sk ( 150,040 € )mesačne,
u dvojice bez detí 3 060 Sk ( 101,580 € ) mesačne,
u dvojice s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 4 800Sk ( 159,340 € ) mesačne,
u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 6 060 Sk ( 201,160 € ) mesačne.


Dávka patrí občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi, a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok.


Uvedené sumy dávky sa zvyšujú od 1. septembra 2007 o 370 Sk ( 12,290 € ) mesačne, ak je občan alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, tehotná žena. Toto zvýšenie patrí tehotnej žene od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ak preukáže svoje tehotenstvo tehotenským preukazom a počas tehotenstva pravidelne navštevuje tehotenskú poradňu.


Dávkou je aj 370 Sk ( 12,290 € ) mesačne u občana alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje, ak je rodičom dieťaťa do jedného roku veku a preukáže sa potvrdením pediatra, že sa s týmto dieťaťom zúčastňuje na preventívnych prehliadkach.


Dávka patrí len jednému z rodičov bez ohľadu na počet detí do jedného roku veku.


Určenie výšky dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke


Výška dávky a príspevkov sa určí ako rozdiel medzi
ustanovenými sumami dávky v hmotnej núdzi,
sumou príspevku na zdravotnú starostlivosť,
sumou aktivačného príspevku,
ustanovenými sumami príspevku na bývanie,
a sumou ochranného príspevku


a príjmom.


Ak dávka a príspevky patria občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi, a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, výška dávky a príspevkov sa určí ako rozdiel medzi sumou nárokov a ich príjmom a poskytujú sa v jednej sume.


Ak je výška dávky a príspevkov nižšia ako 50 Sk (1,660 € ), dávka a príspevky sa nevyplácajú.


Výška dávky a príspevkov sa zvýši o 350 Sk ( 11,620 € ), ak je občan rodičom dieťaťa do jedného roku veku.


Zákonom ustanovené sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke môže upraviť k 1. septembru kalendárneho roka vláda Slovenskej republiky nariadením.


zdroj: www.employment.gov.sk


ale aj tak, koľko je takých, čo pomoc doslova zneužívajú..ale to tu asi ťažko vyriešime


a k armáde, čo ako spôsob šetrenia napr. kúpiť protitankové zbrane 3. generácie (napr. Javelin) a zrušiť tankový prápor, tak ako to urobila napr. Litva?? Veď údržba 20ročných tankov musí byť žráč peňazí no nie..aspoň ja to tak vidím..
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284510Verze : 0
Aj údržba rakiet a kompletov niečo stojí... Nemám relevantné informácie aké sú náklady na ročnú údržbu uloženého tanku a uloženého PTRS (lebo naše tanky sú aj tak uložené, ten prápor ktorý máme nie je naplnený osobami na 100%). Ale tanky nie sú primárne určené na na boj s tankami. V obrane sú na to určené práve PTRS. Úloha tankov je rýchly úder a prielom do hĺbky územia protivníka, s podporou pechoty a delostrelectva s cieľom obsadiť dôležité čiary a priestory terénu.... To s PTRS nedokážeš. Inak pobaltské republiky nie je dobrý príklad - ak by im Rusi nejaké tanky nechali, tak ich určite majú vo výzbroji. Naviac ich obranu platia členské štáty NATO, ktoré tam vysielajú svoje kontingenty (vrátane Poľska a myslímže aj ČR - myslím tým konkrétne letectvo?).


Dik za info, prirátaj tomu prídavky na deti (550 Sk na jedno dieťa), zľavy na stravu pre školopovinné deti v školskej jedálni, príspevok na bývanie..... - k tým 10000 Sk sa dostaneš ani nevieš ako... Bez toho aby väčšina týchto ľudí niekedy niečo spoločnosti vrátila... Keby si aspoň dokázali po sebe upratať.
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284511Verze : 0
MOD
Nejde ani tak celkom o to či je lepšie mať alebo nemať tanky, ale skôr o to či su v službe alebo sú úložené v rezerve (a občas sa raz-dva krát za rok prebehnú na nejakom cvičení). Lebo načo mať trebárs aj celé pluk M1A2 ABRAMS alebo T-90S ked vláda vyhlási že naši vojaci nepôjdu tam alebo tam, lebo "nedajbože" by sa mohli zraniť. Ved si myslím že kto dnes ide za profesionála do OS SR tak si asi uvedomuje že sa môže ocitnúť aj v ostrej misií v "Afgane". Alebo si predstavuje že bude celí čas len škrabať zemiaky? Pokial dubú vojaci nasadzovaný len do "bezpečných" operácií potom nemá zmysel mať tanky, BVP, PTRS, delostrelectvo, ale pretransformovať armádu na "mierové zbory".
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284512Verze : 0
No nevím zda to tu někdo nepsal, ale aby se neopakovalo to co u nás - zrušili se místa občanů - ovšem ne na základě rozumné úvahy, ale na základě procent a pak se zjistili dvě věci:
1) odešli odborníci - mnohdy z dlouholetou praxí
2) VZP je na některých místech zbytečný luxus - je prostě drahší než OZ.
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284513Verze : 0

Citace - splinterX :


wade tu spomínal zbytočnosť troch veliteľstiev, tak ho trochu podporímSmile


Rakúsko - Bundesheer (Generálny štáb a potom priamo brigády)


upload.wikimedia.orgTak to si si nevybral dobrý príklad Very Happy pár mesiacov som v Bundesheer strávil. Viem aka je ich štruktúra dokonca sa mi zda že naša je dnes dokonca efektívnejšia. Rozdiel je iba v tom že oni maju trošku iný rozpočet.
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284522Verze : 0
slimo, to sa mi teda nepodarilo:)


ad tanky, na niečo podobné som sa opýtal po pozretí tohto videa v diskusii:


https://www.youtube.com/watch?v=PBoRL2SYDIs


ak máme veriť užívateľovi "tank3tr", že funguje tam iba jedna nekompletná rota aj to iba opravuje techniku tak potom o čom to je...
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284722Verze : 0
Je to o peniazoch - na nákup nových / modernizovaných T-72M2 nie sú peniaze a T-72M1 majú už svoje roky... Tankisti boli presunutí k mechanizovaným jednotkám, nakoľko bolo treba pokryť misie, späť sa už nevrátili a nový personál sa nenabral. Preto má tankový prápor reálne len jednu rotu (zvyšné tanky sú uložené) a techniku takú akú má. Naviac ďalší problém pre ministerstvo: Baškovi chýba pre vojakov miliarda (nie v roku 2009, ale už tento rok, v roku 2008)
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284728Verze : 0
MOD
keď na to nemáme tak načo živíme armádu?? Veď sa treba kuknúť na západ alebo na už asi trikrát spomenutú Litvu, ktorá je ekonomicky ešte horšie na tom než my,na svoju armádu dáva asi toľko percent HDP (1,15%) ako my a majú modernejšie zbrane


veď pozri si https://en.wikipedia.org/wiki/Military_of_Lithuania a porovnaj zoznam používaných zbraní so zbraňami našej armády
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284737Verze : 0
Pobaltské štáty (podobne ako Slovinsko) sú v úplne inej situácii ako my - vznikli z ničoho a v úplne inej politickej situácii, dosť veľká časť ich výzbroje bola darovaná zadarmo, alebo len za symbolický poplatok z prebytkov štátov NATO, takže ich aspoň v začiatkoch nič nestála, pretože dokázali zahrať na city tým, že tvrdili že ich ohrozujú Rusi. Ďalšiu výzbroj si dokázali zakúpiť spolu s Lotyšskom a Estónskom, takže mali aj množstevné zľavy. A keď som si pozrel ich výzbroj, tak by som netvrdil že je omnoho modernejšia ako naša.... (BTR-60, M-113 a BRDM-2 je starina, podobne aj ich delostrelectvo, letectvo a PVO nemajú takmer žiadne, strážia ich letectvá NATO).


My sme vznikli pokojným rozdelením, bez žiadnej hrozby, takže nebol dôvod, aby nám niekdo venoval delostrelectvo, lode a pod. Naviac pobaltské štáty (podobne ako v minulosti Gruzínsko) stále operujú Ruskou hrozbou, do NATO boli prijaté v podstate natruc Rusku a aj preto sa NATO zaviazalo, že sa postará o ich bezpečnosť. Alebo si myslíš, že by dávali tak málo na obranu, keby ich nestrážili ďalšie štáty NATO?


Litva nemá profesionálnu armádu, má povinnú jednoročnú službu, takže v prípade potreby si potrebný počet vojakov zmobilizuje. Pamätám si diskusiu, ktorá pred pár rokmi sprevádzala náš vstup do NATO a prípravu profesionálnej armády - už vtedy sa upozorňovalo, že členstvo v NATO prinesie VYŠSIE výdavky na ozbrojené sily. Je zaujímavé že vtedy s tým všetci súhlasili. Dnes sme v NATO, ale záväzky sa nám zrazu plniť nechce. Výhody áno, povinnosti nie? Môžme kľudne rozpustiť armádu, ale potom nemáme čo robiť v NATO. Len si neviem predstaviť čo by potom na Slovensku vypuklo....


Len pre zaujímavosť:

Citace :

Výškou služobného platu sa však vojenské povolanie postupne posúva na, resp. za hranicu konkurencieschopnosti na trhu práce. Predpokladaný motivačný účinok sa bude strácať. Je to dôsledok deformácie konštrukcie stupnice hodnostných platov v dobe legislatívneho procesu prípravy návrhu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov. Konštrukcia stupnice hodnostných platov predpokladala východiskovú výšku hodnostného platu vojaka 2. stupňa vo výške 1,1 násobku priemerného platu v národnom hospodárstve dosiahnutom v predchádzajúcom roku a kompresný pomer 1:7 (hodnostný plat vojaka 2. stupňa k hodnostnému platu generála v poslednom platovom stupni). Kompresný pomer 1:7 odpovedá počtu riadiacich stupňov v ozbrojených silách a je v súlade s odporúčaniami ECO European Consultants Organisation, 2006 (minimálne 1:6, údaj Svetovej banky, Správa Svetovej banky o Slovenskej republike, 2006). Na medzirezortné pripomienkové konanie na začiatku roku 2004 boli správne použité údaje z roku 2003 s predpokladom, že zákon bude účinný v roku 2004. Zákon bol prijatý a účinný až v roku 2005 a Ministerstvo financií SR vzhľadom na vývoj makroekonomických ukazovateľov hospodárenia SR a s dôrazom na prijaté uznesenia vlády SR neumožnilo zmenu údajov podľa hodnôt dosiahnutých v roku 2005. Zároveň bol kompresný pomer účelovo zmenený na 1:5,26 a zmenený bol aj spôsob valorizácie hodnostných platov. Argumentácie ministerstva obrany, že sa v krátkej dobe stratí konkurencieschopnosť vojenského povolania na trhu práce, sa potvrdila v plnom rozsahu.Hodnostný plat vojaka 2. stupňa mal byť v roku 2008 1,1 násobkom priemerného platu v NH - 1,1 * 21500 = 23650. V skutočnosti je tento plat cca 16800 Sk. Takže oproti tomu čo nám odporúčali pred vstupom do NATO naša armáda už niekoľko rokov vo veľkom šetrí....
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284741Verze : 0
MOD
keď píšeš, že sa stráca konkurencieschopnosť tak sa fakt obávam (uvedomujem si dôležitosť armády pre fungovanie štátu), že dopadneme ako pobaltské krajiny, ktoré si obranyschpnosť budú riešiť povinnou vojenskou službou a ktorým niekto z ľútosti bude musieť niečo podarovať...


vážne by sa politici mali nad tým zamyslieť, ono armádu treba či už pri živelnej pohrome alebo pri inej mimoriadnej udalosti, ak už nie pri vojenskom konflikte


vzhľadom na nebezpečnosť práce to veľa nie je, ale je to častočne kompenzované relatívnou istotou zamestnania narozdiel od súkromnej sféry, kde firma môže prepustiť zamestnancov prakticky nečakane tak ako sa to stalo vo Vrábľoch, USS Košice a pod...
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284749Verze : 0
Konečne padlo aspoň nejaké rozhodnutie - Fico: Lietadlá pre armádu sa kupovať nebudú.Aj keď to zaujímavo zdôvodnil:

Citace :

Vojakom, ktorí nie sú spokojní s výškou rozpočtu odporučil, aby si pozreli televízny záznam vojenskej prehliadky. "Dať 31 miliárd do armády a vidieť chlapcov, ktorí nevedia pochodovať...To sú procesy, ktoré nebudeme podporovať,“Ten kdo prehliadku pripravoval (a denne dozeral na nácvik) by mal zvážiť či zotrvá vo funkcii. Ale pri našich reáliách je možné že bude v decembri vymenovaný za nového NGŠ OS SR.
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284753Verze : 0
MOD
buko: to sa dalo čakať


som zvedavý, kto na koho bude ukazovať, keď padne L410 alebo AN26 a budú druhé Hejce...


ale mohli by modernizovať pozemnú techniku alebo aspoň vymeniť staré Sa58ky a Ug59ky, lebo aj tie sa rozsypú a tak sa môže prejsť na kone a kopije ako v traviane:D


Ficov koaličný odborník na armádu sa opäť ozval:
www.aktuality.sk
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284768Verze : 0
Fico nedá 31 mld do armády. Nevedia pochodovať...


www.topky.sk---
URL : https://www.valka.cz/20-10-2008-Slovensko-Resort-obrany-chysta-vypoved-pro-1440-civilnich-zamestnancu-k-1-unoru-2009-t77149#284786Verze : 0
MOD