Main Menu
User Menu

Zranenia a nemocnice

Diskuse
V Krameriovi som našiel záznam o vojakovi:


"Schuss /ostré/ i. d. l. hand u. i. d. r. Finger"
= Schuss in der linken Hand und in der rechten Finger ?
* Zásah do ľavej ruky a do pravého palca ? - znie mi to dosť nezmyselne
alebo
"Hufschlag a. r. Fuss /ostré/"
= Hufschlag an rechte Fuss ?
* Kôň ho kopol do pravej nohy?


GarnSpit. = čo to do čerta je? Nr. 12 in Josefstadt = Josefstadt je časť Viedne?
ResSpit. = Reserve? Spital in Iglau = záložná nemocnica v Jihlave ?


Prosím nejakého znalca na zdravotníctvo, aby mi to (nám) trošku objasnil.
* Aký bol vlastne systém nemocníc Rak.-Uhorska za vojny?
* Aké druhy nemocníc boli k dispozícii v Rak.-Uhorsku a aké je ich označenie?
* Aká bola cesta zraneného (chorého) počas vojny?
URL : https://www.valka.cz/Zranenia-a-nemocnice-t120812#414164Verze : 0
Něco málo o nemocnicích.


Vojenské nemocnice v roce 1914 (Garnisonsspital.)


forum.valka.czZeměbranecké nemocnice v roce 1914 (Landwehrspitäler.)


forum.valka.czGarnSpit. - znamená Garnisonsspital - Posádková nemocnice.
Nr. 12 - Josefstadt - to je posádková nemocnice č. 12 Josefově (v Čechách)


Každá posádková nemocnice měla v případě války ve svém mobilizačním plánu rozvinutí reservních nemocnic, které jí podléhaly.
Např. posádková nemocnice č. 6 v Olomouci, Klášterní Hradisko měla umístěné 2 reservní nemocnice přímo v Olomouci (v Jesuitských a Konviktských kasárnách jedna, druhá byla postavena na voj. cvičišti na kraji města.), kvůli velkému množství infekčních nemocí byla v Olomouci dále vybudována Epidemická záložní nemocnice. Dále bylo v Olomouci zbudováno po dobu Velké války mnoho nouzových nemocnic a lazaretů.


ResSpit. in Iglau je tedy záložní nemocnice v Jihlavě, která patřila pod velení a dohled některé posádkové nemocnice.
URL : https://www.valka.cz/Zranenia-a-nemocnice-t120812#414200Verze : 0
Josefstadt je německé jméno pevnosti Josefov, takže zřejmě jde o nemocnici umístěnou v této posádce.
URL : https://www.valka.cz/Zranenia-a-nemocnice-t120812#414201Verze : 0