Válečný kříž 1914-1918

Cross of War
Croix de Guerre
     
Název:
Name:
Válečný kříž Cross of War
Název v originále:
Original Name:
Croix de Guerre
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.05.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
jeden stupeň One Class
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
L. le Ribault, B. Caminade, E. Lacombe : Identification et Cote Decorations, Bordeaux
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1914-1918-t25304#407001 Verze : 0
     
Název:
Name:
Válečný kříž Cross of War
Název v originále:
Original Name:
Croix de Guerre
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.05.1915
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1914-1918-t25304#407003 Verze : 0
V době Velké války, kdy Francie bojuje s Německem a jeho spojenci, ukázalo se, že válka to je krutá a bude i dlouhá. Teprve bitva na Marně ve dnech 5-12.září dokázala zastavit německé jednotky. Boje Belgičanů na Yseře a Angličanů u Ypru proměnily klasickou válku na válku zákopovou. Při těchto bojových akcích se denně vyznamenávali statečnosti všichni vojáci bez rozdílu hodnosti. V denních rozkazech byla citována jejich jména a postupně docházelo k navrhování vyznamenání Řádem Čestné Legie a Vojenskou medailí. O tom se však rozhodovalo dlouho po boji a mimo útvar či jednotku, kde voják byl zařazen.
Byl to spisovatel Maurice Barrés, poslanec Národního shromáždění, který navrhl a prosadil zřízení medaile, která by mohla být udělena bezprostředně po boji nejstatečnějším vojákům. Kampaň tohoto poslance skutečně vedla k založení vyznamenání a to již od 23.prosince 1814.
4.února 1915 v poslanecké sněmovně bylo konstatováno, že podobná vyznamenání mají jak armády Ruska(kříž Sv.Jiří), Angličané a Italové (Medaile Za statečnost ve třech stupních.)
S konečnou platnosti bylo dne 8.dubna 1915 schváleno, aby dekorace byla zřízená a jmenovala se VÁLEČNÝ KŘÍŽ (La Croix de la Guerre). Autorem návrhu byl medailér Bartholamé. Schválený válečný kříž byl ražen v pařížské mincovně z bronzu. Má průměr 37 mm. Jedná se o tlapatý kříž rovných ramen,který je při okrajích, na líci i na rubu rámován. Mezi ramena kříže byly vloženy meče. Ve středu kříže je kruhový medailon o průměru 14 mm. Medailon nese ve svém středu ženskou hlavu ve frygické čapce. Ta symbolizuje bojující Francii. Mezikruží nese opis REPUBLIGUE FRANCAISE. Na rubní straně je stejný medailon a ve dvou řádcích letopočty:
Válečný kříž 1914-1915
Válečný kříž 1914-1916
Válečný kříž 1914-1917
Válečný kříž 1914-1918
Stuha je 31 mm široká, zelená s pěti stejně od sebe vzdálenými úzkými červenými proužky. Je shodná se stuhou Svatohelénské medaile z 12.srpna 1857.


Každá citace z plukovního či brigádního rozkazu se vyznačovala na stuze bronzovou pěticípou hvězdičkou, citace z divizního rozkazu hvězdičkou stříbrnou. Byla-li citace z armádního sborového rozkazu, byla hvězdička zlatá. V případě,kdy se jednalo o citaci celoarmádního charakteru, upevňovala se se na stuhu podle stanov palmová ratolest (ve skutečnosti se jednalo o vavřínovou ratolest). Tato ratolest je bronzová 35 mm dlouhá a 9 mm široká. Na stuhu se pokládá šikmo. Ratolest se na stuhu upevňovala,jestli-že ve smyslu citace byl nositel vyznamenán dalším Válečným křížem. Existovaly případy vojáků, kteří měli na stuze několik palmových ratolestí. Slavný pilot stíhač RENÉ FOCK (1894-1953) patřil mezi slavné bojovníky Velké války a na stuze jeho Válečného kříže bylo upevněno celkem 28 ratolestí. René Fock byl Velkodůstojníkem Řádu Čestné legie a nositelem Válečné medaile. Dle podkladu ministerstva války bylo uděleno v letech 1915-1918 více jak 2 550 000 křížů. Udělování bylo slavnostně ukončeno dnem 1.března 1920.


Literatura:
André Souyris-Rolland:Guide des Ordres, decorations et médailles militaires 1814-1963
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1914-1918-t25304#299774 Verze : 0
Po vypuknutí druhé světové války v roce 1939 a to bezprostředně po zahájení válečných operací, rozhodl tehdejší ministerský předseda a ministr války Edouard Daladier o zřízení, či obnovení Válečného kříže,kterým měli být vyznamenání vojáci,kteří se dostali do přímých bojů s nepřítelem. Dle návrhu pařížské mincovny byl ražen stejný bronzový kříž,který byl stejný jako ten z let 1914-18. Jediný rozdíl byl,že na zadním medailonu se nachází letopočet 1939. Stuha byla pozměněna i když zachovala původní barvy(viz obrázek)Kříž byl zdoben stejně tak jako v letech války hvězdičkami či ratolestmi.
Po hanebné a drivé porážce Francie v roce 1940 bylo pozastaveno další udělování kříže. Tehdejší vláda ve Vichy dokonce zrušila rozhodnutí ze září roku 1939 a rozhodla se zřídit nový Válečný kříž.Ten je opět shodný s původním křížem,ale zadní medailon je opatřen letopočtem 1939-1940.Dekret(doklad) o zřízení tohot kříže pochází ze dne 28.března 1941.


O dva roky později rozhodl v Alžíru generál Henri Giraud(uprch ze saské pevnosti Konigsteinu) založit další Válečný kříž s novým letopočtem a to: 1943.
Rozhodnutím ze dne 7.ledna 1944,které vydal Francouský výbor pro národní osvobození( Comité Francais de la Libération Nationale) bylo rozhodnuto,že jediným válečným kříážem platným v celé Francii z doby druhé světové války bude jen onen,který byl zřízen dekretem Daladierovy vlády dne 26.září 1939,tedy s datem na rubním medailonu . Podle informaci bylo udělen přibližně 250 000 těchto křížů.
Výrobou sice byla pověřena pařížská mincovna,ale i tak docházelo k ražbám křížů v Africe či u soukromých firem. Proto se ve sbírkách i našich faleristů tyto kříže běžně nacházejí.


Založení francouzského Válečného kříže, myšlenka ocenit statečné vojáky, nachází porozumění i u dalších států Dohody.Tak byl dne 25.října 1915 založen Belgický válečný kříž,později i Italský válečný kříž a konečně dne 7.listopadu 1918 i Českoslovensý válečný kříž.
Válečný kříž 1914-1918 - Kříž Vichy 1939-40

Kříž Vichy 1939-40
Válečný kříž 1914-1918 - Ukázka a způsob nošení řádu a vyznamenání důstojníka

Ukázka a způsob nošení řádu a vyznamenání důstojníka
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1914-1918-t25304#299813 Verze : 0

Diskuse

V roce 1922 byl Croix de guerre s palmou udělen také budoucímu generálovi B. KáňoviZdroj: Prvopis kvalifikační listiny (VHA)
URL : https://www.valka.cz/Valecny-kriz-1914-1918-t25304#466203 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více