Main Menu
User Menu

Regulační komise V [1938-1938]

5th Regulatory Commission

     
Název:
Name:
Regulační komise V
Originální název:
Original Name:
Regulační komise V
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 140 - Mobilisovaný útvar 140-B-1
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.09.1938-DD.MM.1938 Ústřední železniční velitelství
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-DD.MM.1938 Poprad, ? /

Velitel:
Commander:
24.09.1938-DD.MM.1938 Richter, Oldřich (major generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno RUMAN
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond
Minařík, P. – Šrámek, P.: Personální průvodce … Historie a vojenství 57, 1997, s. 94-130.
URL : https://www.valka.cz/Regulacni-komise-V-1938-1938-t211121#595229Verze : 2
MOD