Main Menu
User Menu

Školské oddělení Východního vojenského okruhu [1986-1992]

School Department of Eastern Military District

     
Název:
Name:
Školské oddělení
Originální název:
Original Name:
Školské oddělení Východního vojenského okruhu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1986
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1986-01.01.1992 Východní vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
01.11.1986-01.01.1992 Trenčín, kasárny /

Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1986-28.08.1991 Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova
01.11.1986-28.08.1991 Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova
01.11.1986-28.08.1991 Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova
01.11.1986-28.08.1991 Vojenské gymnázium Slovenského národního povstání
01.11.1986-01.05.1990 Vojenské letecké učiliště
01.11.1986-01.09.1989 Vojenské učiliště Liptovský Mikuláš
01.11.1986-27.08.1991 Vojenské učiliště Martin
01.11.1986-27.08.1991 Vojenské učiliště Nitra
01.11.1986-27.08.1991 Vojenské učiliště Nové Mesto nad Váhom
01.11.1986-28.08.1991 Vojenské učiliště Žilina
01.09.1989-28.08.1991 Vojenská střední škola protivzdušné obrany

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond ČSLA-00000 (Velitelství Východního vojenského okruhu)
URL : https://www.valka.cz/Skolske-oddeleni-Vychodniho-vojenskeho-okruhu-1986-1992-t183963#537216Verze : 1
MOD