Main Menu
User Menu
Reklama

Medaile za zimní bitvu na východě 1941-42

Eastern Front Medal 1941-42

Medaille Winterschlacht im Osten 1941-42

     
Název:
Name:
Medaile za zimní bitvu na východě 1941-42
Název v originále:
Original Name:
Medaille Winterschlacht im Osten 1941-42
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.05.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.05.1945
Struktura:
Structuure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavlík, Svetozár, Vyznamenání a bojové odznaky třetí říše 1. Vydavatelství Kozák-Press 2007 ISBN 978-80-969292-6-9
Fowler, E.W.W. Nacistické reálie Nakladatelství: Ottovo nakladatelství ISBN: 80-7181-173-4
kolektiv autorů Německé insignie Nakladatelství: Cesty ISBN:80-7181-845-3
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-zimni-bitvu-na-vychode-1941-42-t12325#352514Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile za zimní bitvu na východě 1941-42
Název v originále:
Original Name:
Medaille Winterschlacht im Osten 1941-42
Datum vzniku:
Date of Establishment:
26.05.1942
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.05.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Jörg Nimmergut: Deutschland-Katalog Orden & Ehrenzeichen von 1800 - 1945, Mnichov 1994
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-zimni-bitvu-na-vychode-1941-42-t12325#415414Verze : 0
MOD
medaila spolu s udelovacím sáčkom
Ferdinad Wiedmann-Franfurt nad Mohanom


"foto slr26"
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-zimni-bitvu-na-vychode-1941-42-t12325#400362Verze : 0
Medaila v sáčku a zabalená v pôvodnom voskovom papieri, vyrobená zo zinku s originálnou stuhou. Vyznamenanie nikdy neudelené, pochádza z nálezu od výrobcu.
Výrobca Rudolf Souval - Wien
"foto slr26"
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-zimni-bitvu-na-vychode-1941-42-t12325#400997Verze : 0
Název
Name
Medaile za zimní bitvu na východě 1941-42
Eastern Front Medal 1941-42
Medaille Winterschlacht im Osten 1941-42
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-zimni-bitvu-na-vychode-1941-42-t12325#429266Verze : 0
MOD
Diskuse
doplním:


že medaila bola udeľovaná za zranenie a omrznutie, v tom čase bohužiaľ najčastejšie udelenie.


Išlo o čas v rozmedzí od 15.novembra 1941 do 15 apríla 1942


plus ak mal vojak "sťastie" tak ju získal za 60 dňové svedomité plnenie povinností v bojovej oblasti,
alebo
sa vojak zúčastnil útokov v bojovej oblasti v danom období
alebo
sa v 14-tich po sebe nasledujúcich dňoch zúčastnil aspoň raz boja muža proti mužovi.


Vojaci Luftwaffe a to je pravdepodobne najvzácnejšie na tomto vyznamenaní mohli získať toto vyznamenanie
za 30 a viac letov do bojovej oblasti.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-zimni-bitvu-na-vychode-1941-42-t12325#400358Verze : 0
dokument o udelení spolu s miniatúrou na civilnú uniformu


"foto slr26"
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-zimni-bitvu-na-vychode-1941-42-t12325#400359Verze : 0