Ruské legie zblízka

Autor : 🕔30.09.2002 📕10.987

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Ruské legie zblízka
 2. Ruské legie zblízka
 3. Ruské legie zblízka
 4. Ruské legie zblízka
 5. Ruské legie zblízka
 6. Ruské legie zblízka
 7. Ruské legie zblízka
 8. Ruské legie zblízka
 9. Ruské legie zblízka
 10. Ruské legie zblízka
 11. Ruské legie zblízka
 12. Ruské legie zblízka
 13. Ruské legie zblízka
 14. Ruské legie zblízka
 15. Ruské legie zblízka
 16. Ruské legie zblízka
 17. Ruské legie zblízka
 18. Ruské legie zblízka
 19. Ruské legie zblízka
 20. Ruské legie zblízka

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2018 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 87.861,- Kč
♡ Chci přispět

Kulturní a osvětová činnost v Čsl. legiích

V době pobytu čsl. legií v Rusku se v jejich jednotkách rozvinula široce založená kulturní činnost. Při každém delším přerušení bojové činnosti byly v jednotkách pořádány hudební a divadelní představení, osvětové přednášky, nebo sportovní akce. Tato činnost měla pravděpodobně základy v předválečné tradici spolkového způsobu života doma v Čechách, jehož některé prvky si vojáci přenesli i do armády. Svým rozsahem tyto aktivity často vyvolávaly velikou pozornost ruského obyvatelstva, jehož vztah k legiím byl takto mnohdy i záměrně ovlivňován.

Neorganizované počátky kulturních a osvětových aktivit se spontánně začaly vytvářet už v dobách vzniku České družiny. Jejich rozvoj však byl omezen ruskými vojenskými řády. Ke zdárnému rozvoji nepřispívala ani roztříštěnost a bojové vytížení jednotky. Únorová revoluce však přinesla do tohoto stavu veliké změny. Byly vytvořeny plukovní a rotné výbory, které začaly organizovat činnost vojáků ve volném čase. Do čsl. brigády přišli ve velkém množství noví dobrovolníci ze zajateckých táborů, kde byla kulturní a osvětová činnost široce rozvinutá. Provozování kulturních aktivit začalo mít rysy postupně se centralizující organizace, která počátkem roku 1919 zastřešila veškerou kulturní a osvětovou činnost čsl. vojska. Jejím záměrem bylo využít duševních a tělesných aktivit k podpoře cílů národní zahraniční akce a k výchově čsl. vojáků. Obecný záměr této činnosti vyjádřil na podzim roku 1918 autor článku Naše příprava v časopise 6.pluku Hanák těmito slovy: „...je nutno se připravit proto, aby čsl. armáda byla nejlepší armádou, převyšující ostatní a také aby její členové zároveň byli připraveni být řádnými občany.

Autor : 🕔30.09.2002 📕10.987

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře