Žigmundove vojny I. - Posledná križiacka výprava ? Nikopol 1396

Autor: Peter Frišo / akvinsky 🕔︎︎ 👁︎ 27.833

1. Úvod

Keď rádio DEVÍN odvysielalo v relácii Historia magistra vitae cyklus Dynastie (Panovníci v dejinách), ešte som netušil, aký dopad to bude na mňa mať. Postupne sa v diskusiách vybraní slovenskí historici venovali jednotlivým panovníkom v slovenských dejinách od Mojmírovcov až po Habsburgovcov. (celkovo na Slovensku vládlo týchto dynastií 10) Zvlášť zaujímavá bola časť venovaná Luxemburgovcom, teda konkrétne tomu jedinému, ktorý tu vládol 5O rokov. Je to Žigmund Luxemburský.

Dovolím si tvrdiť, že je to panovník, ktorý najviac potreboval prejsť niečím, čo by som označil ako „proces prehodnocovania historickej postavy“. Marxistická historiografia i staršia predovšetkým česká historiografia totiž podávali výrazne negatívny pohľad na túto osobnosť a to najmä v súvislosti s husitským hnutím. Žigmund bol považovaný za „zrzavou lišku“ a mal to byť človek veľmi nečestný a všetkého schopný, vrah a nepriateľ českého národa. Našťastie v súčasnosti prichádza k demytologizácii nielen husitského hnutia, ale aj k prehodnoteniu pôsobenia Žigmunda v dejinách. Netreba pri tom pochybovať, že nové názory na Žigmunda vyvolajú polemiku, dobrý historik sa však polemikám nevyhýba, veď práve počas nich si môže poopraviť chybné názory, alebo vyvrátiť mýty svojmu spoločníkovi. Obdobie v ktorom žil Žigmund Luxemburský sa však nepodobá nášmu, preto je predovšetkým potrebné „myslieť historicky“ (to som si viac-menej vypožičal s názvu jednej knihy Dušana Třeštíka).

Reklama

Keďže túto prácu píšem pre web venujúci sa vojnám, bude táto práca venovaná predovšetkým vojnám (a to nielen klasickým, ale i diplomatickým, v ktorých Žigmund vždy vynikal viac), ostatné otázky jeho vlády budú musieť trochu ustúpiť do pozadia, ale celkom sa im asi nevyhnem. Prvý článok sa zaoberá málo známou a predsa dosť dôležito Nikopolsklou bitkou.

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více