Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach

Autor : 🕔22.11.2012 📕3.683

Seriál

 1. Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach
 2. Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach
 3. Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach
 4. Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach
 5. Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach
 6. Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach
 7. Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach
 8. Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Úvod

Ještě před definitivním rozpadem Sovětského svazu začaly na území Ázerbájdžánské sovětské socialistické republiky růst nepokoje, jejichž jádrem byl spor o Náhorní Karabach. Toto hornaté území si z historických a etnických důvodů přisvojuje jak ázerbájdžánský, tak arménský národ. Vyhlášení nezávislé Ázerbájdžánské a Ar ménské republiky v roce 1991 konflikt přiostřilo do takové míry, že propukl v několik let trvající válku, na jejímž konci byl Ázerbájdžán vojensky poražen a Arménie převzala kontrolu nad téměř pětinou ázerbájdžánského území. Otázka Náhorního Karabachu ale vyřešena nebyla. Naopak se stala zásadním zdrojem nestability celého regionu jižního Kavkazu. Z ekonomického hlediska se největší překážkou rozvoje stalo uzavření turecko-arménské a ázerbájdžánsko-arménské hranice, ke kterému ze strany Turecka a Ázerbájdžánu došlo v reakci na válečný konflikt. Turecko, které se přiklonilo na stranu Ázerbájdžánu, ale není zdaleka jediným vnějším aktérem, který je do konfliktu zapojen. Neopomenutelná je role Ruska, které naopak stojí na straně Arménie.

Právě uzavření hranice mezi Tureckem a Arménií bylo posledním faktorem, který na dlouhá léta předurčil vývoj jejich vzájemných vztahů. Zatímco s Gruzií a Ázerbájdžánem navázalo Turecko diplomatické styky téměř bezprostředně po vyhlášení jejich nezávislosti, v případě Arménie k tomu doposud nedošlo. Příčiny jejich problematických vztahů jsou historického rázu. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století byla východní část Arménie součástí Osmanské říše, zatímco západní část příslušela carskému Rusku. Právě v Osmanské říši došlo k řadě událostí, které lze označit za masakry spáchané na Arménech. Nejhorší z nich se odehrál v roce 1915 a je známý jako arménská genocida. Právě její uznání Tureckem je prvním problematickým bodem vztahů Ankary a Jerevanu. Druhým je pak otázka uznání stávající turecko-arménské hranice, která byla v roce 1921 ustanovena Karskou smlouvou.

Spor o Náhorní Karabach a nevyjasněné turecko-arménské vztahy jakožto stěžejní problémy regionu jsou spolu úzce propojeny. Když proto Turecko a Arménie podepsaly v roce 2009 protokoly o normalizaci vztahů, vyvstaly naděje, že to bude mít pozitivní dopad i na řešení konfliktu o Náhorní Karabach. Protokoly ale nebyly doposud ratifikovány, tento předpoklad tudíž nemohl být potvrzen nebo vyvrácen. Nicméně právě vzájemné souvislosti mezi aktuálním vývojem turecko-arménských vztahů a karabašským konfliktem jsou hlavním tématem této práce. Konkrétně si tento text klade dva hlavní cíle. Jednak se pokusí odpovědět na otázku, zda by případné otevření hranice a navázání diplomatických styků mezi Tureckem a Arménií přispělo k nalezení řešení konfliktu

o Náhorní Karabach. A jednak se tato práce pokusí zhodnotit, jaké jsou reálné předpoklady, že by takový vývoj mohl nastat. Za tímto účelem budou analyzovány faktory mající vliv na jednotlivé záležitosti. Na základě získaných informací pak bude možné načrtnout pravděpodobné scénáře vývoje do budoucna.

Stanoveným cílům odpovídá i struktura práce, jež je tvořena třemi hlavními kapitolami. V první z nich bude v kontextu regionu jižního Kavkazu představen konflikt o Náhorní Karabach. Důraz bude kladen jak na charakteristiku primárních aktérů, Ázerbájdžánu a Arménie, tak na role a postoje vnějších aktérů, ať už regionálních, kterými jsou Rusko, Turecko a Írán, nebo globálních, jako jsou Spojené státy, Evropská unie či mezinárodní organizace OBSE. Druhá kapitola se bude zabývat turecko-arménskými vztahy. Budou objasněny historické kořeny vzájemných sporů i současné překážky bránící normalizaci vztahů. Dostatečný prostor bude věnován nedávnému vývoji a aktuální situaci. V závěrečné kapitole dojde k propojení předchozích problematik, ke shrnutí postojů jednotlivých stran a k nastínění možného budoucího vývoje.

Použitá literatura se od sebe v jednotlivých kapitolách liší. V první části pojednávající o Náhorním Karabachu jako zdroje nejlépe posloužily publikace autorů, kteří se Kavkazem dlouhodobě zabývají. Konkrétně šlo o monografii Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus autora Svante E. Cornella, dále sborník Tomáše Šmída a Vladimíra Vaďury Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru a příspěvek Emila Souleimanova Der Konflikt um Berg-Karabach v ročence OBSE. V druhé a třetí kapitole pak použitá literatura reflektuje aktuálnost tématu. Využity byly jak odborné studie a komentáře, tak internetové zdroje v podobě zpravodajských a jiných článků. Velice cenné byly publikace nevládní turecké instituce TESEV (The Turkish Economic and Social Studies Foundation), a sice její příspěvky, které v rámci série o turecko-arménských vztazích vznikly ve spolupráci tureckých, ruských a arménských autorů.

Seznam zkratek

AKP - Strana spravedlnosti a rozvoje

BTC - Baku-Tbilisi-Ceyhan

BTK - Baku-Tbilisi-Kars

EU - Evropská unie

KGB - Výbor státní bezpečnosti (sovětská tajná služba)

KGT - Kars-Gyumri-Tbilisi

NATO - Severoatlantická aliance

NKAO - Náhorně karabašská autonomní oblast

OBSE - Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

OSN - Organizace spojených národů

SNS - Společenství nezávislých států

USA - Spojené státy americké

Seriál

 1. Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach
 2. Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach
 3. Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach
 4. Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach
 5. Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach
 6. Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach
 7. Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach
 8. Vliv turecko-arménských vztahů na řešení konfliktu o Náhorní Karabach

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔22.11.2012 📕3.683

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Poslední komentáře

 • Tomáš Koty Kotačka Jenže pak to dopadá tak, že lidi řvou jak byla F-15 skvělý letadlo... a už se nikdo nezmiňuje, že prakticky žádný z těch sestřelů nebyl jen za účasti F-15tek - a že vlastně šlo o kooperaci několika různých strojů.

  F-15A Baz versus MiG-25 - Past jako z učebnice · 1 week ago

 • Radek Novák Pěkně popsáno,akorát mi tam chybí ta bitva v Itálii :-) Docela pozdní koment,ale nikdo to tu ještě nepochválil :D

  Vojenská organizace Slovanů v časně slovanském období · 1 week ago

 • 3,14ranha Budiž, slovo svobodné jsem měl napsat s uvozovkami... přesto to jsou volby a o překvapení(z pohledu globálních elit) není nouze (Brexit, D. Trump , polská vláda... ), nic podobného tady za bolševika nebylo ani náhodou ! A když už to umírnění...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Miloš Fabián Článek je dobrý, ale chtělo by to si jej po sobě přečíst a zapracovat na elementární gramatice. Takhle je ostuda publikovat jej na tomhle portálu.

  Regia Aeronautica v severní Africe · 1 week ago

 • Radek Novák Tak to máte velmi naivní představu o světě :-) Volby svobodné nejsou,jsou zmanipulované a nahrávají velkým stranám,už jen systémem.NATO po nás nechce žádnou gentlemanskou pomoc,manipuluje s myšlením lidí skrz média a vojákům nabízí různé mise...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Wally Dobrý den,

  Mě by zajímalo kde a jak se mužů přihlásit do kurzu?

  Předem děkuji.

  el_capitan@centrum.cz

  Nudíte se? Jeďte na výcvik SOG Defence!  · 1 week ago

 • ABC Pravda. Jenže i kdyby Německo nezaútočilo na Polsko a byl pořád mír, tak by si nás stejně ponechali jako Protetorát a situace z doby březen až srpen 1939 by trvala ještě hodně let a bez války by Mnichov nebyl oduznán. V tom případě by přežití...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • Letusak Na druhou stranu se ani nevedelo, ze Hitler chysta nacistickou svetovladu, vyhlazovaci tabory a vystehovani/vyhlazeni nenemecke populace Evropy. Takhle s odstupem vice jak sedmdesati let s tim vsim, co vime, se to samozrejme posuzuje mnohem snaze.

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • ABC Kdyby Nacisté vyhráli, mohli by si s českým národem dělat, co by chtěli, klidně čtvrtinu povraždit, čtvrtinu poněmčit a zbytek odvézt do Ruska na otrockou práci. A Čecha by už víc nebylo v české zemi! Beneš několikrát hazardoval s osudem...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • neznasam_klamstvo Pri streľbe v kasárňach zahynula len jedna žena. Druhá žena a dve deti boli len ľahko zranené, boli ošetrené spolu s preživšími vojakmi na ošetrovni v kasárňach a pokračovali v ceste do nemecka! Preživších vojakov odviezli partizáni a neskôr...

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago