Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti

Autor : 🕔19.11.2012 📕6.219

Seriál

 1. Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti
 2. Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti
 3. Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti
 4. Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti
 5. Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti
 6. Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti
 7. Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti
 8. Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

4. Hospodářské důsledky odsunu sudetských Němců na ekonomiku daných oblastí

 

4.1 Zemědělství

V pohraničních oblastech bylo podle Dekretu presidenta republiky č. 12/1945 vyvlastněno celkem 1 955 076 ha půdy, z toho 1 306 941 ha zemědělské půdy a 648 135 ha lesní půdy. Němcům bylo vyvlastněno přibližně 125 000 samostatných zemědělských závodů. Celkem 109 040 rodinám, jejichž živitel do té doby vykonával zemědělskou činnost, bylo přiděleno 908 040 ha zemědělské půdy a 29 705 ha zemědělské půdy bylo přiděleno osídlencům smíšeného povolání. Ve vnitrozemí bylo vyvlastněno celkem 371 149 ha „německé půdy“. Na konci roku 1947 zůstalo přibližně 16% pohraniční půdy ladem. Do poloviny 50. let zaniklo díky nedostatečnému osídlení 333 obcí a osad. V první polovině 60. let se počet zaniklých obcí zvětšil na 459.[50]

4.2 Průmysl

Odsun německého obyvatelstva měl na československý průmysl obrovský negativní dopad. V některých průmyslových odvětvích pracovali před válkou převážně Němci, jak je vidět v tabulce č. 4.

Tabulka č. 4 – Podíl Němců na průmyslové kapacitě českých zemí podle počtu zaměstnanců k 1. 4. 1946[51]

Průmysl

%

Sklářský

67,2

Papírenský

63,6

Báňský

62,7

Textilní

57,8

Keramický, kamene a zemin

45,3

Dřevozpracující

38,8

Chemický

37,4

Pily

35,8

Elektrárny a energetika

34,8

Mlynářství

27,9

Pivovarnictví a sladovnictví

27,7

Potravinářský

26,8

Plynárenský a vodárenský

26,6

Tiskárenský

23,8

Lihovarnictví

23,5

Železa a kovů

22,8

Kožedělný

16,8

Cukrovarnictví

13,1

Ústřední plánovací komise kritizovala např. odsun a dobrovolné odchody německých horníků, u kterých se vláda usnesla, že v Československu zůstanou. Situace s horníky byla natolik závažná, že generální sekretář hospodářské rady E. Outrata v roce 1946 prohlásil: Nesmí být odtransportován ani jeden horník… 7 000 horníků potřebujeme zachránit pro dvouletý plán.“[52]

Počátkem roku 1947 bylo v pohraničních oblastech v provozu údajně 5 667 průmyslových závodů zaměstnávajících 371 718 lidí. Z toho bylo 1 036 národních závodů zaměstnávajících 228 963 lidí. V období dubna – června roku 1947 bylo v pohraničních oblastech přibližně 5 500 ekonomicky aktivních průmyslových konfiskátů. Z toho mělo připadnout 1300 závodů národním podnikům, přibližně 1 500 závodů obcím, okresům a zemím a 2 700 závodů mělo připadnout družstvům a soukromníkům.[53]

Do začátku roku 1947 bylo vydáno přes 7 800 zastavovacích výměrů na tzv. nerentabilní konfiskáty. Ke skutečné likvidaci do května tohoto roku došlo pouze u přibližně 2 000 konfiskátů. V srpnu tohoto roku Fond národní obnovy (FNO) spravoval přibližně 8 000 průmyslových závodů, které byly v provozu, 10 000 jednotek zařazených do kategorie C, 40 000 živností a obchodů (z toho 12 000 určených k likvidaci) a 1 500 peněžních podniků (část určena k likvidaci po dohodě s ministerstvem financí).[54]

V pohraničí vznikaly velké problémy při přemísťování průmyslových kapacit do málo industrializovaných českých oblastí a na Slovensko. Na Slovensko bylo přemístěno 272 závodů, 1 660 strojů a 65 potravinářských provozů, což tam mělo vést k vytvoření 22 850 nových pracovních míst. Z pohraničí bylo dále přemístěno v průběhu dvouletky 154 závodů, ve kterých mělo být vytvořeno 20 470 nových pracovních míst. Toto opatření vedlo v některých oblastech i ke stávkám.[55]

Během roku 1947 bylo zahájeno odhadní a prodejní řízení s movitostmi, které stále byly v držení fyzických a právnických osob a prodej zabavených věcí. Zisk z prodeje byl odhadován na 7, 5 mld. Kčs. V do července roku 1947 bylo vydáno 169 rámcových plánů k přídělu 34 174 živností. Pozitivní roli v následující době osídlování a rozvoje pohraničí hrála skutečnost, že část menších podniků, provozoven a živností přešla do soukromého vlastnictví.[56]

4.3 Ostatní

Majetek pocházející od sudetských Němců byl podle reparační dohody uzavřené v prosinci 1945 označen jako majetek zvláštního charakteru a nebyl zahrnut do reparačních požadavků. Stát mohl s tímto majetkem nakládat podle vlastního uvážení. [57]

Podle údajů z roku 1947 byly příjmy z majetku ve správě FNO přibližně 5 mld. Kč.[58] Podle předběžných odhadů měly být zisky z majetku spravovaného FNO až 200 mld. Kčs, což se později ukázalo jako přehnaný odhad a skutečný zisk byl přibližně o 140 mld. Kčs nižší. Do začátku roku 1947 bylo vybráno 50 mil. Kčs jako hrubý výnos z nájemného vyvlastněných nemovitostí. Počátkem května roku 1949 byly příjmy FNO od začátku jeho působení vyčísleny na 50,5 mld. Kčs. Z této částky bylo 42,5 mld. Kčs odvedeno měnovému likvidačnímu fondu.

Poznámky

[50] STANĚK (1991), Odsun Němců z Československa 1945 - 1947. Praha: Academia. Str. 346 – 348.

[51] ČAPKA (2005), Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Brno: Akademické nakladatelství CERM, str. 118.

[52] PRŮCHA (2009), Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 - 1992 : 2. díl období 1945- 1992. Brno: DOPLNĚK. Str. 139

[53] STANĚK (1991), Odsun Němců z Československa 1945 - 1947. Praha: Academia. Str. 349 – 351.

[54] Tamtéž.

[55] STANĚK (1991), Odsun Němců z Československa 1945 - 1947. Praha: Academia. Str. 349 – 352.,PRŮCHA (2009), Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 - 1992 : 2. díl obdoví 1945 - 1992. Brno: DOPLNĚK. Str. 139

[56] STANĚK (1991), Odsun Němců z Československa 1945 - 1947. Praha: Academia. Str. 353 – 354

[57] Tamtéž

[58] Nejednalo se pouze o výtěžek z majetku pocházejícího od sudetských Němců

Seriál

 1. Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti
 2. Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti
 3. Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti
 4. Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti
 5. Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti
 6. Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti
 7. Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti
 8. Odsun sudetských Němců po druhé světové válce - ekonomické a politické souvislosti

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔19.11.2012 📕6.219

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Poslední komentáře

 • Tomáš Koty Kotačka Jenže pak to dopadá tak, že lidi řvou jak byla F-15 skvělý letadlo... a už se nikdo nezmiňuje, že prakticky žádný z těch sestřelů nebyl jen za účasti F-15tek - a že vlastně šlo o kooperaci několika různých strojů.

  F-15A Baz versus MiG-25 - Past jako z učebnice · 1 week ago

 • Radek Novák Pěkně popsáno,akorát mi tam chybí ta bitva v Itálii :-) Docela pozdní koment,ale nikdo to tu ještě nepochválil :D

  Vojenská organizace Slovanů v časně slovanském období · 1 week ago

 • 3,14ranha Budiž, slovo svobodné jsem měl napsat s uvozovkami... přesto to jsou volby a o překvapení(z pohledu globálních elit) není nouze (Brexit, D. Trump , polská vláda... ), nic podobného tady za bolševika nebylo ani náhodou ! A když už to umírnění...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Miloš Fabián Článek je dobrý, ale chtělo by to si jej po sobě přečíst a zapracovat na elementární gramatice. Takhle je ostuda publikovat jej na tomhle portálu.

  Regia Aeronautica v severní Africe · 1 week ago

 • Radek Novák Tak to máte velmi naivní představu o světě :-) Volby svobodné nejsou,jsou zmanipulované a nahrávají velkým stranám,už jen systémem.NATO po nás nechce žádnou gentlemanskou pomoc,manipuluje s myšlením lidí skrz média a vojákům nabízí různé mise...

  Bratři Mašínové - fakta · 1 week ago

 • Wally Dobrý den,

  Mě by zajímalo kde a jak se mužů přihlásit do kurzu?

  Předem děkuji.

  el_capitan@centrum.cz

  Nudíte se? Jeďte na výcvik SOG Defence!  · 1 week ago

 • ABC Pravda. Jenže i kdyby Německo nezaútočilo na Polsko a byl pořád mír, tak by si nás stejně ponechali jako Protetorát a situace z doby březen až srpen 1939 by trvala ještě hodně let a bez války by Mnichov nebyl oduznán. V tom případě by přežití...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • Letusak Na druhou stranu se ani nevedelo, ze Hitler chysta nacistickou svetovladu, vyhlazovaci tabory a vystehovani/vyhlazeni nenemecke populace Evropy. Takhle s odstupem vice jak sedmdesati let s tim vsim, co vime, se to samozrejme posuzuje mnohem snaze.

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • ABC Kdyby Nacisté vyhráli, mohli by si s českým národem dělat, co by chtěli, klidně čtvrtinu povraždit, čtvrtinu poněmčit a zbytek odvézt do Ruska na otrockou práci. A Čecha by už víc nebylo v české zemi! Beneš několikrát hazardoval s osudem...

  Benešova Sofiina volba · 2 weeks ago

 • neznasam_klamstvo Pri streľbe v kasárňach zahynula len jedna žena. Druhá žena a dve deti boli len ľahko zranené, boli ošetrené spolu s preživšími vojakmi na ošetrovni v kasárňach a pokračovali v ceste do nemecka! Preživších vojakov odviezli partizáni a neskôr...

  Bratři Mašínové - fakta · 2 weeks ago