Main Menu
User Menu
Reklama

Pracovný kemp VWGMC vo Veľkrope (15.-16. jún 2012)

Autor : 🕔24.06.2012 📕11.938
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět

Po dlhej zimnej prestávke opäť prišiel čas, aby sme pokročili s rekonštrukciou najväčšieho vojnového cintorína  z prvej svetovej vojny v obci Veľkrop (okres Stropkov). Tento rok sme začali naozaj veľkým štýlom. Prvou pracovnou akciou na tunajšom cintoríne bol veľký medzinárodný pracovný kemp Medzinárodnej skupiny pre vojnové cintoríny (Visegrad working group for military cemetery) zloženej zo zástupcov občianskych združení zo všetkých krajín V4. Našu snahu o obnovenie najväčšieho vojnového cintorína z prvej svetovej vojny podporili členovia združenia Crux Galiciae z Poľska, Signum belli 1914 z Českej republiky a Krajczáros Álapitvány z Maďarska. Celá akcia si vyžiadala pomerne zložitú logistiku, ktorú brilantne zvládol najmä predseda nášho združenia Martin Drobňák za výdatnej pomoci  Mariána Kušníra, ktorý na akcii spoločne zastupoval aj Zväz vojakov Slovenska – Klub Humenné. Väčšina účastníkov medzinárodného kempu sa dostavila do obce v priebehu štvrtku. Zvyšok dňa bol vyplnený plánovaním práca a mnohými plodnými diskusiami.


Postupné formovanie základného tábora pri Obecnom úrade vo Veľkrope.

Reklama

V piatok ráno zostavu doplnili ďalší účastníci a vyrazili sme na plochu cintorína obťažkaní pracovným náradím. Už v prvý pracovný deň sa na ploche zhromaždilo takmer 40 dobrovoľníkov, ktorých bolo potrebné využiť a usmerniť, aby sa urobilo čo najviac práce. Rozdelili sme sa na niekoľko skupín a vrhli sa do práce.


Úprava hrobových polí.


Úprava hrobových polí.

Veľkú pozornosť sme venovali úprave hrobových polí. Táto práca išla naozaj od ruky , vzhľadom na množstvo pracovných síl. Priestor medzi hrobovými poliami bol postupne vysypaný štrkom, čim sa vytváralo štrkové lôžko, na ktorý bude postupne ukladaný kamenný chodník. Tesne pred pracovným kempom nevládlo ideálne počasie, takže sa nám nepodarilo dostať na plochu ďalší stavebný materiál, najmä kameň, potrebný k výstavbe chodníkov. Túto situáciu sme riešili rozhodnutím upraviť čo najviac hrobov a medzihrobových priestorov, ktoré budú pripravené k nasledujúcej výstavbe chodníkov.


Výsledok našej práce.


Výsledok našej práce.

Reklama

Po obedňajšom občerstvení v budove Obecného úradu sme sa opäť vrátili na plochu cintorína, kde sme pokračovali v práci. Tu je na mieste pochváliť logisticky tým pod vedením pani Edity Krúkovej, ktorý sa veľmi dobre staral o žalúdky účastníkov kempu. Práce pokračovali veľmi dobrým tempom asi do sedemnástej hodiny, kedy sme zišli do nášho základného táboru na večeru. Zvyšok dňa bol vyplnený príjemným posedením a družnými debatami. Ešte v ten večer doplnili naše rady ďalší dobrovoľníci.

Na druhý deň po raňajkách sme opäť vyrazili na plochu cintorína. Tentokrát bolo naším najväčším nepriateľom počasie. Veľké horúčavy dávali zabrať väčšine účastníkov. Napriek ťažkým podmienkam sa opäť urobil kus práce.


Príchod na cintorín po obedňajšej pauze.


Úprava vnútorného priestoru šachty v tvare trojuholníka.

V závere pracovného kempu vedenie KVH Beskydy a starosta obce Veľkrop rozdali účastníkom kempu pamätné listy. Po večeri časť účastníkov odišla domov, ale väčšina strávila ešte jeden príjemný večer v obci Veľkrop. Po raňajkách odišli všetci do Svidníka, kde navštívili novú expozíciu miestneho Vojenského múzea. To už bola záverečná bodka za oficiálnym programom kempu a dobrovoľníci sa rozišli domov.


Príhovor starostu obce Mariána Prokopiča  na záver pracovného kempu.


Udeľovanie pamätných listov za účasť na medzinárodnom pracovnom kempe. Pamätný list si preberá Radim Kapavík.

V mene KVH Beskydy  musím poďakovať všetkým účastníkom, za vykonanú prácu a veľmi príjemnú atmosféru. Táto akcia bola ďalším podujatím vyšegrádskej skupiny pre vojnové hroby a môžeme povedať, že sa tu upevnila naša spolupráca a vytvorili mnohé nové priateľstvá.


Spoločné foto dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili na pracovnom kempe.

Prevzaté z www.kvhbeskydy.sk

Reklama

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔24.06.2012 📕11.938