OSN a genocida ve Rwandě

Autor: Bc. Michaela Nousková 🕔︎︎ 👁︎ 19.167

Seznam použitých zdrojů

Literatura:

BELL-FIALKOFF, A. Etnické čistky. 1. vyd. Praha: Práh, 2003. 327 s. ISBN 80-7252-070-9

DE HEUSCH, L.: Rwanda: odpovědnost za genocidu. In ONDERKA, P.: Afrika: dvojznačné jaro 1994. Moravská Třebová: Aegyptus, 2004. ISBN 80-903443-0-5.

GRŰNFELD, F.: The Failure to Prevent Genocide in Rwanda: the Role of Bystanders. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers. 299s. ISBN: 90-04-15781-6, dostupné z http://books.google.com/books?id=9Tq_zbETHHwC&printsec=frontcover&dq=the+failure+to+prevent&hl=cs&ei=CRG9Td-CKYqMswassemSBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

HORKÝ O.: Rwandská genocida – příčiny násilí a role mezinárodního společenství. In Etnická různorodost jako zdroj konfliktů. Praha: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, 2005, ISBN 80-245-0941-5

KUMSA, A.: Genocida ve Rwandě a úloha spojených národů?. In ONDERKA, P.: Afrika: dvojznačné jaro 1994. 2004. vyd. Moravská Třebová: Aegyptus, 2004. ISBN 80-903443-0-5

MELVERN, L.: A People Betrayed: The Role of the West in Rwanda´s Genocide, Zed, 2000. 272 s., ISBN 1 85649 831, dostupné z: http://books.google.cz/books?id=rhsRrxZtJwMC&pg=PA37&dq=Linda+Melvern:+A+People+Betrayed:+The+Role+of+the+West+in+Rwanda's+Genocide,+Second&hl=cs&ei=oyPSTYerMYrEswaT68CbCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

POTOČNÝ, M., ONDŘEJ, J.: Obecné mezinárodní právo v dokumentech. Praha: C. H. Beck, 2000. 301 s. ISBN: 80-7179-460-0

PTÁČNÍK, J. Mírové operace OSN a jejich právní zakotvení. E-polis.cz, 2010. Dostupné z: http://www.e-polis.cz/mezinarodni-bezpecnost/450-mirove-operace-osn-a-jejich-pravni-zakotveni.html . ISSN 1801-1438.

STAŇKOVÁ, K.: Tribunály gacaca: Cesta k národnímu usmíření ve Rwandě? In ONDERKA, P.: Afrika: dvojznačné jaro 1994. Moravská Třebová: Aegyptus, 2004. ISBN 80-903443-0-5.

TESAŘ, F.: Etnické konflikty. PORTÁL, s.r.o., 2007. 192 s. ISBN: 80-7367-097-6

URBANOVSKÁ, J.: Operace OSN na udržení míru v Africe po konci studené války: předpoklady úspěchu. Mezinárodní vztahy, Praha, Ústav mezinárodních vztahů. ISSN 0323‑1844, 2008, vol. 43, no. 3, s. 22-46.

VÁŇA, R.: Genocida v mezinárodním právu veřejném na příkladě Tibetu [online]. 1998 Diplomová práce. Právnická fakulta, Univerzita Karlova. Dostupné z: http://www.tibinfo.cz/clanek.php?id=244 .

VRANÝ, J.: OSN a konflikty v rozvojovém světě se zaměřením na Afriku. In: Mezinárodní politika. Roč. 26, č. 9 (2002). ISSN 0543-7962
Dokumenty:

Charta OSN. Dostupné z: http://www.osn.cz/dokumenty-osn/

Rezoluce č. 872 RB OSN. Dostupné z: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/540/63/PDF/N9354063.pdf?OpenElement

Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia 1948. Dostupné z:

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-genocida.pdf .
Internetové zdroje:

Human Rights Watch. Dostupné z: http://www.hrw.org/.

Human Rights Watch : Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda. 1999. 789 s. Dostupné z: http://www.hrw.org/legacy/reports/1999/rwanda/ .

Human Rights Watch: Rwanda: Lessons Larned. 2004. Dostupné z: http://www.hrw.org/legacy/english/docs/2004/03/29/rwanda8308.htm

Informační centrum OSN v Praze. Dostupné z: http://www.osn.cz/

Official website of the Republic of Rwanda. 2008. Dostupné z: http://www.gov.rw/page.php?id_article=58 .

United Nations. Dostupné z: http://www.un.org/.

United Nations Peacekeeping: UNTSO. 2009. Dostupné z: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/untso/

http://nangamadumbu.tripod.com/ukozivuze/index.album/gregoire-kayibanda?i=87&s=1

http://mapsof.net/rwanda/static-maps/png/mapa-rwandy

http://juvenal-habyarimana.navajo.cz/

http://spravy.pravda.sk/strojcu-genocidy-v-rwande-odsudili-na-dozivotie-fui-/sk_svet.asp?c=A081218_121508_sk_svet_p23

www.unshmm.org

http://www.suite101.com/

www.therisingcontinent.wordpress.com

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/drip.html

http://www.journal.dnd.ca/vol10/no2/05-coombs-eng.asp

http://anngarrison.blogspot.com/2010_04_01_archive.html

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/288937.stm

http://zpravy.idnes.cz/architekt-genocidy-ve-rwande-dostal-po-14-letech-dozivoti-pk4-/zahranicni.asp?c=A081218_105027_zahranicni_stf

http://survivorsnetworks.blogspot.com/2010/08/le-rwanda-t-il-commis-des-faits-de.html

http://aktualne.centrum.sk/zahranicie/afrika/foto.phtml?id=964421&cid=1179200

http://szm.hng.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=805&Itemid=98

http://seattlethru.wordpress.com/2010/10/04/rwandan-reaction-to-u-n-report-shakes-region/

http://www.creativeroots.org/wp-content/uploads/2009/06/rwanda_genocide.jpg
Jiné zdroje:

Poslední spravedlivý, TV dokument, shlédnuto 20. 4. 2011. Dostupné z: http://www.ulozto.cz/hledej/?q=posledni+spravedlivy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více