Rekonštrukcia časti Arpádovej línie v katastri obce Ulič

Autor: Radoslav Turik 🕔︎︎ 👁︎ 20.767

Už v jari vyrazili naši členovia Martin Drobňák a Miroslav Buraľ spoločne so starostom obce Ulič, na prieskum celej lokality. V prvom rade bolo treba získať predstavu o celej oblasti, rozmiestnení jednotlivých objektov, zistiť aké typy objektov sa zachovali. Nemenej dôležité bolo navrhnúť trasu budúceho chodníka a navrhnúť rozsah prác, ktoré bude potrebné v prvom rade vykonať.


Náš kolega Miroslav Buraľ spoločne so starostom obce Ulič Jánom Holinkom, pri jarnom prieskume Arpádovej línie.

Reklama


Na tomto mieste by sa v blízkej budúcnosti mal začínať náučný turistický chodník. Ako je vidieť objekty Arpádovej línie sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti slovensko-ukrajinskej hranice.

Po úvodnom prieskume bolo rozhodnuté, že dobrovoľníci z KVH Beskydy sa v júni zúčastnia na úvodnej pracovnej akcii. Termín brigády bol určený v dňoch 24.-25. júna 2011. Ako sa stalo dobrým zvykom na našich pracovných akciách sa zúčastňujú aj členovia Zväzu vojakov SR – Klub Humenné. Spoločne sme vytvorili dobre fungujúcu a efektívnu pracovnú partiu. Jediným problémom, ktorý nám mohol skomplikovať náš pracovný program bolo počasie. Nakoniec sa však ukázalo, že aj napriek hrozivej predpovedi sa k nám počasie správalo milosrdne. Cez deň nám trochu spŕchlo, ale väčšinu dňa sa dalo normálne pracovať. Najväčší lejak prišiel v noci, čo znamenalo, že sa nám na druhý deň trocha sťažili podmienky, ale dalo sa to zvládnuť.


Jeden zo zanedbaných obranných objektov pred začiatkom prác.

Na začiatku akcie sme sa rozhodli, že vyčistíme niekoľko objektov obrannej línie a upravíme ich okolie pre potreby budúceho chodníka. Vybrali sme si niekoľko variantov úpravy okolia betónových objektov. Rozdelili sme sa na niekoľko pracovných skupín, ktoré sa potom venovali jednotlivým objektom.


Členovia Zväzu vojakov SR - Klub Humenné pri čistení obranného objektu.

Reklama


Členovia KVH Beskydy pri čistení iného postavenia.


Pohľad z vnútra vyčisteného objektu. Aj po vyčistení bol priestor vo vnútri takéhoto objektu dosť stiesnený.

Vyčistenie objektov nám trvalo väčšinu prvého dňa. Večer sme sa presunuli späť do obce. Po večeri zabezpečenej miestnou samosprávou sme strávili príjemný neformálny večer v miestnej reštaurácii.

Naše rady doplnili na druhý deň členovia sninského klubu KVH Karpaty. Po nočnom daždi nás čakala cesta do zablateného prostredia, v ktorom sa najmä zrána pracovalo dosť ťažko. Postupne sa podmienky dosť zlepšili a mohli sme sa venovať finálnym prácam. Jeden objekt bol doplnený zákopom a upravený výdrevou.


Tu je spomínaný objekt spolu s tvorcami úpravy.

Vďaka dostatočnej blízkosti privezeného kameňa, mohla druhá skupina vyskúšať kamenný variant úpravy okolia obranného objektu. Pre spravodlivosť treba dodať, že nám výdatne pomohla aj prvá skupina, ktorá dokončila drevený variant omnoho skôr.


V blízkosti tohto objektu sme začali budovať aj chodník spevnený kameňom.


Záverečná fotografia po skončení akcie.

Urobil sa kus poctivej práce. Je to samozrejme iba začiatok. Bude potrebné vykonať ešte veľa práce, aby náučný chodník získal svoju konečnú podobu. Na záver nesmiem zabudnúť na perfektné podmienky, ktoré dobrovoľníkom pripravila miestna samospráva. Pevne verím, že sa v Uliči na podobnej akcii ešte stretneme.

 

Zdroje:
www.kvhbeskydy.sk
Foto:
Martin Drobňák
Jozef Stebnický

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více