Zbraňový komplet HK pro náboj 4,6 mm x 30

Autor: Jiří Fencl 🕔︎︎ 👁︎ 45.292

NÁBOJE 4,6 mm x 30 (pro zbraně HK MP7 A1 a HK UCP P46)

Sortiment nábojů 4,6 mm x 30, uváděný katalogem HK: Konvenční jednotný náboj Combat Steel s lahvicovou nábojnicí z mosazi a 1,7 g těžkou střelou vyvinula speciálně pro tuto zbraň PDW britská firma BAE Systems RO Defence, Radway Green (dnes Royal Ordnance-Radway Green).


MP7 A1 při střelbě

Reklama

Nábojnice má u dna průměr pouhých 8 mm (náboj 9 mm Luger 10 mm), celková délka náboje činí 38 mm a hmotnost 6,3 g (což je zhruba polovina hmotnosti náboje 5,56 NATO nebo 9 mm Luger). Střela je dlouhá 15,3 mm a váží pouhý 1,7 g. Je celá z kalené oceli, jen na povrchu je poměděná. Při výstřelu ze 180 mm dlouhé hlavně údajně dosahuje úsťové rychlosti vo = 725 m.s-1 a Eo = 450 J. Díky této lehké střele produkuje náboj jen asi 2/3 zpětného rázu náboje 9 mm Luger, s nímž má ale téměř stejnou úsťovou energii. Tím má také nová zbraň mnohem lepší předpoklady pro stálost zamíření při střelbě dávkami. Kombinaci pro test CRISAT I NATO, složenou z 1,6 mm silného titanového plátu a 20 vrstev kevlarové tkaniny, probíjí střela náboje Combat Steel spolehlivě až do 200 m, přičemž ve 100 m vytváří v balistické želatině 150 mm dlouhý trvalý kanál. Dopadová energie při vniknutí do bloku dosahuje 115 J (spodní hranice této energie, potřebná ke vzniku smrtelného zranění, se udává 85 J). Na stejnou vzdálenost spolehlivě – a oboustranně – prostřelí kevlarovou přílbu, zavedenou v americké armádě.


Standardní náboj 4,6 mm x 30 DM 11 „combat steel“ v pohledu a v podélném řezu

Střela základního bojového náboje Ultimate Combat je štíhlejší a špičatější, rovněž celoocelová a s poměděným povrchem, ale váží 2,0 g. Průbojnost struktury NATO-CRISAT se udává do 300 m, PFA-SK II do 25 m.

Dvougramová střela Spoon Nose je z kompaktní mědi a má asymetrické lžícovité vybrání na hrotu, což způsobuje v cíli prudkou ztrátu stability, její bloudění, a proto rychlé předání energie hmotě cíle.


Sortiment nábojů 4,6 mm x 30: 1-s FMJ celoplášťovou střelou, 2-Blank/slepý, 3-Ultimate Combat/se šíhlejší 2g střelou 4-Drill/cvičný, 5-Kupfer-Training/k bojovému výcviku, 6-Tracer/trasovací se stopovkou, 7-Subsonic/subsonický, 8-Drill/školní, 9-Spoon Nose/s lžícovitým vybráním špičky, 10-Police/policejní, 11-Frangible Hart/rozpadávací tvrdý, 12-Frangible Weich/rozpadávací měkký

Reklama

Střela s označením Police je monolitická 2 g střela s měkkým jádrem bez olova, určená především pro zásahy v městské zástavbě. Při dopadu předává rychle energii s minimálním nebezpečím ohrožení okolí. Dvougramové střely mají stejné dráhy letu střely i polohy bodů zásahu v požadovaných vzdálenostech.

Střela náboje Full Metal Jacked je klasická celoplášťová těžká střela s měkkým jádrem z olova a celkovou hmotností 2,6 – 2,7 g. Slouží jako těžká alternativa dvougramové střely s měkkým jádrem. Je určena pro bojové a tréninkové účely (speciálně pro trh USA) a hodí se také pro policii. Není koncipována pro průraz ochranných vest a chráněných cílů.


Pohled na oboustranný záchyt zásobníku v kořenu lučíku

Náboj Subsonic má střelu vybraných nábojů: o hmotnosti 5,0 g a vo nižší než je rychlost zvuku. Užívá se při tichých taktických operacích s použitím tlumiče hluku. Průraznost pancíře třídy ochrany I se udává do 50 m. Dvougramová střela Tracer se stopovkou obsahuje červeně svítící slož, viditelnou až do 300 m. Průraznost NATO-CRISAT třídy ochrany I je do 50 m.

Opět dvougramová střela Kupfer-Training je cenově příznivá střela s kompaktní měděnou střelou, určená k nácviku bojových situací. Průraz struktury NATO-CRISAT I se udává do 50 m.


Oboustranně prostřelená standardní přílba americké armády, výletová strana.

Střela náboje Frangible bez olova a o hmotnosti 2 g rychle fragmentuje po dopadu na tvrdý podklad na drobné částice. Dovoluje proto realistický trénink při zachování maximální bezpečnosti střelce i okolí. Vyrábějí se dvě provedení: Soft Frangible pro zásahy například v letadlech a Hard Frangible koncipovaná tak, že se její střela při dopadu na měkký cíl nerozmělní, ale rozbije se na nevelké množství dílů.


Zleva raný náboj 4,6 mm x 30 verze 1 celkové délky 40,5 mm (vyrobený jen v malé sérii), o 2 mm kratší náboj verze 3 (náboj verze 2 zůstal jen na papíru), Trainingspatrone (Kupfer-Training) a Platz- (Blankpatrone, slepý náboj)

Sortiment pochopitelně doplňují provedení nábojů Blank (slepý) a Drill (cvičný).

Náboj 4,6 mm x 30 DM11 s tvrdým jádrem

Přes výše uvedenou bohatou škálu nábojů se jako základní munice systému HK PDW uvádí náboj 4,6mm x 30 DM11 s dvougramovou střelou s tvrdým jádrem a vodicím pláštěm, vyvinutou firmou RUAG Ammotec (Dynamit Nobel).

Reklama

Nová střela je založena na progresivní konstrukci zcela bez použití olova a má dobrý průbojný účinek na chráněné cíle i ochranné vesty až do vzdálenosti 200 m. Účinek střely proti vestám je tedy ve srovnání s osmigramovou celoplášťovou střelou náboje 9 mm Luger nesrovnatelně větší.

Zajímavé údaje o tomto náboji přináší – kromě firemních podkladů firem HK a RUAG – článek Jürgena Knappworsta „Starkes Kleinkaliber“ v čísle 8/2004 časopisu DWJ:

Podmínky pro konstrukci střely byly stanoveny především s ohledem na dobrou průraznost odlišných tvrdých cílů a ochranných vest v různých vzdálenostech. K tomu musí mít střela vysokou specifickou energii (energii na mm2 příčného průřezu) a vysokou stabilitu v cíli a nesmí se v tvrdém cíli svlékat z pláště ani rozkládat. Uspokojivý účinek musí mít také na nechráněné cíle. Základním požadavkem Bundeswehru přitom bylo striktní dodržení předpisů mezinárodního práva.


MP7 A1 s kolimátorem Hensoldt RSA a vysunutou ramenní opěrkou při střelbě

Konstrukce střely

Protože se požadavky na účinky proti tvrdým a proti nechráněným cílům diametrálně liší, bylo těžké najít pro obě úlohy akceptovatelné řešení.

Odlišnosti základních vlastností střely D11 od vlastností původní, 1,7gramové střely podrobené zkouškám NATO, jsou:
- hmotnost střely: 2,0 proti 1,7 g
- energie střely v cíli E100: 270 J proti 240 J
- změna rádiu ogiválu
- jiná konstrukce střely: střela s ocelovým jádrem a polopláštěm jako vedením místo galvanicky poměděné ocelové střely.


Pohled do ústí zbraně

Účinnost střely na nechráněné cíle

Maximální vzdálenost nasazení proti lidským cílům leží převážně mezi 100 až 150 m. Díky zvýšení hmotnosti střely z 1,7 na 2,0 g (a tím zvýšení i průřezového zatížení), změně ogiválu špičky střely a posunutí těžiště střely dozadu, se podstatně zlepšily dosahované parametry vnější balistiky. Odstranila se také nestabilita a bloudění střely v cílovém médiu. Výsledky šetření účinku střely na 30cm želatinový blok současně prokázaly, že při střelbě z různých vzdáleností byla energie střely vždy úplně předána médiu. Při střelbě ze vzdáleností do 50 m se předává maximální energie (kolem 30 J na 1 cm dráhy střely) po vniknutí do hloubky 15 až 17,5 cm. Těchto 30 J.cm-1 je podle definice „Technische Richtlinie Polizeieinsatzmunition“ (Technické směrnice pro munice k policejnímu nasazení) spodní hranicí pro dosažení dostačující účinnosti. Diagramy výrobce porovnávají dosahovanou úroveň vo a Eo střely náboje 9x19 mm (DM51) s 8,0 g těžkou celoplášťovou střelou a náboje 4,6mm x 30 DM 11 se střelou o hmotnosti 2,0 g. Lepší účinnost náboje 4,6 mm x 30 DM11 s tvrdým jádrem proti soudobému vojenskému náboji 9x19 mm s celoplášťovou střelou je velmi zřetelná.


Pohled na zbraň v rukou příslušníka speciální jednotky

Účinnost proti chráněným cílům

Střela náboje 4,6 mm x 30 DM11 s ocelovým jádrem spolehlivě probíjí výše definovaný panel CRISAT na vzdálenost 150 m. Prokazatelně proráží také standardní kevlarovou přílbu USA, a to dokonce oboustranně.


MP7 A1 fixovaná v závěsu pod ramenem

Obsah škodlivých látek

Nová munice – zcela bez komponentů z těžkých kovů a s v Německu už skoro 25 let užívanou netoxickou zápalkou SINTOX – splňuje beze zbytku podmínky Bundeswehru na munici „přátelskou prostředí“.


Plně „ověšená“ MP7 A1 s dlouhým zásobníkem pro 40 nábojů, optickým zaměřovačem ELCAN (3x) s noktovizní předsádkou NSV 80, lehkým modulem laser-svítilna (Oerlikon-Contraves LLM01) a tlumičem hluku výstřelu

Celkové hodnocení

Náboje byly původně koncipovány pro mnohostranné nasazení u armádních speciálních jednotek a k obraně příslušníků oddílů, které se přímo neúčastní boje. Teprve následně vznikly také varianty pro potřeby policie.

Náboj 4,6 mm x 30 DM11 s ocelovým jádrem představuje vhodné řešení ke střelbě na blízké vzdálenosti pro široké spektrum vojenského nasazení. Pokrývá veškeré balistické podmínky Bundeswehru na náboj pro moderní zbraňový systém i základní balistické podmínky NATO na systém PDW. Použitím střely bez olova a netoxické zápalky SINTOX splňuje i požadavky na střelivo nepoškozující prostředí.

Kromě firmy RUAG (Dynamit Nobel) už dnes vyrábí náboje, označené „Cart. Cal. 4,6x30 SFN 31 Grs. Copper Plated Steel Bullet“, také italská firma Fiocchi.

Poděkování za spolupráci náleží dovozci zbraní HK, firmě C. I. D. CZ s.r.o. Praha (www.cidpraha.cz)

Porovnání hmotností Náboj Subsonic má střelu vybraných nábojů

náboj 7,62x51 NATO 5,56x45 NATO 9x19 NATO 4,6x30 SS 1097 5,7x28 62x25 Tokarev
hmotnost náboje (g) 24,2 2,3 12,4 6,5 6,0 11,0
počet nábojů při
stejné hmotnosti
nesené zátěže
120 240 235 450 485 265
Zdroje:
Knappworst J.: Starkes „Kleinkaliber“, DWJ 8/2004, s. 56 – 59 (s), Packan P.: HK MP7 A1 – zbraň pro specialisty. SM 1/2005, s. 5 – 8 Roth M.:
Geballte Feuerkraft. DWJ 8/2004, s. 16 – 24 Roth M.: Im Familienbund. DWJ 9/2004, s. 74 – 77 (4,6mm x 30) (s), Packan P.: HK MP7 A1 – zbraň pro specialisty. SM 1/2005, s. 5 – 8
Schiller D. Th., Skrobanek A.: Es tut sich was…(Waffentrends). VISIER 11/2004, s. 52 61,
Schiller D. Th.: Vier-Sechs. VISIER 5/2005, s. 36 – 39,
Schiller D. Th.: Der IdZ: Von Hemmelburg in die
Zukunft, VISIER Special 31, s. 94 – 105,
Schiller D. Th., Weisswange J.-P.: In einem fernen Land. VISIER Special 24, s. 24 – 35
Schulze C.: Infanterist der Zukunft. DWJ 2/2003, s. 92 – 103
VISIER - Sammelbeilage 4/2007
Wilhelm R.: Meilenstein (HK PDW 4,6x30). DWJ 1/2000, s. 10 – 16
firemní podklady firem Heckler a Koch a RUAG (Dynamit Nobel) výhradní dovozce do ČR: C. I. D. Praha, s.r.o.
Internet:
Heckler & Koch – Wikipedia, the free encyclopedia
Heckler & Koch – Group Webseite
Heckler & Koch Gunslot.com/guns/hk-mp7a1
Modern Firearms – Heckler & Koch HK MP7
submachine gun – personal defence weapon (PDW), MP7
Heckler & Koch USP handgun.mht 4,6mm H&K P46 (UCP) pistol – Military Photos

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více