Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: Úvod

Autor : 🕔17.12.2010 📕6.149

Hledáme nové kolegy

Server valka.cz neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!

Seriál

 1. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu
 2. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: Úvod
 3. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 1. Historické předpoklady
 4. Komparace tureckého a íránského modern. proc.: 2. Teoretický koncept modernizace
 5. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 3. Nástup k moci a legitimita
 6. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 4. Charakter režimů
 7. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 5. Nacionalismus
 8. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 6. Sekularizace
 9. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 7. Role armády
 10. Komparace tureckého a íránského...: 8. Hospodářská modernizace a industrializace
 11. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 9. Institucionalizace v Turecku
 12. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 10. Pád Rezy Šáha Pahlavího
 13. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: Závěr
 14. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 9. Institucionalizace v Turecku
 15. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 10. Pád Rezy Šáha Pahlavího
 16. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: Závěr
 17. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: Resumé
 18. A Comparative Study of Modernization of Turkey and Iran: Summary
 19. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: Použitá literatura

Podobné články

Další články autora

Rozpočet tohoto webu pro rok 2017 : 85.000,- Kč / Příjmy doposud : 55.755,- Kč
♡ Chci přispět

Tento text byl se svolením autora převzat ze stránek clovek.ff.cuni.cz

 

Problematika modernizace muslimských států představuje samostatné téma teorie modernizace. Specifická povaha modernizačních procesů v islámských zemích na počátku dvacátého století vyplývá zejména ze dvou skutečností. Za prvé všechny tyto státy byly konfrontovány s otázkou postavení islámu v politickém systému vyplývající z historické tradice a za druhé se v tomto prostoru současně jedná o období vzniku nacionalismu a národních států. Turecko a Írán spolu s Egyptem patřily mezi první státy v regionu, ve kterých byl zahájen modernizační proces a jejichž reformy se do jisté míry staly vzorem pro další země.[1] Ideologie modernizace je založena na osvícenské myšlence pokroku, který překonáváním tradičních norem vede k všestrannému rozvoji.[2] V rozvojových zemích třetího světa byl tento proces pojímán především jako snaha o „pozápadnění“ (westernizaci), což je dobře ilustruje zejména příklad Turecka a Íránu.

Srovnání těchto dvou procesů jsem zvolila, protože se jedná o velmi zajímavý příklad modernizace probíhající ve stejném období a regionu, avšak s rozdílným výsledkem. Na první pohled se zdá, že reformy byly obou státech zaváděny podle podobného vzorce a oba reformátoři sdíleli stejné cíle. Je tedy otázka, proč v prvním případě modernizace dopadla víceméně úspěšně a v druhém případě nikoliv.[3]

Obvykle se poukazuje na odlišnou společenskou situaci v obou státech, tedy na tradičnější šíitské prostředí v Iránu, které nebylo nakloněno radikálním modernizačním plánům Rezy Šáha. Ze srovnání s paralelním procesem v Turecku však vyplývá, že ačkoliv v obou státech probíhaly obdobné reformy, způsob jejich zavádění byl odlišný. Domnívám se tedy, že jedna z hlavních příčin neúspěchu Rezy Šáha vyplývala rovněž z povahy politického zřízení.

Cílem práce je na základě komparace objasnit důvody odlišných výstupů modernizačních politik Mustafy Kemala Atatürka a Rezy Šáha Pahlavího. Protože počáteční společensko-politická situace je vzhledem k úspěchu reforem zásadní, nejprve budu srovnávat výchozí podmínky jako předpoklady k následné modernizaci. Za hlavní body srovnání jsem zvolila nacionalismus, sekularizaci, roli armád a hospodářské reformy. Vzhledem k tomu, že westernizace je v tomto případě vlastně podstatou modernizace, rozhodla jsem se tomuto tématu nevěnovat samostatnou kapitolu, neboť se promítá ve všech zmíněných oblastech modernizace. Práce je časově vymezena obdobím vlády Mustafa Kemala Atatürka a Rezy Šáha Pahlavího, vzhledem k zmíněným souvislostem však bude přesahovat i do období předcházejícím oběma režimům. Zároveň bych chtěla podotknout, že mi vzhledem k omezenému prostoru nejde o úplný výčet všech reforem, nýbrž chci na základě historických fakt poskytnout srovnání obecného přístupu k modernizaci a odpovědět tak na výše zmíněnou otázku.

Hlubší orientaci v problematice mi umožnila zejména znalost turečtiny a semestrální studijní pobyt na Fakultě politických věd (Mülkiye) na Ankara Üniversitesi v Turecku, kde jsem sbírala podklady pro práci a zároveň téma konzultovala s tureckými politology. Historická fakta čerpám zejména z prací Erika J. Zürchera, Andrewa Manga, Sina Akşina a Hakkıho Uyara. V případě Íránu vycházím zejména z monografií Homy Katouziana, Stephanie Cronin a dalších autorů. Při zkoumání íránské problematiky a zejména při transkripci perských slov mi velmi pomohla Mgr. Zuzana Kříhová z Ústavu Blízkého východu a Afriky na Filosofické fakultě UK. Teoretickou část práce dávám do souvislosti zejména s klasickou teorií modernizace autorů Samuela Huntingtona a Edwarda Shilse, kteří se ve svých dílech věnovali mimo jiné také turecké a íránské problematice. Dále jsem při studiu každého tématu použila případové studie týkající se jednotlivých problematik, nejčastěji z periodik International Journal of Middle East Studies nebo British Journal of Middle Eastern Studies.

Z jazykového hlediska používám odborné termíny platné pro islámské prostředí v arabské verzi, což se týká zejména slov ulamá a šarí´a. Při používání termínů platných pouze pro jednotlivé země ponechávám původní výraz, respektive jeho český přepis. Transkripci perštiny do češtiny jsem prováděla na základě konzultací s Mgr. Kříhovou a turecká slova, jakož i turecké přepisy z osmanštiny, ponechávám v původní podobě.

Poznámky

[1] Turner, B., S., Islam: Islam, state and politics, Routledge, London, New York, 2003, str. 107

[2] Inglehart, Ronald; Welzel, Christian. Modernization, cultural change, and democracy: the human development sequence. New York: Cambridge University Press, 2005. str. 15-22

[3] Zde chtěla podotknout, že pád Pahlavího byl sice zapříčiněn invazí spojeneckých vojsk v roce 1941, avšak v této době byl již šáh natolik neoblíbený, že ztratil podporu všech společenských vrstev (viz kapitola Pád Pahlavího). Na rozdíl od Turecka, kde je kemalismus dodnes součástí státní ideologie, v Íránu modernizační reformy Pahlavího ani jeho syna Muhammada Rezy Pahlavího nepřesáhly dílčí úspěchy hospodářské modernizace.

Seriál

 1. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu
 2. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: Úvod
 3. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 1. Historické předpoklady
 4. Komparace tureckého a íránského modern. proc.: 2. Teoretický koncept modernizace
 5. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 3. Nástup k moci a legitimita
 6. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 4. Charakter režimů
 7. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 5. Nacionalismus
 8. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 6. Sekularizace
 9. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 7. Role armády
 10. Komparace tureckého a íránského...: 8. Hospodářská modernizace a industrializace
 11. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 9. Institucionalizace v Turecku
 12. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 10. Pád Rezy Šáha Pahlavího
 13. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: Závěr
 14. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 9. Institucionalizace v Turecku
 15. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: 10. Pád Rezy Šáha Pahlavího
 16. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: Závěr
 17. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: Resumé
 18. A Comparative Study of Modernization of Turkey and Iran: Summary
 19. Komparace tureckého a íránského modernizačního procesu: Použitá literatura

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔17.12.2010 📕6.149

Komentáře Disqus

Komentáře Facebook

Sociální sítě

Reklama

Poslední komentáře

 • Anton Bero pozoruhodná zbierka klamstiev a právd

  Stalinův projev na zasedání Sovětu 6. listopadu 1941 · 1 week ago

 • RaS To formální odstoupení vládce z funkce ve prospěch syna bylo obvyklé bezpečnostní opatření, které mělo zabránit bezvládí v případě smrti jednoho z nich. Každý nepřítel věděl, že když zabije jednoho, ten druhý se pomstí. Tokugawové to dělali stejně.

  Daimjó Udžijasu Hódžó · 1 week ago

 • adrian grunert Prečítal som si na dúšok všetkých 10 pokračovaní.Môžem autorovi vysloviť len poďakovanie a uznanie.

  Nad Tatrou sa blýska - (10) · 2 weeks ago

 • RaS 1) V roce 1241 nešlo o vpád Tatarů ale Mongolů. To je častá chyba. Tataři v té době sloužili uherskému králi. 2) Mogolové po bitvě u Lehnice neprošli ze Slezska do Uher přes Kladsko, ale přes Moravu. Pak se spojili s Bátúem a zúčastnili se bitvy u...

  Tatarský vpád do Uhorska 1241 · 2 weeks ago

 • Letusak Tak Francouzi take meli pomerne presnou predstavu, ale vojska Wehrmachtu se jim zastavit nepodarilo. Cemu bychom si pomohli? Predstava, ze bychom meli nejaky "lepsi kredit" v ocich okupantu je mylna, staci se podivat na Polsko. Bojovalo, ale...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Ivo Bukovsky Ve skutečnosti měli čs generálové poměrně přesnou představu o síle wehrmacht a doporučovali přijmout boj. Beneš se už tím že jednal o odstoupení pohraničí podle godesberských požadavků dopustil vlastizrady - podle tehdejší ústavy. Bohužel...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Letusak A on tehdy nekdo vedel, jake budou nebojove ztraty ceskych obcanu, kdyz zadna valka nebyla (a nebyl vcelku duvod se domnivat, ze Hitler pristoupi k vyhlazeni slovanskych narodu s takovym gustem)? A ona kvalitativni prevaha v technice neznamena...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Ivo Bukovsky Skutečnost že nebojové ztráty na lidech, českosvenských občanů, byly vyšší než předpokládané ztráty bojové, nehledě na sekundární efekt zavlečení sovětského vlivu do střední Evropy a katastrofální vliv na společenské a majetkové poměry se stále...

  Benešova Sofiina volba · 1 month ago

 • Radek Novák Pohádky kremelské babičky nebo tlachy ze Západu?Já nejsem žádný bolševik ani příznivec Ruska ale cizí území si přisvojovaly všechny státy.Jen jsem poukazoval na možné okolnosti,pravda,že v detailech se nevyznám.Na finské hranici se opírám o...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago

 • CzechMirco Lháři. Žádný "důsledek doby" přisvojení si cizího území nelegitimizuje a už vůbec ne to, co na svém území dotyčná strana dělala. Moldavané rozhodně Rusy v roce 1940 jako osvoboditele nevítali, protože národnostní a náboženský útlak z dob carského...

  Besarábie 1940-1941 · 1 month ago