Main Menu
User Menu
Reklama

Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Seznam použité literatury

Autor : 🕔23.05.2010 📕27.917
Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč
♡ Chci přispět
Domácí a zahraniční literatura
BROŽ, I. Arabsko-izraelské války. 1.vyd. Praha: Epocha. 2005. 358 str. ISBN 80-86328-91 0.

ČEJKA, M. Izrael a Palestina -Minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu. 2. vyd. Praha: Barrister & Principál. 2007. 322 str. ISBN 978-80-87029-16-9.

FREEDMAN, R.O. Soviet policy toward Israel under Gorbachev. 1. vyd. Greenwood Publishing Group. 1991. 141 str. ISBN 0275939936.

GILBERT, M. Izrael, Dějiny. 1. vyd. Praha: BB art. 2002. 668 str. ISBN 80-7257-740-9.

HERZOG, Ch. Arabsko Izraelské války. 1. vyd. Praha: NLN – Nakladatelství Lidové noviny. 2008. 620 str. ISBN 978-80-7106-954-6.

LITTLE, D. American orientalism – The United States and the Middle East. 1.vyd. United Kingdom: I B Tauris & Co. 2002. 407 str. ISBN 9781860648892.

ROSS, D.B. Soviet behaviour toward the Lebanon war v knize BRESLAUER, George W. Soviet strategy in the Middle East. 1. vyd. Berkeley-Stanford Program in Soviet Studies: Routledge. 1990. 320 str. ISBN 0044452322.

ŠPILER, J. Role EU v mírovém procesu na Blízkém východě a komparace s ostatními vybranými aktéry. Diplomová práce VŠE. 2008. str. 37.

VELENSKÝ, J. Izrael ukazatel posledních časů. 2. vyd. Hradec Králové: Maranatha. 2002. 283 str. ISBN 80-238-9230-4.

YAACOV, R. Jews and jewish life in Russia and the Soviet union, 1. vyd. The Cummings Centre Series: Routledge. 1995. 432 str. ISBN 0714646199.
Internetové zdroje
Odborné články dostupné na internetu

FREEDMAN, R.O. Russia and the Middle East: The Primakov Era. Middle East Review of International Affairs Journal. [online]. 1998. Dostupné z: http://meria.idc.ac.il/journal/1998/issue2/jv2n2a1.html

KATZ, M. Expoiter or Exploited? Evaluating Putin´s Foreign Policy. All academic research, [online], 2005. Dostupné z: http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/0/7/1/9/4/pages71941/p71941-21.php

KATZ, M. Putin's Pro-Israel Policy. Middle East Quarterly. [online]. 2005. Dostupné z: http://www.meforum.org/690/putins-pro-israel-policy

MUSU, C. The Madrid Quartet: An Effective Instrument of Multilateralism?. University of Ottawa. [online]. 2007. Dostupné z: http://www.g7.utoronto.ca/conferences/2007/musu2007.pdf

NEWMAN, D., YACOBI, H.. The EU and the IsraelPalestine Conflict. EU Border Conflicts Studies, No. 4 . [online]. 2004. Dostupné z: http://www.euborderconf.bham.ac.uk/publications/files/WPIsrPal.pdf

SPECHLER, D.R. The U.S.S.R. and Third-World Conflicts: Domestic Debate and Soviet Policy in the Middle East. World Politics. [online]. 1986. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2010201?seq=2&Search=yes&term=union&term=soviet&term=east&term=middle&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dsoviet%2Bunion%2Bmiddle%2Beast%26gw%3Djtx%26prq%3Dthe%2Brole%2Bof%2BUSSR%2Bin%2Bthe%2Bmiddle%2Beast%26hp%3D25%26wc%3Don&item=17&ttl=25720&returnArticleService=showArticle&resultsServiceName=doBasicResultsFromArticle

The Road Map, Journal of Palestine Studies, Vol. 32, No. 4. [online]. 2003. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/3247373?&Search=yes&term=east&term=middle&term=quartet&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dthe%2Bquartet%2Bon%2Bthe%2Bmiddle%2Beast%26wc%3Don&item=2&ttl=914&returnArticleService=showArticle

WALT, S. (University of Chicago), MEARSHEIMER, J. (Harvard University). The Israel lobby and U.S. foreign policy, [online]. 2006. Dostupné z: http://ksgnotes1.harvard.edu/research/wpaper.nsf/rwp/RWP06011/$File/rwp_06_011_walt.pdf

WATKINS, E. The unfolding U.S. policy in the Middle East. International Affairs. [online]. 1997. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2623547?seq=2&Search=yes&term=role&term=east&term=middle&term=USSR&list=hide&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dthe%2Brole%2Bof%2BUSSR%2Bin%2Bthe%2Bmiddle%2Beast%26wc%3Don&item=8&ttl=9969&returnArticleService=showArticle&resultsServiceName=doBasicResultsFromArticle

WEBER, M. Pohled na mocnou židovskou lobby. Národní vzdělávací institut. [online]. 2006. Dostupné z: http://www.vzdelavaciinstitut.com/_files/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=57

ХАНИН, В. Русские партии в Израиле: предпосылки создания и факторы влияния. Информационно-аналитическое издание Евроазиатского Еврейского Конгресса. [online]. 2004. Dostupné z: http://www.eajc.org/publish_print_r.php?id=56
Média

РЫБАЛКА, А.: Война в Израиле: за граждан второго сорта Россия не беспокоится. Isralife.com. [cit. 20.4.2009]. Dostupné z: http://www.isralife.com/politic/2009-1-5/14223.html

Obama's Middle East peace quest. BBC News. [cit. 18. 05.2009]. Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/8052284.stm
Další elektronické zdroje

Conseil de l'Union européenne. Mission statement of Marc Otte. [online]. 2009. Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=452&lang=FR

EU2009.cz. České předsednictví Evropské unie vede delegaci na Blízký východ. [online]. 2009. Dostupné z: http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/cs-blizky-vychod4701/

Europa. Barcelona Declaration and Euro-Mediterranean partnership. [online]. 2005. Dostupnéz: http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/r15001.htm

European Commision External Relations. EC assistance to the Palestinians. [online]. 2009. Dostupné z: http://ec.europa.eu/external_relations/occupied_palestinian_territory/ec_assistance/index_en.htm

European Security Strategy. A Secure Europe in a Better World. [online]. 2003. Dostupné z: http://ue.eu.int/uedocs/cmsUpload/78367.pdf

Informační centrum OSN v Praze. Úřad pro palest. uprchlíky na Blízk. východě (UNRWA). [online]. 2009. Dostupné z: http://www.osn.cz/system-osn/programy-a-dalsi-organyosn/?i=106

Jewish virtual library. United Nations General Assembly Resolution 3236. [online]. 2009. Dostupné z: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/UN/unga3236.html

MidEast Web Historical Documents.Text of U.N. Security Council Resolution 242. [online]. 2009. Dostupné z: http://www.mideastweb.org/242.htm

Security Council Resolutions – 1987. Resolution 605. [online]. 2009. Dostupné z: http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/524/77/IMG/NR052477.pdf?OpenElement

The Knesset. Venice declaration. [online]. 2000. Dostupné z: http://www.knesset.gov.il/process/docs/venice_eng.htm

U.N. News Centre. A Performance-Based Road Map to a Permanent Two-State Solution to the Israeli-Palestinian Conflict, [online]. 2009. Dostupné z: http://www.un.org/media/main/roadmap122002.html

U.S. Department of State. Arab-Israeli War of 1967. [online]. 2009. Dostupné z: http://www.state.gov/r/pa/ho/time/ea/97187.htm

U.S. Department of State. The Oslo Accords, 1993. [online]. 2009. Dostupné z: http://www.state.gov/r/pa/ho/time/pcw/97181.htm

UN Department of Public Information .The Question of Palestine & the United Nations. [online]. 2003. Dostupné z: http://www.un.org/Depts/dpi/palestine/ch2.pdf

United Nations Press Release SC/6878. Security Council Endorses Secretary-General´s Conclusion on Israeli Withdrawal from Lebanon as of 16 June. [online]. 2000. Dostupné z: http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000618.sc6878.doc.html

Министерство иностранных дел Российской Федерации. Российско- палестинские отношения. [online]. 2009. Dostupné z: http://www.ln.mid.ru/nsrasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/432569d80021985f43256a57004f523f?OpenDocument

Министерство иностранных дел Российской Федерации. Российско-израильские отношения. [online]. 2009. Dostupné z: http://www.mid.ru/nsrasia.nsf/1083b7937ae580ae432569e7004199c2/9f9fe3c559cbe9bdc3256e62003dd1e7?OpenDocument
Reklama

Seriál

Podobné články

Další články autora

Autor : 🕔23.05.2010 📕27.917