Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti : Obsah

Autor: Bc. Valerie Golovčenková 🕔︎︎ 👁︎ 13.493

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů

Izraelsko-palestinský konflikt a jeho mezinárodně-politické souvislosti

Vypracovala: Valerie Golovčenková
Vedoucí diplomové práce: Ing. PhDr. Radka Havlová, Ph.D.
Praha 2009

Reklama

 

Úvod

1. Historie izraelsko–palestinského konfliktu

1.1. Dějiny palestinského území od prvního osídlení po mandátní správu Velké Británie

1.2. Zrod sionismu

1.3. Palestina v době obou světových válek

1.4. Vznik Státu Izrael a Válka za nezávislost

1.5. Sinajské tažení a založení Organizace pro osvobození Palestiny

1.6. Šestidenní válka a Opotřebovací válka

Reklama

1.7. Jomkippurská válka

1.8. Libanonské tažení

1.9. První a druhá intifáda

1.10. Budoucí vývoj

2. Role USA v izraelsko-palestinském konfliktu

2.1. Role USA v klíčových momentech izraelsko-palestinských a izraelsko-arabských vztahů

2.2. Role amerického prezidenta Billa Clintona

2.3. Role George Bushe ml.

Reklama

2.4. Ekonomické a vojenské aspekty americko-izraelských vztahů

2.5. Budoucí vývoj a kontroverzní otázky americko-izraelských vztahů

3. Role Sovětského svazu a Ruska v izraelsko-palestinském konfliktu

3.1. Role SSSR v klíčových momentech izraelsko-palestinských a izraelsko-arabských vztahů

3.2. Politika SSSR vůči Židům

3.3. Role Michaila Gorbačova v politice vůči Izraeli

3.4. Zánik SSSR

3.5. Rusko a izraelsko-palestinský konflikt

3.6. Ruští imigranti v Izraeli

3.7. Ekonomické vztahy Ruska a Izraele

3.8. Rusko-palestinské vztahy

3.9. Budoucí vývoj a problémy izraelsko-ruských vztahů

4. Role Organizace spojených národů v izraelsko-palestinském konfliktu

4.1. Plán rozdělení Palestiny

4.2. Role OSN v izraelsko-palestinském konfliktu od Sinajského tažení po První intifádu

4.3. Role OSN v mírovém procesu

4.4. Budoucí vývoj a omezení role OSN v řešení izraelsko-palestinského konfliktu

5. Role Evropské unie v izraelsko-palestinském konfliktu

5.1. Zájmy evropských mocností na Blízkém východě na počátku Studené války

5.2. Postoj členů Evropského společenství k izraelsko-palestinskému konfliktu

5.3. Role Evropské unie v mírovém procesu na Blízkém východě

5.4. Ekonomické aspekty vztahů mezi Evropskou unií a Palestinskou autonomií

5.5. Problémy politiky Evropské unie ve vztahu k izraelsko-palestinskému konfliktu

6. Role Kvartetu v izraelsko-palestinském konfliktu

6.1. Vznik Kvartetu

6.2. Vznik plánu „Roadmap“

6.3. Budoucí vývoj „Roadmap“ v souvislosti s událostmi v letech 2004 až 2009

Závěr

Seznam použité literatury

Přílohy

Příloha 1: Izraelský import z USA, Izraelský export do USA

Příloha 2: Izraelský import z RF, Izraelský export do RF

Příloha 3: Rozdělení Palestiny podle OSN: rezoluce číslo 181 (II)

Příloha 4: Rezoluce RB číslo 242 v anglickém znění

Příloha 5: Rezoluce RB číslo 338 v anglickém znění

Příloha 6: Tabulka projevů členů OSN v letech 1953-1967 k izraelsko-arabským otázkám

Příloha 7: Finanční pomoc EU Palestinské autonomii v letech 2000-2009. (V milionech euro)

Příloha 8: A Performance-Based Roadmap to a Permanent Two-State Solution to the Israeli-Palestinian Conflict

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více